"Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere Yönelik Algı: Bayburt Üniversitesi Öğrencileri Üzerinden Bir Değerlendirme", Hayriye Şengün, Ahmet Küçük, (17.05.2019-19.05.2019), Uluslararası 19 Mayıs Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019
Ahmet Küçük
Poster
"Yurtdışında Çalışıp Ülkesine Gelen İşgücünün Kendi Kentlerine Ekonomik ve Sosyal Katkıları: Bayburt Örneği", Hayriye Şengün, Ahmet Küçük, (17.05.2019-19.05.2019), Uluslararası 19 Mayıs Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019
Ahmet Küçük
Poster
"Yabancı Dil Dersinde Yetkinlik Yönelimi", Ahmet Küçük, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013
Ahmet Küçük
Article
"Selçuk Üniversitesi", Erasmus Ofis Koordinatörlüğü, 2008-2011, Diğer
Gökhan Kömür
Other
"Erasmus Koordinatörü"
Gökhan Kömür
Managements
"Bayburt Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu", Üye
Gökhan Kömür
Memberships
"HANE HALKI YOKSULLUK ARAŞTIRMASI: BAYBURT ÖRNEĞİ", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-29.11.2017, 1500.00 TÜRK LİRASI
Gökhan Kömür
Project
"TANZİMAT DÖNEMİNDEN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE FEMİNİZM", Gökhan Kömür, (06.12.2019-08.12.2019), Hoca Ahmet Yesevi2.uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2019
Gökhan Kömür
Poster
"SİYASAL DAVRANIŞLARIN ŞEKİLLENMESİNDE AİLE FAKTÖRÜ", Gökhan Kömür, (06.12.2019-08.12.2019), Hoca Ahmet Yesevi2.uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2019
Gökhan Kömür
Poster
"Siyasal Katılma Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme: Bayburt Örneği", İsmail Dursunoğlu, Gökhan Kömür, (07.11.2019-09.11.2019), Iı.uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019
Gökhan Kömür
Poster
More Result