"Boğazlıyan Belediyesi", Veteriner Hekim, 2013-2017, Kamu
Nursafa İşcan
Other
"Bölüm Başkanı"
Nursafa İşcan
Managements
"Klinik Alet ve Malzeme Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Lesson
"Temel Klinik Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Lesson
"Cerrahi", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Lesson
"Klinik Alet ve Malzeme Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Lesson
"Hayvan Refahı", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Lesson
"Klinik Alet ve Malzeme Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Lesson
"Cerrahi", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Lesson
"Klinik Uygulamalar", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Lesson
"Hayvan Refahı", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Lesson
"Bilişim Teknolojileri", Önlisans, Türkçe, 2
Nursafa İşcan
Lesson
"Demirözü MYO Veterinerlik Bölümü Alt Yapısının Kurulması Projesi", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Diğer (ulusal), Tamamlandı, 17.05.2018-17.02.2019, 200000 TÜRK LİRASI
Nursafa İşcan
Project
"Demirözü MYO Veterinerlik ve Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümlerinin Alt Yapılarının Kurulması Projesi", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Diğer (ulusal), Tamamlandı, 17.05.2018-17.02.2019, 45000 TÜRK LİRASI
Nursafa İşcan
Project
"Bayburt Ziraat Odası Başkanlığı", Ziraat Mühendisi, 2011-2015, Sivil Toplum Kuruluşu
Seval Kurtoğlu
Other
"Veteriner Halk Sağlığı", Önlisans, Türkçe, 3
Seval Kurtoğlu
Lesson
"Girişimcilik", Önlisans, Türkçe, 3
Seval Kurtoğlu
Lesson
"iş Sağlığı ve Güvenliği", Önlisans, Türkçe, 3
Seval Kurtoğlu
Lesson
"Genel Zootekni", Önlisans, Türkçe, 3
Seval Kurtoğlu
Lesson
"Organik Hayvansal Üretm", Önlisans, Türkçe, 3
Seval Kurtoğlu
Lesson
"iş Sağlığı ve Güvenliği", Önlisans, Türkçe, 3
Seval Kurtoğlu
Lesson
"Genel Zootekni", Önlisans, Türkçe, 3
Seval Kurtoğlu
Lesson
"Toprağın Elleri Pazara Uzanıyor", Proje Koordinatörü, Bayburt Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 01.12.2011-01.08.2012, 104.650 TÜRK LİRASI
Seval Kurtoğlu
Project
"Toprağın Elleri Pazara Uzanıyor-2-", Eğitmen, Bayburt Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 30.11.2012-30.07.2013, 65.190 TÜRK LİRASI
Seval Kurtoğlu
Project
"Bayburt ilinde organik hayvancılığının gelişştirilmesi ve yaygınlaştırılması", Proje Koordinatörü, Bayburt Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 21.05.2014-03.03.2015, 93.400 TÜRK LİRASI
Seval Kurtoğlu
Project
"DETERMINING THE FACTORS AFFECTING BREAD CONSUMPTION IN ERZURUM PROVINCE", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, (25.04.2018-27.04.2018), Ugap ’xx2018, 2018
Seval Kurtoğlu
Poster
"The Role of Turkey in the World Hazelnut Production and Exporting", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, (03.10.2018-07.10.2018), Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri Konferansı (ıcofaas 2018), 2018
Seval Kurtoğlu
Poster
"A Research for Increasing Producer Income and Yield in the Tea Production: The Case of Artvin Province", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Nur Ertek (09.05.2018-12.05.2018), Uluslararası Tarım Kongresi, 2018
Seval Kurtoğlu
Poster
"KİVİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLARIN FAKTÖR VE PROBİT ANALİZLERİ İLE BELİRLENMESİ: RİZE İLİ ÖRNEĞİ", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Nur Ertek (03.05.2018-05.05.2018), Isabmer Sempozyumu, 2018
Seval Kurtoğlu
Poster
"Estimation of Egg Production in Turkey for Years between 2018 and 2025 with ARIMA Model", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, (03.10.2018-07.10.2018), Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri Konferansı (ıcofaas 2018), 2018
Seval Kurtoğlu
Poster
"DETERMINATION OF THE FACTORS THAT EFFECT CONSUMER PREFERENCE FOR APPLE VARIETY IN ERZURUM PROVINCE", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Nur Ertek (25.04.2018-27.04.2018), Ugap 2018, 2018
Seval Kurtoğlu
Poster
"Analysis of Factors Affecting Consumers in UHT Milk Consumption: The Case Study of Erzurum", Ahmet Semih Uzundumlu, Avni Birinci, Seval Kurtoğlu, (09.05.2018-12.05.2018), Uluslararası Tarım Kongresi, 2018
Seval Kurtoğlu
Poster
"A RESEARCH ON INCREASING EFFICIENCY IN KIWIFRUIT PRODUCTION: THE CASE OF RIZE PROVINCE", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, (25.04.2018-27.04.2018), Ugap ’xx2018, 2018
Seval Kurtoğlu
Poster
"ERZURUM DA YAŞAYAN BİREYLERİN TATİLE GİTME VE KIRSAL TURİZME BAKIŞI ÜZERİNE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, (19.12.2019-21.12.2019), I.uluslararası Kış Turizmi Kongresi, 2019
Seval Kurtoğlu
Poster
"ERZURUM DA YAŞAYAN FERTLERİN PALANDÖKEN DAĞINA GİTME DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, (19.12.2019-21.12.2019), 1.uluslararası Kış Turizmi Kongresi, 2019
Seval Kurtoğlu
Poster
"Analysis of Factors Affecting Consumers in UHT Milk Consumption: The Case Study of Erzurum.", Ahmet Semih Uzundumlu, Avni Birinci, Seval Kurtoğlu, Turkish Journal of Agriculture - Food Science And Technology, 2018
Seval Kurtoğlu
Article
"Kivi Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Temel Sorunların Faktör ve Probit Analizleri ile Belirlenmesi: Rize İli Örneği", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Kübra Bilgin, Nur Ertek, İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2018
Seval Kurtoğlu
Article
"Future of Fig Product in Turkey", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Muhammet Emre Öksüz, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2018
Seval Kurtoğlu
Article
"Kivi Üretiminde Verimi Artırmaya Yönelik Bir Araştırma: Rize İli Örneği", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Kübra Bilgin, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018
Seval Kurtoğlu
Article
"Erzurum İlinde Tüketicilerin Elma Çeşidi Tercihi Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Nur Ertek, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018
Seval Kurtoğlu
Article
"Erzurum İli’nde Ekmek Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi.", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Betül Zehra Yıldırım, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018
Seval Kurtoğlu
Article
"Çay Üretiminde Üretici Geliri ve Verimi Artırmaya Yönelik Bir Araştırma: Artvin İli Örneği", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Simge Karayar, Nur Ertek, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2019
Seval Kurtoğlu
Article
"Türkiye’nin 2018-2025 Dönemindeki Yumurta Üretiminin ARIMA Modeliyle Tahmini.", Seval Kurtoğlu, Ahmet Semih Uzundumlu, Abdulbaki Bilgiç, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019
Seval Kurtoğlu
Article
"ERZURUM İLİNDE TÜKETİLEN EN UYGUN ELMA ÇEŞİDİNİN BELİRLENMESİ", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Nur Ertek, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019
Seval Kurtoğlu
Article
"Tolsa Turkey Madencilik", Sorumlu Yönetici Veteriner Hekim, 2014-2016, Ticari (özel)
Sadık Çıvracı
Other
"Suni Tohumlama ve Doğum Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3
Sadık Çıvracı
Lesson
"Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları", Önlisans, Türkçe, 3
Sadık Çıvracı
Lesson
"Yem Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3
Sadık Çıvracı
Lesson
"Klinik Uygulamalar", Önlisans, Türkçe, 3
Sadık Çıvracı
Lesson
"Suni Tohumlama ve Doğum Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3
Sadık Çıvracı
Lesson