"TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Üye"
Fatma Cebeci
Memberships
"COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİN AİLE ÜZERİNE ETKİSİ", Edanur Çak, Şeymanur Çelik, (13.02.2021-14.02.2021), 2. Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2021
Edanur Çak
Poster
"Covid-19 Salgını Sürecinde Sağlığın Korunması ve Hastalığın Tedavisinde Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamalarının Yeri", Edanur Çak, Şeymanur Çelik (07.01.2021-09.01.2021), 2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2021
Edanur Çak
Poster
"DETERMINING KNOWLEDGE LEVELS, ATTITUDES TOWARD, AND USE OF COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE AMONG INDIVIDUALS APPLYING TO FAMILY HEALTH CENTERS", Edanur Çak, Şerife Zehra Altunkürek, (24.04.2020-25.04.2020), Gevher Nesibe 5. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2020
Edanur Çak
Poster
"COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİN AİLE ÜZERİNE ETKİSİ/ THE EFFECT OF THE COVID-19 PANDEMIA PROCESS ON THE FAMILY", Şeymanur Çelik, Edanur Çak, Gevher Nesıbe Journal of Medıcal & Health Scıences, 2021
Şeymanur Çelik
Article
"Hemşirelik ve Toplumsal Cinsiyet", Şeymanur Çelik, Afife Yurttaş (19.09.2018-21.09.2018), 1. Uluslararası 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, 2018
Şeymanur Çelik
Poster
"COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE SAĞLIĞIN KORUNMASI VE HASTALIĞIN TEDAVİSİNDE TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARININ YERİ", Şeymanur Çelik, Edanur Çak (07.01.2021-09.01.2021), 2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2021
Şeymanur Çelik
Poster
"İntramüsküler Penisilin Enjeksiyonu Uygulanacak Bölgeye Manuel Basınç Uygulamanın Enjeksiyon Ağrısı Üzerine Etkisi", Şeymanur Çelik, Afife Yurttaş (19.12.2020-20.12.2020), 4. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, 2020
Şeymanur Çelik
Poster
"COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİN AİLE ÜZERİNE ETKİSİ", Şeymanur Çelik, Edanur Çak (13.02.2021-14.02.2021), 2nd Internatıonal Congress of Multıdıscıplınarystudıes ın Medıcal Scıences, 2021
Şeymanur Çelik
Poster
"BAP Projesi", Pektin ve Ksantan Gamın Bağırsak Bakterileri tarafından yıkımı (Bayburt Üniversitesi-BAP Projesi- Bütçe: 8000TL)
Fatma Cebeci
Project
"The Current Information in Nutrition Therapy of Phenylketonuria", Sabiha Zeynep Aydenk Köseoğlu, Seda Çelikel, European Journal of Science And Technology, 2020
Seda Çelikel
Article
"Glycemic İndex determination of different Turkish traditional foods", Mustafa Yaman, Ezgi Şenol, Seda Çelikel, Halime Uğur, Esra Özkan (19.04.2018-21.04.2018), 4th İnternational Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, 2018
Seda Çelikel
Poster
"Glycemic Index Determination of Different Turkish Traditional Foods", Mustafa Yaman, Ezgi Şenol, Seda Çelikel, Halime Uğur, Esra Özkan (19.04.2018-21.04.2018), The 4th International Symposium on “traditional Foods From Adriatic to Caucasus, 2018
Seda Çelikel
Poster
"Geleneksel Gıdalalarımızın İn Vitro Glisemik İndekslerinin Belirlenmesi ve Beslenme Açısından Değerlendirilmesi", Seda Çelikel, Sabiha Zeynep Aydenk Köseoğlu, (27.04.2019-27.04.2019), Iıı. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kongresi, 2019
Seda Çelikel
Poster
"Sağlıklı Besin Seçimi", Lisans, Türkçe, 3
Seda Çelikel
Lesson
"Beslenmeye Giriş", Lisans, Türkçe, 2
Seda Çelikel
Lesson
"Mesleki Oryantasyon", Lisans, Türkçe, 2
Seda Çelikel
Lesson
"Anne Çocuk Beslenmesi", Lisans, Türkçe, 2
Seda Çelikel
Lesson
"Türk ve Dünya Mutfağı", Lisans, Türkçe, 3
Seda Çelikel
Lesson
"Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyoloji", Lisans, Türkçe, 2
Seda Çelikel
Lesson
"Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması", Lisans, Türkçe, 2
Seda Çelikel
Lesson
"Beslenmenin Temelleri", Lisans, Türkçe, 3
Seda Çelikel
Lesson
"iş Başında Eğitim ıı", Lisans, Türkçe, 26
Seda Çelikel
Lesson
"Toplum Sağlığında Beslenme", Lisans, Türkçe, 2
Seda Çelikel
Lesson
"Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması", Lisans, Türkçe, 2
Seda Çelikel
Lesson
"Beslenme Durumu Tarama Testleri", Lisans, Türkçe, 3
Seda Çelikel
Lesson
"Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyoloji", Lisans, Türkçe, 2
Seda Çelikel
Lesson
"iş Başında Eğitim ı", Lisans, Türkçe, 26
Seda Çelikel
Lesson
"Türk ve Dünya Mutfağı", Lisans, Türkçe, 3
Seda Çelikel
Lesson
"Beslenme İlkeleri ve Uygulamaları ıı", Lisans, Türkçe, 6
Seda Çelikel
Lesson
"Besin Hazırlama", Lisans, Türkçe, 5
Seda Çelikel
Lesson
"Beslenmeye Giriş", Lisans, Türkçe, 2
Seda Çelikel
Lesson
"Çocuk Beslenmesi", Önlisans, Türkçe, 2
Seda Çelikel
Lesson
"Genel Beslenme", Önlisans, Türkçe, 2
Seda Çelikel
Lesson
"Kamu Hastanesinde Toplu Beslenme Hizmetleri", Diyetisyen, 2016-2018, Ticari (özel)
Seda Çelikel
Other
"Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi", Hemşirelik, 2017-2020, Kamu
Şeymanur Çelik
Other
"The Effect of pH and Temperature on Cabbage Volatiles During Storage", Hacer Akpolat, Sheryl Ann Barringer, Journal of Food Science, 2015
Hacer Akpolat
Article
"Assessment of Mineral Content Variations for Biofortification of the Bean Seed", Mehmet Zahit Yeken, Hacer Akpolat, Tolga Karaköy, Vahdettin Çiftçi, Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 2018
Hacer Akpolat
Article
"Portable infrared sensing technology for phenotyping chemical traits in fresh market tomatoes", Hacer Akpolat, Mark Barineau, Keith a Jackson, Didem p Aykas, Luis e Rodriguez-saona, Lwt-food Scıence And Technology, 2020
Hacer Akpolat
Article
"Reference Module in Food Science", Vibrational Spectroscopy in Food Traceability, Elsevier, 978-0-08-100596-5, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Hacer Akpolat
Book
"Çorum Boğazkale İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü", İLÇE MÜDÜRÜ, 2010-2015, Kamu
Bülent Bayraktar
Other
"Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı", BAYBURT İL GIDA TARIM MÜDÜRLÜĞÜ-İL MÜDÜR YARDIMCISI, 2015-2017, Kamu
Bülent Bayraktar
Other
"Gümüşhane Köse İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı", VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ, 1998-2000, Kamu
Bülent Bayraktar
Other
"Gümüşhane Köse İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı", VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ, 2000-2006, Kamu
Bülent Bayraktar
Other
"Medikal Veteriner Kliniği", VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ, 1997-1999, Ticari (özel)
Bülent Bayraktar
Other
"Düzce Akçakoca İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü", VETERİNER HEKİMİ, 2009-2010, Kamu
Bülent Bayraktar
Other
"Gümüşhane Köse İlçe Tarım Müdürlüğü", VETERİNER HEKİM, 2006-2009, Kamu
Bülent Bayraktar
Other
"Bölüm Başkanı"
Bülent Bayraktar
Managements
"Kalite Kurulu Üyeliği"
Bülent Bayraktar
Managements
"Komisyon Üyeliği"
Bülent Bayraktar
Managements