"Bölüm Bşk."
Hami Ünlü
Managements
"Önbüro Hizmetleri", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Lesson
"Otelcilik Otomasyon Sistemleri", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Lesson
"Otel İşletmeciliği", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Lesson
"Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Lesson
"Turizm Mevzuatı", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Lesson
"Önbüroda Oda İşlemleri", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Lesson
"Önbüroda Raporlama İşlemleri", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Lesson
"Turizm Ekonomisi", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Lesson
"Mesleki İngilizce", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Lesson
More Result