"İçişleri Bakanlığı", Polis Memuru, 2011-2019, Kamu
Mehmet Tokatlı
Other
"İkili Tank Sıvı Seviye Sisteminin Kesir Dereceli PI Kontrolcü ile Kontrolü ve Performans Analizi", Hayriye Tuğba Sekban, Kaan Can, Abdullah Başçi, (21.09.2017-23.09.2017), Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Tok 2017, 2017
Hayriye Tuğba Sekban
Poster
"İkili Tank Sıvı-Seviye Sisteminin İki Serbestlik Dereceli PI Kontrolörile Kontrolü ve Performans Analizi", Kaan Can, Abdullah Başçi, Hayriye Tuğba Sekban, (21.09.2017-23.09.2017), 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ıcadet 2017), 2017
Hayriye Tuğba Sekban
Poster
"Akran Öğretimi Tekniğinin 9. Sınıf Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkisi", Derya Yarımkaya, Yasin Ünsal, Ufuk Töman, (14.09.2017-16.09.2017), 3. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, 2017
Derya Yarımkaya
Poster
"Meslek Yüksekokullarındaki Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programlarına Genel Bir Bakış", Derya Yarımkaya, Ufuk Töman, (13.06.2019-15.06.2019), VI. Uluslararası Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2019
Derya Yarımkaya
Poster
"Türkiye’de Düzenlenen 2013, 2015 ve 2017 Fizik Eğitimi Kongrelerinin İçerik Analizi", Hasan Şahin Kızılcık, Yasin Ünsal, Derya Yarımkaya, (18.04.2018-22.04.2018), 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ıces/uebk-2018), 2018
Derya Yarımkaya
Poster
"Farklı Branşlardaki Öğretmenlerin Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Farkındalıkları", Ufuk Töman, Derya Yarımkaya, (13.06.2019-15.06.2019), VI. Uluslararası Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2019
Derya Yarımkaya
Poster
"7. Sınıf Işık Konusunun Öğretiminde Akran Öğretimi Tekniği Kullanımının Öğrencilerin Başarı Düzeyleri Üzerindeki Etkisi", Ufuk Töman, Derya Yarımkaya, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018
Derya Yarımkaya
Article
"Kuvvet ve Hareket Konusunun Öğretiminde Akran Öğretimi Tekniği Kullanımının 9. Sınıf Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkisi", Derya Yarımkaya, Yasin Ünsal, Ufuk Töman, Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 2018
Derya Yarımkaya
Article
"Fizik Eğitimi Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Analizi: Türkiye Örneği", Hasan Şahin Kızılcık, Yasin Ünsal, Derya Yarımkaya, Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 2018
Derya Yarımkaya
Article
More Result