"Bayburt 21 Şubat Dershanesi", Türkçe Öğretmeni, 2005-2008, Diğer
Tuğba Akkoyun Koç
Other
"Sebahattin Bozo Anadolu Lisesi", Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, 2008-2009, Diğer
Tuğba Akkoyun Koç
Other
"Gebze Modern Final Dershanesi", Türkçe Öğretmeni, 2003-2004, Diğer
Tuğba Akkoyun Koç
Other
"İzmit Sınav Dershanesi", Türkçe Öğretmeni, 2004-2005, Diğer
Tuğba Akkoyun Koç
Other
"Türk Dili ıı", Lisans, Türkçe, 2
Tuğba Akkoyun Koç
Lesson
"Sözcük Bilgisi", Lisans, Türkçe, 3
Tuğba Akkoyun Koç
Lesson
"Türk Dili ıı", Lisans, Türkçe, 2
Tuğba Akkoyun Koç
Lesson
"Cümle Bilgisi", Lisans, Türkçe, 3
Tuğba Akkoyun Koç
Lesson
"Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatı", Lisans, Türkçe, 2
Tuğba Akkoyun Koç
Lesson
"Türk Dili ıı", Lisans, Türkçe, 2
Tuğba Akkoyun Koç
Lesson
"Türk Dili ıı", Lisans, Türkçe, 2
Tuğba Akkoyun Koç
Lesson
"Türk Dili ıı", Lisans, Türkçe, 2
Tuğba Akkoyun Koç
Lesson
"Türk Dili ıı", Lisans, Türkçe, 2
Tuğba Akkoyun Koç
Lesson
"Türk Dili ıı", Lisans, Türkçe, 2
Tuğba Akkoyun Koç
Lesson
"Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı", Lisans, Türkçe, 2
Tuğba Akkoyun Koç
Lesson
"Yazılı Anlatım", Lisans, Türkçe, 2
Tuğba Akkoyun Koç
Lesson
"Türk Dili ıı", Lisans, Türkçe, 2
Tuğba Akkoyun Koç
Lesson
"Edebiyat Bilgi ve Kuramları", Lisans, Türkçe, 2
Tuğba Akkoyun Koç
Lesson
"Türk Dili ı", Önlisans, Türkçe, 2
Tuğba Akkoyun Koç
Lesson
"Türk Dili ıı", Önlisans, Türkçe, 1
Tuğba Akkoyun Koç
Lesson
"Türk Dili ıı", Önlisans, Türkçe, 1
Tuğba Akkoyun Koç
Lesson
"Türk Dili ı", Önlisans, Türkçe, 2
Tuğba Akkoyun Koç
Lesson
"Türk Dili ıı", Önlisans, Türkçe, 1
Tuğba Akkoyun Koç
Lesson
"Türk Dili ı", Önlisans, Türkçe, 2
Tuğba Akkoyun Koç
Lesson
"Türk Dili ıı", Önlisans, Türkçe, 1
Tuğba Akkoyun Koç
Lesson
"Türk Dili ı", Önlisans, Türkçe, 2
Tuğba Akkoyun Koç
Lesson
"Türk Dili ıı", Önlisans, Türkçe, 1
Tuğba Akkoyun Koç
Lesson
"Türk Dili ı", Önlisans, Türkçe, 2
Tuğba Akkoyun Koç
Lesson
"Türk Dili ı", Önlisans, Türkçe, 2
Tuğba Akkoyun Koç
Lesson
"Türk Dili ıı", Önlisans, Türkçe, 1
Tuğba Akkoyun Koç
Lesson
"Türk Dili ıı", Önlisans, Türkçe, 1
Tuğba Akkoyun Koç
Lesson
"Türk Dili ı", Önlisans, Türkçe, 2
Tuğba Akkoyun Koç
Lesson
"Etkili ve Güzel Konuşma", Önlisans, Türkçe, 2
Tuğba Akkoyun Koç
Lesson
"Türk Dili ı", Önlisans, Türkçe, 2
Tuğba Akkoyun Koç
Lesson
"Saha (Yakut) Büyü Masallarından ”Çaaçahaan”ın Öz-Biçim İlişkisi Bakımından Tahlili ve Şamanın Yolculuğu", Tuğba Akkoyun Koç, (06.12.2019-08.12.2019), Prof dr Haluk Dursun Anısına Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu Dil-tarih-coğrafya, 2019
Tuğba Akkoyun Koç
Poster
"Bamsı Beyrek Hikayesindeki Bazı Kişi Adlarının N. Hartmann’ın Yeni Ontolojisindeki Varlık Katmanlarına Göre Anlamlandırılması", Tuğba Akkoyun Koç, (25.04.2019-27.04.2019), Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu, 2019
Tuğba Akkoyun Koç
Poster
"Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı"
Ahmet Akpınar
Managements
"Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı"
Ahmet Akpınar
Managements
"Çocuk Edebiyatı", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Lesson
"Türk Dili Iı: Cümle ve Metin Bilgisi", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Lesson
"Türkçe Iı: Sözlü Anlatım", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Lesson
"Türk Dili Iı: Cümle ve Metin Bilgisi", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Lesson
"Türk Dili ı: Ses ve Şekil Bilgisi", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Lesson
"Türkçe ı: Yazılı Anlatım", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Lesson
"Çocuk Edebiyatı", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Lesson
"Türkçe Iı: Sözlü Anlatım", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Lesson
"Türk Dili Iı: Cümle ve Metin Bilgisi", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Lesson
"Türkçe Iı: Sözlü Anlatım", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Lesson
"Etkili İletişim", Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Akpınar
Lesson
"Güzel Yazı Teknikleri", Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Akpınar
Lesson