Lecturer Ceren Arı Arat

"1. Bayburt Üniversitesi Çocuk Gelişimi Sergisi", Bayburt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ulusal, Sergiler, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, 10.05.2019-10.05.2019

"Türkiye’de Okul Öncesi Dönemde Mizaç ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi", Ceren Arı Arat, (26.04.2018-28.04.2018), 13. Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, 2018

"Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanılı Öğrencilere Okuma- Yazma Öğretiminde Zihin Haritası Yönteminin Etkililiği: Vaka Örneği", Ceren Arı Arat, (29.03.2018-01.04.2018), 2nd International Congress on Early Chilhood Intervention-ıcecı (ıı. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, 2018

"Okul öncesi dönem çocuklarının duygusal beceri ve mizaç özellikleri ile empati kurma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi", Burcu Özdemir Beceren, Ceren Arı Arat, (08.05.2018-11.05.2018), 8th International Congress of Research in Education, 2018

"The Analysis Of The Relationship Between The Temperament And The Social Status OfPreschool Students Age 5", Ceren Arı Arat, Burcu Özdemir Beceren, (02.10.2019-05.10.2019), 6th International Early Childhoodeducation Congress, 2019

"Öğrenme ve Öğretme Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme", Önlisans, Türkçe, 1

"Uygulama ıı", Önlisans, Türkçe, 6

"Özel Eğitim ıı", Önlisans, Türkçe, 3

"Sanat ve Yaratıcılık", Önlisans, Türkçe, 1

"Bölüm Başkanı"

"Çınarım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi", Uzman Öğretici, 2017-2018, Kamu

"Odis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi", Okul Öncesi Öğretmeni, 2016-2017, Kamu

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2019 Öğretim Görevlisi Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2016 - 2018 Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi (yl) (tezli), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2011 - 2015 Lisans Buca Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi