Professor Doctor Emin Erdem

"SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF A NOVEL PHTHALOCYANINATE SUBSTITUTEDWITH 8 TETRAAZAMACROCYCLES AND ITS NONANUCLEAR COMPLEXES", Agar e, Batı b, Erdem e, Ozdemır m, Journal of Chemıcal Research-s, 1995

"Thermodynamics of Pb2 and Ni2 adsorption onto natural bentonite fromaqueous solutions", Ramazan Donat, Emin Erdem, Abdullah Akdogan, Halil Cetisli, Journal of Colloıd And Interface Scıence, 2005

"Comparative studies on the solvent extraction of transition metalcations by calixarene phenol and ester derivatives", Emin Erdem, Hasalettin Deligoz, Journal of Hazardous Materıals, 2008

"Investigation of Synthesis and some Properties ofthe Copper Complexes Containing Imidazole Ligand", Emin Erdem, Croat. Chem. Acta, 2016

"Synthesis metal complexation and spectroscopic characterization ofthree new azo compounds", Emin Erdem, Halil Cetisli, Mehmet Karakus, Hasalettin Deligoz, Journal of Inclusıon Phenomena And Macrocyclıc Chemıstry, 2002

"E Erdem R Donat H Çetişli Hydration and Mechanical Pproperties of Cement Containing Zeolite 3 18 22 28 1999", Erdem Emin, Donat Ramazan, Çetişli Halil, Cement And Concrete World, 1999

"THE MECHANICAL PROPERTIES OF SUPERSULPHATED CEMENT CONTAININGPHOSPHOGYPSUM", Erdem e, Olmez h, Cement And Concrete Research, 1993

"27 E Erdem H Ölmez Fosfoanhidritli Süpersülfatlı Çimento Hidrasyonunun IR ve X Işınları Teknikleriyle İzlenmesi Marmara Univercity Pub No 518 Faculty of Science and Letters Pub No 29 Vol IV 79 84 İstanbul 1992", Erdem Emin, Ölmez Halis, Marmara Univercity Pub. no, 29, 1992

"Liquid liquid extraction of transition metal cations by diazo couplingcalix 4 arene derivatives", Deligoz h, Erdem e, Solvent Extractıon And Ion Exchange, 1997

"REMOVAL OF SOLUBLE CR VI IN CEMENTS BY FERROUS SULPHATE MONOHYDRATE SOLID LIGNIN AND OTHER MATERIALS", Emin Erdem, Ceramıcs-sılıkaty, 2011

"Nihat Tınkılıç Emin Erdem Kırmızı Çamurdan Demir II Sülfat Fe2SO4 7H2O Üretimi Vol 2 Sayı 2 135 137 Denizli 1996", Erdem Emin, Tınkılıç Nihat, Pamukkale Üniversitesi, Journal of Engineering Sciences- Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1996

"Hydration and mechanical properties of Portland cement containing eloxalwaste from aluminium industry", Erdem e, Gunay me, Donat r, Journal of Materıals Processıng Technology, 2003

"The removal of textile dyes by diatomite earth", Emin Erdem, Ramazan Donat, Gulay Colgecen, Journal of Colloıd And Interface Scıence, 2005

"The Synthesis and Reactions of Novel Pyrazole Derivatives by 4-phenylcarbonyl-5-phenyl-2,3-dihydro-2,3-furandione Reacted with Some Hydrazones", Hasan Genç, Nejdet Şen, Rafet Kılınçarslan, Emin Erdem, Ahmet Erdem, Revısta de Chımıe, 2017

"THE STUDY OF THE HYDRATION OF SUPERSULPHATED CEMENT CONTAININGPHOSPHOANHYDRITE BY IR AND XRD TECHNIQUES", Olmez h, Erdem e, Cement And Concrete Research, 1992

"The investigation of some properties of cement and removal of watersoluble toxic chromium VI ion in cement by means of different reducingagents", Emin Erdem, Construction Building Materials, 2016

"Synthesis and spectral characterization of some new azo dyes and theirmetal complexes", Kilincarslan Rafet, Erdem Emin, Kocaokutgen Hasan, Transıtıon Metal Chemıstry, 2007

"Synthesis and characterization of azo linked Schiff bases and theirnickel II copper II and zinc II complexes", Emin Erdem, Eylem Yıldırım Sarı, Rafet Kılıncarslan, Nilgun Kabay, Transıtıon Metal Chemıstry, 2009

"Effect of various additives on the hydration of perlite Gypsum plasterand perlite Portland cement pastes", Erdem e, Turkısh Journal of Chemıstry, 1997

"Synthesis of HMFAN and its chromium and cobalt complexes and theirapplication on nylon 6 and wool", Kocaokutgen h, Erdem e, Gumrukcuoglu ıe, Journal of The Socıety of Dyers And Colourısts, 1998

"H Ölmez ve E Erdem Çimento Fosfojips Hidrasyonunun Araştırılması Doğa Türk Kimya Dergisi 13 1 39 48 Ankara 1989", Erdem Emin, Doğa Türk Kimya Dergisi, 1989

"THE EFFECTS OF PHOSPHOGYPSUM ON THE SETTING AND MECHANICAL PROPERTIES OFPORTLAND CEMENT AND TRASS CEMENT", Olmez h, Erdem e, Cement And Concrete Research, 1989

"The production of plaster from phosphogypsum", Erdem e, Turkısh Journal of Chemıstry, 1995

"Preliminary Results of a New Experimental Model forIntratympanic Treatment", Fazıl Necdet Ardıç, Funda Tümkaya, Cüneyt Orhan Kara, Emin Erdem, Kamil Aykal, Emrah Yücel, Mehri Akarsu, Turkish Archives of Otorhinolaryngology, 2018

"Distribution of uranium in the production of triple superphosphate TSP fertilizer and phosphoric acid", Erdem e, Tinkilic n, Yilmaz vt, Uyanik a, Olmez h, Fertılızer Research, 1996

"Synthesis and spectral characterization of metal complexes of1 2 hydroxy 4 methylphenylazo 2 naphthol", Kocaokutgen h, Erdem e, Synthesıs And Reactıvıty ın Inorganıc And Metal-organıc Chemıstry, 2004

"Synthesis and characterization of some o o dihydroxyazo dyes and theirmetal complexes", Kabay Nilguen, Erdem Emin, Kilincarslan Rafet, Sari Eylemyildirim, Transıtıon Metal Chemıstry, 2007

"The removal of heavy metal cations by natural zeolites", Emin Erdem, Ramazan Donat, Nazan Karapınar, Journal of Colloıd And Interface Scıence, 2004

"24 Necati Menek and Emin Erdem Polaographic and Voltametric Behaviour of 2 5 bromo 2 pyrdylazo 5 diethylaminophenol 25 1997", Erdem Emin, Chimica Acta Turcica, 2014

"Solvent extraction of Fe3 cation by diazo coupling calix 4 arenes", Emin Erdem, Hasan Kocaokutgen, Hasalettin Deligoz, Turkısh Journal of Chemıstry, 2000

"Fosfojipsten Süpersülfatlı Çimento Üretimi", Ölmez Halis, Erdem Emin (11.06.1989), Kimya 89, VI. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Kuşadası, 1989, İzmir.

"Sevil SÖYLEYİCİ Emin ERDEM Hidrazon Köprülü Tetrakis Kaliks 4 aren Bileşiği ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", Söyleyici Sevil, Erdem Emin (30.05.2013), IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Tokat-türkiye, 30 Mayıs-2 Haziran 2013

"E Erdem A Akdoğan S Zincir Bazik Karakterli Toprakların Asit fosfojips Kullanılarak Nötralizasyonu", Erdem Emin, Zencir Sevil, Akdoğan Abdullah (01.06.2003), I. Acıpayam Sempozyumu, Denizli, 2003.

"E Erdem A Akdoğan S Zincir Dodurgalar Keloğlan Mağarasındaki Sarkıt ve Dikitlerin Kimyasal Yapılarının Belirlenmesi", Erdem Emin, Akdoğan Abdullah, Zencir Sevil (01.06.2003), I. Acıpayam Sempozyumu, Denizli, 2003.

"E Erdem R Donat K Esen Removal of Chromium VI in cements and Effects of Additives on Properties of Cements 6th", Erdem Emin, Donat Ramazan, Esen Kadriye (05.10.2008), Aegen Analytical Chemistry Days, 9-12 October 2008, Denizli- Türkiye, 2008.

"Fosfoanhidridli Süpersülfatlı Çimento Hidrasyonunun Yüzey Alanı ve Termik analiz teknikleriyle Araştırılması", Ölmez Halis, Erdem Emin (02.06.1991), Kimya 91, (76), Gazimagusa, 1991.

"E Erdem H Ölmez Fosfojips ve Çimento Üretiminde Kullanımı", Erdem Emin (11.06.1989), Çevre Semineri, Samsun, Haziran, 1989.

"H Ölmez V T Yılmaz E Erdem V Arık Phosphojips İçin Bir Rafinasyon Metodu Geliştirilmesi 564 565 Elazığ 1987", Ölmez Halis, Yılmaz Veysel Turan, Erdem Emin, Arık Zerrin (14.06.1987), IV. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu

"N E Kabay E Yıldırım Sarı E Erdem o o dihidroksi azoboyarmaddelerin ve metal komplekslerinin sentezi ve yapılarının aydınlatılması", Kabay Nilgün Erkal, Sarı Eylem Yıldırım, Erdem Emin (02.06.2002), Xvı. Ulusal Kimya Kongresi, Poster (anp-95), 336, Konya, 2002.

"E Erdem N Karapınar E Karapınar Atıksulardaki Bazı Metal Katyonları ve Amoyumun Zeolitle Tutulması", Erdem Emin, Karapınar Nazan, Karapınar Emin (07.06.1998), Kimya 98, 12. Ulusal Kimya Kongresi, (86), Edirne, 1998.

"E Yıldırım N E Kabay E Erdem Diazokenetli yeni Schiff Bazları içeren Metal Komplekslerinin Sentezi ve yapılarının aydınlatılması", Sarı Eylem Yıldırım, Kabay Nilgün Erkal, Erdem Emin (02.06.2002), Xvı. Ulusal Kimya Kongresi, Poster (anp-96), 337, Konya, 2002.

"Sevil SÖYLEYİCİ Emin ERDEM Yeni 2 5 Disübstitüe Tiyazolo 5 4 D Tiyazol Türevlerinin Sentezi Karakterizasyonu Ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi", Söyleyici Sevil, Erdem Emin (05.05.2013), Uluslararası Katılımlı Xııı. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur-türkiye, 15-18 Mayıs 2013.

"H Ölmez E Erdem Fosfojips ve Çimento Hidrasyonuna Etkisi", Ölmez Halis, Erdem Emin (14.06.1987), IV. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Elazığ, 1987.

"fosfojipsten Alçı Üretimi", Erdem Emin (14.08.1994), İtü, 4. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu-94, İstanbul, 1994.

"Fosfojips ve Çimento Endüstrisinde Değerlendirilmesi", Ölmez Halis, Erdem Emin (11.09.1988), Çevre 89, 5. Bilimsel ve Teknik Çevre Kongresi, (749-758), Adana, 1989.

"T Kılıç E Erdem R Donat Eloksal ve Alümina katkılı Çimentoklrın Sülfatlı Sulara Direnci", Kılıç Yimuçin, Erdem Emin, Donat Ramazan (02.06.2002), Xvı. Ulusal Kimya Kongresi, 26, Konya, 2002.

"Emin ERDEM Mehri YENİÇERİ Sevil SÖYLEYİCİ Bodipy ile Modifiye Edilmiş Lower Rim Kaliks 4 aren Türevleri ve Metal Kompleksleri", Erdem Emin, Yeniçeri Mehri, Söyleyici Sevil (30.05.2013), IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Tokat-türkiye, 30 Mayıs-2 Haziran 2013.(poster).

"E Erdem M E Günay R Donat Alüminyum Atığı Eloksalın Portland Çi mentosu Hidrasyonu Üzerine Etkileri", Erdem Emin, Günay Mehmet Emin, Donat Ramazan (15.06.1997), Kimya 97, 11. Ulusal Kimya Kongresi, (691), Van, 1997

"T Tunç E Erdem R Donat Çimentolarda Çözünebilen Cr VI Giderimi", Tunç Turgay, Erdem Emin, Donat Ramazan (03.09.2006), xx Ulusal Kimya Kongresi, 04-08 Eylül, Erciyes Üniversitesi, Anp-189, 2006.

"E Erdem H Kocaokutgen The Synthesis of the HMFAN and its chrom and cobalt complexes and application of them noylon 6 and wool", Erdem Emin, Kocaokutgen Hasan (02.06.2002), Kimya 98, 12. Ulusal Kimya Kongresi, (678), Edirne, 1998.

"G Çölgeçen E Erdem R Donat Diatome Toprağının Tekstil Atık Boyarmaddeleri Üzerine Adsorpsiyonunun İncelenmesi", Erdem Emin (02.06.2002), Xvı. Ulusal Kimya Kongresi, S.47 Konya, 2002.

"Emin ERDEM Mehri YENİÇERİ Sevil SÖYLEYİCİ İsmail KAYAĞİL Rafet KILINÇARSLAN Cu II İyonu İçin Yüksek Seçimli 2 3 6 8 Tetraarilimidazo 1 2 a Pirazin Türevlerinin Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi", Erdem Emin, Yeniçeri Mehri, Söyleyici Sevil, Kayagil İsmailkılınçarslan Rafet (05.05.2013), Uluslararası Katılımlı Xııı. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur-türkiye, 15-18 Mayıs 2013.

"Emin ERDEM Mehri YENİÇERİ Sevil SÖYLEYİCİ İsmail KAYAĞİL Rafet KILINÇARSLAN Cu II İyonu İçin Yüksek Seçimli 2 3 6 8 Tetraarilimidazo 1 2 a Pirazin Türevlerinin Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi", Erdem Emin, Yeniçeri Mehri, Söyleyici Sevil, Kılıncarslan Rafetkayagil İsmail (05.05.2013), Uluslararası Katılımlı Xııı. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur-türkiye, 15-18 Mayıs 2013.

"E Erdem R Kılınçarslan H Kocaokutgen Yeni Metal Kompleks Azo Boyarmaddelerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması", Erdem Emin, Kılınçarslan Rafet, Kocaokutgen Hasan (07.06.1998), Kimya 98, 12. Ulusal Kimya Kongresi, (677), Edirne, 1998.

"E Erdem İ Şener R Kılınçarslan R Donat H Çetişli H Erdoğan Tekstil Atık Suyundaki Boyarmaddelerin Zeolitle Tutulması IAEWP Uluslar arası Avrasya Kongresi Temmuz1997 Giresun 1997", Erdem Emin, Şener İzzet, Kılıncarslan Rafet, Donat Ramazançetişli Halilerdoğan Hasan (06.07.1997), Iaewp, Uluslar Arası Avrasya Kongresi, Temmuz1997, Giresun. 1997.

"H Deligöz E Erdem Diazo Sübstitüe Kaliks 4 Aren Türevleri İle Fe3 Katyonunun Çözücü Ekstraksiyonu", Deligöz Hasalettin, Erdem Emin (04.05.1997), Kimya 97, 11. Ulusal Kimya Kongresi, 1997.

"E Ağar B Batı E Erdem M Özdemir 12 Üyeli Tetraaza Halkaları İçeren Dokuz Çekirdekli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Spektroskopik Özellikleri", Ağar Erbil, Batı Bekir, Erdem Emin, Özdemir Mustafa (19.06.1994), X. Ulusal Kimya Kongresi, Bursa, 1994.

"Y Kara E Erdem R Donat Sepiolit Üzerine Bazı Tekstil Boyarmaddelerinin Adsorpsiyonu", Kara Yeşim, Erdem Emin, Donat Ramazan (04.09.2005), Xıx. Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül 2005 Kuşadası-aydın, 2005.

"E Erdem R Donat K Esen Removal of Soluble Cr6 in Cements by Lignin SL and Mixture of SL Ferrous Sulphate Monohydrate", Erdem Emin, Donat Ramazan, Esen Kadriye (13.09.2009), IX. Phenolic Compounds Sympossium, Moskova, 2009.

"Bodipy İçerikli N-Heterosiklik Karben Bileşikleri", Rafet Kılınçarslan, Emin Erdem, Mehri Akarsu, (18.05.2017-21.05.2017), Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi18-21 Mayıs 2017, Burdur-türkiye, 2017

"E Erdem Fosfojipsten Alçı Üretimi", Erdem Emin (05.06.1994), X. Ulusal Kimya Kongresi, Bursa, 1994.

"R Donat E Erdem Doğal Bentonit Üzerine Metal İyonlarının Adsorpsiyonu", Donat Ramazan, Erdem Emin (01.08.2004), Xvııı Ulusal Kimya Kongresi, 5-9 Temmuz 2004, Kafkas Üniversitesi, Kars, Bildiri Özetleri, S.565, 2004.

"H Ölmez V T Yılmaz E Erdem ve Z Arık Anorganik Endüstriyel Kimya Laboratuvar Notları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayın No 27 Samsun 1987", Ondokuz Mayıs üniversitesi, Ölmez Halis, Ders Kitabı

"E Erdem R Donat ve N Kabay Anorganik Kimya Laboratuvar Klavuzu Pamukkale Üniversitesi Denizli 2000", Pamukkale Üniversitesi Yayınları, Pamukkale Üniversitesi, Ders Kitabı

"B Afşin E Erdem N Tınkılıç ve N Menek Genel Kimya Laboratuvar Klavuzu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayın No 77 Samsun 1993", Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Erdem Emin, Ders Kitabı

"H Ölmez V T Yılmaz E Erdem ve Z Heren Organik Endüstriyel Kimya Laboratuvar Notları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayın No 28 Samsun 1987", Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Olmez Halis, Ders Kitabı

"H Ölmez V T Yılmaz E Erdem ve Z Heren Anorganik Kimya Laboratuvar Notları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayın No 26 Samsun 1987", Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ölmez Halis, Ders Kitabı

"Anorganik Kimya ı", Lisans, Türkçe, 4

"Anorganik Kimya ıı", Lisans, Türkçe, 4

"Endüstriyel Kimya ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Boyar Maddeler", Lisans, Türkçe, 2

"Topluma Hizmet Uygulamaları", Lisans, Türkçe, 5

"Boya ve Boyarmaddeler", Lisans, Türkçe, 2

"Metallurji", Lisans, Türkçe, 2

"Genel Kimya ı", Lisans, Türkçe, 6

"Metal Kimyası", Lisans, Türkçe, 2

"Bağlayıcılar ve Yapı Malzemeleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 2

"Anorganik Yapı Analizi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Kimyacılar İçin Matematik", Lisans, Türkçe, 2

"Okul Deneyimi", Lisans, Türkçe, 1

"İlweri Koordinasyon Kimyası", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Kimya ı", Lisans, Türkçe, 2

"Genel Kimya ıı", Lisans, Türkçe, 4

"İleri Anorganik Kimya", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Koordinasyon Kimyası", Lisans, Türkçe, 6

"Seminer", Lisans, Türkçe, 2

"Anorganik Kimya Lab ı", Lisans, Türkçe, 4

"Atom ve Molekül", Lisans, Türkçe, 2

"Uzmanlık Alan Dersi", Yüksek Lisans, Türkçe, 6

"Çimento Kimyası", Doktora, Türkçe, 3

"Stokiyometri", Lisans, Türkçe, 2

"Kimyada Özel Konular", Lisans, Türkçe, 4

"Ametaller Kimyası", Lisans, Türkçe, 2

"Okullarda Gözlem", Lisans, Türkçe, 2

"Anorganik Kimya Labıı", Lisans, Türkçe, 4

"Bitirme Tezi ı", Lisans, Türkçe, 2

"Bitirme Tezi ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Genel Kimya ıı", Lisans, Türkçe, 6

"Genel Kimya ı", Lisans, Türkçe, 4

"Dekan"

"Rektör Yardımcısı"

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Bölüm Başkanı"

"Dekan Yardımcısı"

"Milli Eğitim Bakanlığı", kimya öğretmenliği, 1980-1984, Kamu

"Özel Bizim Dershane Samsun", Kimya Öğretmeni, 1984-1986, Ticari (özel)

"Top-50 most cited articles" as published in Elseviers Colloids journals from 2004 to 2007:", Elsevier, Ticari (özel), Amerika Birleşik Devletleri

"B Söğüt E Erdem vd Lagina Hagete Atları Kazı Araştırmaları Tübitak Bilimsel Araştırma Projesi 107K496", Danışman, , Tübitak Projesi, Tamamlandı, 350000 TÜRK LİRASI

"E Erdem R Donat T Tunç K Esen Çimentolarda çözünebilir Cr6 giderimi 106T129", Yönetici, , Tübitak Projesi, Tamamlandı, 300000 TÜRK LİRASI

"E Erdem Yeni bis kaliks 4 aren bileşiklerinin metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu Pamukkale Üniversitesi BAP 2008FBE020 2008", Yönetici, , Bap, Tamamlandı, 20.000 TÜRK LİRASI

"H Ölmez E Erdem Fosfojipsin çeşitli çimentoların hidrasyonuna etkisi Ondokuzmayıs Üniversitesi Projesi F003 1998", Araştırmacı, , Bap, Tamamlandı, 5.000 TÜRK LİRASI

"E Erdem vd Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma ve öğrenci laboratuarları altyapı projesi Pamukkale Üniversitesi BAP 2007KRM008 2007", Yönetici, , Bap, Tamamlandı, 500.000 TÜRK LİRASI

"E Erdem Azo fonksiyonel grup içeren yeni Schiff bazı ve oksimlerin metal komplekslerinin sentezi ve yapılarının aydınlatılması 20002FEF002 Pamukkale Üniversitesi BAP 2002", Yönetici, , Bap, Tamamlandı, 50000 TÜRK LİRASI

"Alçıpan Emülsiyonu Mercan Kimya A Ş Tübitak Kobi Ar Ge başlangıç Destek Programı Ekim 2010 2012", Proje Danışmanı, , Tübitak Projesi, Tamamlandı, 350000 TÜRK LİRASI

"Bekir Batı Emin Erdem E Ağar Azamakrosiklik bileşiklerin NMR ve ESR özelliklerinin incelenmesi F129 Ondokuzmayıs Üniversitesi Projesi 1994", Araştırmacı, , Bap, Tamamlandı, 5.000 TÜRK LİRASI

"Emin Erdem E Ağar Azamakrosiklik bileşiklerin sentezi ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi Ondokuzmayıs Üniversitesi Projesi F121 1994", Araştırmacı, , Bap, Tamamlandı, 5.000 TÜRK LİRASI

"Eloksal ve Alümina Katkılı Betonların Sülfatlı Sulara Direnci", Yüksek Lisans, Timuçin Kılıç

"Bodipy İle Modifiye Edilmiş Lower Rim Kaliks [4] Aren Türevleri ve Metal Kompleksleri", Yüksek Lisans, Mehri Yeniçeri

"Bodıpy İçerikli N-heterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi, Floresans ve Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi", Doktora, Mehri Akarsu

"Atık Sulardaki Bazı Metal Katyonları ve Boyar Maddelerin Zeolitle Tutulması", Yüksek Lisans, Nazan Karapınar

"Yenı Bis-kaliks[4]aren Bileşikleri ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", Doktora, Sevil Söyleyici

"Endüstriyel Atık Jipslerden Alçılı Çimento Üretimi", Yüksek Lisans, Selman Eraraç

"Azo Kenetli Yeni Schiff Bazlarının Metal Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması", Yüksek Lisans, Eylem Yıldırım Sarı

"Bodıpy Grubu İçeren Dioksim Türevleri - Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", Yüksek Lisans, Fatma Hanım Baş

"Yeni O-o'-dihidroksi Azo Boyarmaddelerin Metal Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması", Yüksek Lisans, Nilgün Kabay Erkal

"Yeni Bazı Azo Boyarmaddelerin Metal Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması", Yüksek Lisans, Rafet Kılınçarslan

"Tekstil Atık Suyundaki Boyarmaddelerin Lignin İle Adsorpsiyonu", Yüksek Lisans, Sadık İlker Erdoğan

"Çimentolarda Çözünebilen Cr(vı) Giderimi", Yüksek Lisans, Turgay Tunç

"Alüminyum Sanayi Atığı Eloksalin Portland Çimentosu Hidrasyonu Üzerine Etkileri", Yüksek Lisans, M.emin Günay

"Diazolu ve Schiff Bazlı Kaliks[4]aren Bileşikleri ve Metal Kompleksleri", Yüksek Lisans, Sevil Zencir

"Çimentodaki Suda Çözünen Krom(vı)'nın Farklı İndirgenler Yardımıyla İndirgenmesi", Yüksek Lisans, Hakan Güngörmüş

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2018 Profesör Bayburt Eğitim Fakültesi, Bayburt Üniversitesi
2015 - 2016 Profesör Fen-edebiyat Fakültesi, Iğdır Üniversitesi
2004 Profesör Fen-edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Pamukkale Üniversitesi
1998 - 2004 Doçent Fen-edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Pamukkale Üniversitesi
1996 - 1998 Yardımcı Doçent Fen-edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Pamukkale Üniversitesi
1992 - 1996 Yardımcı Doçent Fen-edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
1988 - 1992 Öğretim Görevlisi Fen-edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
1987 - 1992 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya (dr), Ondokuz Mayıs Üniversitesi
1986 - 1988 Araştırma Görevlisi Fen-edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
1985 - 1987 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya (yl) (tezli), Ondokuz Mayıs Üniversitesi
1980 - 1984 Lisans Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Atatürk Üniversitesi