Associate Professor Doctor Hacı Bayram Temür

"Research on the Effects of Some Health Parameters of Regular Football Training", Hacı Bayram Temür, Universal Journal of Educational Research, 2018

"Bazal metabolizma hızının seçilmiş değişkenlere göre değerlendirilmesi", Hacı Bayram Temür, Journal of Human Sciences, 2018

"EVALUATION OF MUSCLE DAMAGE AND CHANGES IN SOME BLOOD PARAMETERS BEFORE AND AFTER AN INTERCOLLEGUATE FOOTBAL TOURNAMENT", Hacı Bayram Temür, International Journal of Recent Scientific Research, 2018

"ANNE BABALARIN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE KARŞI YAKLAŞIMLARININFARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ", Hacı Bayram Temür, Yıldırım Gökhan Gencer, İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2016

"Türk Biathlon Milli Takımında Yer Alan Sporcuların Bazı Kuvvet Değerlerinin Atış Performansına Etkilerinin İncelenmesi", Muzaffer Selçuk, Hacı Bayram Temür, Salih Öner, Muhammet Bilen, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2018

"SPORCULARDA ÇAY SİGARA VE GAZLIİÇECEKLERİN BOY KİLO VE KEMİK MİNERALYOĞUNLUĞU ÜZERİNE ETKİLERİNİNARAŞTIRILMASI", Hacı Bayram Temür, Atilla Temür, Zafer Soygüder, Mustafa Atli, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011

"8-10 yaş arası erkek çocuklarda 10 haftalık yüzme ve bosu egzersizlerinin dinamik denge parametresine etkisininincelenmesi", Hilal Kılınç, Hacı Bayram Temür, Internationaljournal of Human Sciences, 2019

"An Analysis Of Healthy Life Behavior In Turkish Wrestling Federation", Fatih Mehmet Uğurlu, Hacı Bayram Temür, Abdurrahman Kırtepe, Muzaffer Selçuk, International Journal of Sport Studies, 2016

"THE EFFECTS OF SIX-WEEK AEROBIC EXERCISE PROGRAM ONBODY COMPOSITION AND BLOOD LIPIDS IN WOMEN", Muzaffer Selçuk, Hacı Bayram Temür, Salih Öner, Eda Kınacı, European Journal of Education Studies, 2017

"YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI İLE İLGİLİ KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ", Hacı Bayram Temür, Mustafa Atli, Zekiye Özkan, Gürol Zırhlıoğlu, Yyü Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011

"AÇLIĞIN BEYİN KORTEKSİNİN FARKLI BÖLGELERİNDEKİ NÖTRALPEPTİD HİDROLAZLARIN AKTİFLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ VE HİSTOKİMYASALDEĞİŞİKLİKLER", Atilla Temür, Hacı Bayram Temür, Fahrettin Askerov, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2007

"11-13 YAŞ ERKEK ÇOCUKLARDA FUTBOL ANTRENMANLARININ LİPİD PROFİLİ VE KAS HASARI BELİRTEÇLERİNDE İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ", Muzaffer Selçuk, Hacı Bayram Temür, Vedat Çinar, Tahir Volkan Aslan, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 2018

"The investigation of the effects of the sport goalball on level of some physical propriety of visually handicapped individuals", Hacı Bayram Temür, Ersin Arslan, Mahmut Aktı, İsrafil Aslan, Turkish Journal of Sport And Exercise, 2014

"Investigation of the Effect of Walking and Running Exercises on Some Blood Parameters in Adultsi", Hacı Bayram Temür, Salam Tahseen Othman, Universal Journal of Educational Research, 2018

"EGZERSİZİN BAZI KAN PARAMETRELERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP OF EXERCISE WITH SOME BLOOD PARAMETERS )", Hacı Bayram Temür, Journal of Social And Humanities Sciences Research, 2018

"THE EFFECT OF 8 WEEK TENNIS TECHNICAL TRAINING AND GAMES ON REACTION TIME IN 10-12 YEAR OLD BOYS", Mücahit Sarikaya, Muzaffer Selçuk, Yıldırım Gökhan Gencer, Hacı Bayram Temür, Uğur Öntürk, European Journal of Physical Education And Sport Science, 2017

"EFFECT OF EIGHT WEEKS EXERCISE ON BODY COMPOSITION AND SOME BLOOD VALUES IN WOMEN", Hacı Bayram Temür, Muhammed Emre Karaman, Muzaffer Selçuk, Vedat Çinar, Merve Öztürker, European Journal of Physical Education And Sport Science, 2017

"AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEENWAIST CIRCUMFERENCES AND WAIST-TO-HEIGHTRATIOS WITH DIFFERENT VARIABLES IN WOMENWITH AGES BETWEEN 18 AND 53 YEARS", Hacı Bayram Temür, Firdevs Eriş, European Journal of Educatıon Studıes, 2017

"ALT VE ÜST EKSTREMİTE ÇEVRE ÖLÇÜM DEĞERLERİ İLE EL KAVRAMA KUVVETİ VESIÇRAMA MESAFESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", Hacı Bayram Temür, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 2017

"A COMPARİSON OF BİOMOTOR PROPERTIES OF TENNİS TEAMSPORTSMEN İN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTY WİTH THOSE WHO ARE SEDANTERY.", Mustafa Atli, Hacı Bayram Temür, Yıldırım Gökhan Gencer, Neşe Şensoy, Van/yyü Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011

"MORPHOLOGICAL CHANGES IN SENSOMOTOR, LIMBICAND ORBITAL CEREBRAL CORTEX UNDER DIFFERENTLEVELS OF FOOD MOTIVATION", Atilla Temür, Hacı Bayram Temür, Hüseyin Karadağ, Fahrettin Askerov, İstanbul Üniversitesi Veterner Fakültesi Dergisi, 2008

"Peripheral Lymphocyte DNA Damage and Oxidative Status in Football Players after a Three day Football Tournament", Mustafa Atli, Mehmet Aslan, Hacı Bayram Temür, Abdullah Taşkın, Hakim Çelik, Mehmet Emin Kucukoglu, Internal Medıcıne, 2013

"AN INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF RAPID WEIGHT LOSS ON OVERALL STRENGTH IN 17-AND 18-YEAR-OLD MALE WRESTLERS", Hacı Bayram Temür, Muzaffer Selçuk, Muhammed Emre Karaman, Salih Öner, European Journal of Physical Education And Sport Science, 2017

"8- 13 YAŞ ARASI BİREYLERDE ESNEKLİK VE DİKEY SIÇRAMA DEĞERLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ", Hacı Bayram Temür, Muzaffer Selçuk, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017

"RESEARCH OF THE EFFECT OF BONE MINERAL DENSITY AGE HEIGHT AND WEIGHT ON GRIP STRENGTH", Hacı Bayram Temür, Internatıonal Journal of Academıc Research, 2012

"TAVSAN BÖBREKÜSTÜ BEZLER ÜZERNE HSTOMETRKBR ÇALISMA", Atilla Temür, Hüseyin Karadağ, Mustafa Atli, Hacı Bayram Temür, C.b.ü. Fen Bilimleri Dergisi, 2008

"INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BASIC SWIMMING INSTRUCTION AND SOME PHYSICAL AND MOTOR CHARACTERISTICS", Hacı Bayram Temür, Journal of Education And Training Studies, 2018

"FUTBOL, BASKETBOL, HENTBOL VE VOLEYBOL OYNAYAN GENÇ ERKEKLER ARASINDAKİ KEMİK MİNERAL YOĞUNLUK DEĞERLERİNİN SPOR YAPMAYANLARLA KARŞILAŞTIRILMASI", Hacı Bayram Temür, Zafer Soygüder, Mustafa Atli, Pamukkale Journal of Sport Sciences, 2014

"Açlığın Beyin Korteksinin Farklı Bölgelerindeki Nötral Peptid Hidrolazların Aktifl iği Üzerine Etkisi", Atilla Temür, Hüseyin Karadağ, Hacı Bayram Temür, Fahrettin Askerov, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 2008

"H. Bayram TEMUR", Hacı Bayram Temür, International Journal of Applied Exercise Physiology (ıjaep), 2020

"DETERMINATION OF OBESITY LEVELS OF VAN LIVING INDIVIDUALS", Hacı Bayram Temür, Muzaffer Selçuk, Ragıp Pala, Mücahit Sarikaya, European Journal of Physical Education And Sport Science, 2017

"Kadınlarda 8 Haftalık Pilates Programının Kan Lipidleri Üzerine Etkileri", Hacı Bayram Temür, Muzaffer Selçuk, Vedat Çinar, Mücahit Sarikaya, Merve Öztürker, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2018

"Comparing some anthropometric characteristics of Women according to various factors", Hacı Bayram Temür, Murat Avci, Mustafa Atli, Shs Web of Conferences, 2016

"Bazal Metabolizma Hızının Seçilmiş Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi", Hacı Bayram Temür, (23.03.2018-25.03.2018), Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018, 2018

"Farklı Branşlarda Düzenli Spor Yapan Bireylerle Sedanter Bireylerin Ldh, Ck-Mm, Albümin veKalsiyum Seviyeleri Açısından Karşılaştırılması", Hacı Bayram Temür, Muzaffer Selçuk, Vedat Çinar, Mücahit Sarikaya, Taner Akbulut, (15.11.2017-18.12.2017), 15. Uluslar Arası Spor Bilimleri Kongresi, 2017

"Kadınların bazı antropometrik özelliklerinin farklı değişkenleregöre incelenmesi", Hacı Bayram Temür, Murat Avci, Mustafa Atli (02.06.2016-04.06.2016), e r p a International Congresses on Education 2 0 1 6, 2016

"Van Gölü Havzası’nda Spor ve Geleneksel Oyunlar", Mustafa Atli, Hacı Bayram Temür, Murat Avci, (09.06.2011-11.06.2011), VI. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyomu, 2011

"Egzersizin Bazı Kan Parametreleri ile İlişkisinin İncelenmesi", Hacı Bayram Temür, (23.03.2018-25.03.2018), Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, 2018

"18-53 Yaş Arası Kadınlarda Bel Çevre Uzunluk Değerleri ve Bel Çevresi Boy Oranlarının Farklı Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi", Hacı Bayram Temür, Firdevs Eriş (19.11.2017-22.11.2017), 2. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi, 2017

"Investigation Of The Relationship Between Basic Swimming Instruction And Some Physical And Motor Characteristics", Hacı Bayram Temür, (10.10.2018-13.10.2018), Uluslararası Müzik, Dans Vesağlık Kongresi, 2018

"Aktif Olarak Spor Yapan Bireylerin Lipid Profillerinin Belirlenmesi", Hacı Bayram Temür, Muzaffer Selçuk, Vedat Çinar, Taner Akbulut, Zarife Pancar, (15.11.2017-18.12.2017), 15. Spor Bilimleri Kongresi, 2017

"6 HAFTALIK AEROBiK EGZERSiZ PROGRAMININ STEP AEROBiK YAPAN BAYANLARDA VÜCUT KOMPOZiSYONU VE KAN LiPiDLERi ÜZERiNDEKi ETKiLERi", Muzaffer Selçuk, Hacı Bayram Temür, Salih Öner, Eda Kınacı (21.04.2017-23.04.2017), 4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 2017

"INVESTIGATION OF RELATION BETWEEN BODY COMPOSTIONS AND SOME BLOOD PARAMETERS", Hacı Bayram Temür, (10.10.2018-13.10.2018), Uluslararası Müzik, Dans Vesağlık Kongresi, 2018

"Alt ve Üst Ekstremite Çevre Ölçüm Değerleri ile El Kavrama Kuvveti ve Sıçrama Mesafesi Arasindaki İlişkinin İncelenmesi", Hacı Bayram Temür, (23.03.2018-25.03.2018), Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, 2018

"Peripheral lymphocyte DNA damage and oxidative status infootball players after a three day football tournament", Mustafa Atli, Mehmet Aslan, Hacı Bayram Temür, Abdullah Taşkın, Hakim Çelik, Mehmet Emin Kucukoglu, (02.06.2016-04.06.2016), e r p a International Congresses on Education 2 0 1 6, 2016

"Sporcularda çay sigara ve gazlı içeceklerin boy kilo ve kemikmineral yoğunluğu üzerine etkilerinin araştırılması", Hacı Bayram Temür, Atilla Temür, Zafer Soygüder, Mustafa Atli, (02.06.2016-04.06.2016), e r p a International Congresses on Education 2 0 1 6, 2016

"Farklı Branşlardaki Elit Sporcuların Bazı Hematolojik Parametrelerinin Değerlendirilmesi", Hacı Bayram Temür, Muzaffer Selçuk, Mücahit Sarikaya, Yakup Kılıç, (15.11.2017-18.12.2017), 15. Spor Bilimleri Kongresi, 2017

"JUDOCULARDA MÜSABAKA ÖNCESİ HIZLI KİLO VERMENİN SEÇİLMİŞ BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNE ETKİSİ", Muzaffer Selçuk, Hacı Bayram Temür, Bünyamin Aksüngür, Salih Öner (21.04.2017-23.04.2017), 4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 2017

"Kadınlarda Beden Kitle İndeksleri İle Kan Sağlık Belirteçleri Arasındaki İlişki", Hacı Bayram Temür, Merve Öztürker (18.04.2018-20.04.2018), 11. Ulusal Spor Bilimleri Kongresi, 2018

"17-18 YAŞ ERKEK GÜREŞÇİLERDE HIZLI KiLO VERMENiN GENEL KUVVET ÜZERİNE ETKİLERİNİN ÖNCELENMESİ”", Hacı Bayram Temür, Muzaffer Selçuk, Muhammed Emre Karaman, Salih Öner, (21.04.2017-23.04.2017), 4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 2017

"SPOR VE KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU İLİŞKİSİ", GAZİ KİTAPEVİ, H. BAYRAM TEMUR, 978-605-344-659-0, Bilimsel Kitap

"İnsan Anatomisi ve Kineziyolojisi", Lisans, Türkçe, 4

"Futbol", Lisans, Türkçe, 4

"Egzersiz ve İskelet Sistemi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"İnsa Anatonisi ve Kinesiyolojisi", Lisans, Türkçe, 3

"Egzersiz ve Kardiyovasküler Sistemi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Egzersiz ve İskelet Sistemi", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"Futbol", Lisans, Türkçe, 1

"Bölüm Başkanı"

"Myo/yüksekokul Müdürü"

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Y Y Ü Öğretim üyelerinin İngilizceye Dayalı Araştırma Alt Yapılarının Geliştirilmesi", Araştırmacı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 02.02.2016-01.11.2016

"15-18 Yaş Arası Kadınların Spora Katılımlarının Sağlık, İnanç ve Fiziksel Değişkenler Bakımından İncelenmesi", Yüksek Lisans, Firdevs Eriş

"Kadınlarda 8 Haftalık Zumba ve Step-aerobik Egzersizlerinin Serum Leptin ve Serum Ghrelin Hormonu Üzerine Etkisinin Araştırılması", Yüksek Lisans, Beyza Öğe

"Spor Eğitimi İle Güzel Sanatlar Eğitimi Alan Bireylerin Reaksiyon Zamanı Sürelerinin Karşılaştırılması", Yüksek Lisans, Rezan Baytar

"Kadınlarda Antropometrik Özellikler İle Bazı Kan Parametreleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.", Yüksek Lisans, Merve Can Öztürker

"Kuzey Irak'ta Spor Yapan 12-16 Yaş Arası Bireylerin Spor Yapmayan Bireylere Göre Umutsuzluk Düzeylerinin Araştırılması,", Yüksek Lisans, Halgurd Sherzad Mohammed Mohammed

"Yetişkinlerde Yürüyüş ve Koşu Egzersizlerinin Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması", Yüksek Lisans, Salam Tahseen Othman Othman

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2011 - 2018 Doktor Öğretim Üyesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2006 - 2010 Doktora Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi (dr) (veteriner), Yüzüncü Yıl Üniversitesi
1997 - 2000 Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü (yl) (tezli), Yüzüncü Yıl Üniversitesi
1993 - 1997 Lisans Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi