Lecturer PhD Halil Aslan Kılıç

"ÇİFT YETENEKLİ LİDERLİĞİN ÇALIŞANLARIN İNOVATİF DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", Halil Aslan Kılıç, Havva İnci Artan, International Journal of Management And Administration, 2018

"AÇIK VE ÖRTÜK BİLGİ PAYLAŞIMININ YENİLİKÇİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", Halil Aslan Kılıç, Mina Özevren (14.05.2015-16.05.2015), 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2015

"ÖRGÜT KÜLTÜRÜ TİPLERİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK DAVRANIŞINA ETKİSİ", Ömer Faruk Oktar, Halil Aslan Kılıç, (08.05.2014-10.05.2014), 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2014

"ÇİFT YETENEKLİ LİDERLİĞİN TAKIM İNOVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE İNOVASYON İKLİMİ, İNOVATİF DAVRANIŞLAR VE ÖZ YETERLİĞİN ROLÜ", Ekin Yayınevi, 9786053279945, Bilimsel Kitap

"İşletme Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 4

"İletişim Becerileri", Önlisans, Türkçe, 10

"Meslek Etiği", Önlisans, Türkçe, 4

"Arş. Uyg. Merkezi Müdürü"

"Bölüm Başkanı"

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2018 - 2018 Araştırma Görevlisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2018 Doktor Öğretim Üyesi Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Bayburt Üniversitesi
2014 - 2018 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon (dr), Marmara Üniversitesi
2012 - 2017 Araştırma Görevlisi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi
2011 - 2014 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon (yl) (tezli), Marmara Üniversitesi
2011 - 2012 Araştırma Görevlisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2011 - 2011 Araştırma Görevlisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Dicle Üniversitesi
2006 - 2010 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Erciyes Üniversitesi