Lecturer PhD Harun Yücel

"Coupled-channel analysis for 20.4 MeV energy of p-Zn-64 inelastic scattering", Harun Yücel, Musfik Tasan, Pramana-journal of Physıcs, 2012

"Optical tweezer calibration by using a part of the intensity distribution of a trapped particle", Harun Yücel, Nazmi Turan Okumuşoğlu, Applıed Optıcs, 2016

"A new tracking algorithm for multiple colloidal particles close to contact", Harun Yücel, Nazmi Turan Okumuşoğlu, Journal of Physıcs-condensed Matter, 2017

"6-20 MEV ELEKTRONLARIN PENELOPE MONTE CARLO KODU İLE HESAPLANAN SUDAKİ DERİN DOZ EĞRİLERİNİN DENEYSEL VERİLERE UYDURULMASI", Harun Yücel, Nazmi Turan Okumuşoğlu (05.09.2012-08.09.2012), Türk Fizik Derneği 29. Uluslararası Fizik Kongresi, 2012

"mPosTracker: Multiple Particle Tracking Software", Harun Yücel, Sabareesh k p Velu (14.09.2018-14.09.2018), 20. Ulusal Optik, Elektro-optik ve Fotonik Çalıştayı, 2018

"A simulation study about tracking of micro sized particles close to contact", Harun Yücel, Nazmi Turan Okumuşoğlu (06.09.2016-09.09.2016), Turkish Physical Society32nd International Physicscongress (tps32), 2016

"20-50 MeV BÖLGESİNDE PROTONLARIN ÇİNKO İZOTOPLARINDAN SAÇILMASININ ANALİZİ", Harun Yücel, Musfik Tasan (06.09.2011-09.09.2011), Turkish Physical Society 28th International Physics Congress, 2011

"Tracking particle near a flat surface in digital video microscopy", Harun Yücel, (03.09.2019-08.09.2019), Turkısh Physıcal Socıety 35th Internatıonal Physıcs Congress (tps-35), 2019

"P-64Zn İNELASTİK SAÇILMASININ 20.4 MeV ENERJİDEÇİFTLENMİŞ KANAL (CC) ANALİZİ", Harun Yücel, Musfik Tasan (12.10.2011-14.10.2011), 5. Nükleer Yapı Özellikleri Çalıştayı, 2011

"Threshold effect on particle tracking algorithms", Harun Yücel, Sabareesh k p Velu (05.09.2018-08.09.2018), Turkish Physical Society 34th Intenrational Physics Congress, 2018

"Görme Optiği ve Refraksiyon ıı", Önlisans, Türkçe, 2

"Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri", Lisans, Türkçe, 2

"Optisyenlikte Paket Programlar", Önlisans, Türkçe, 2

"Optisyenlik Uygulamaları Iıı", Önlisans, Türkçe, 6

"Optisyenlik Uygulamaları ı", Önlisans, Türkçe, 6

"Optisyenlik Uygulamaları ıı", Önlisans, Türkçe, 6

"Görme Optiği ve Refraksiyon ı", Önlisans, Türkçe, 2

"Program Başkanı"

"Stc Elektronik", RD Engineer, 2013-2016, Ticari (özel)

"İki ve Üç Boyutlu Yüzey/Profil Tarayıcı Adaptif Lazer Sensörünün ve Uygulama Yazılımının Geliştirilmesi (TEYDEB1120226)", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 05.09.2013-16.11.2016, 2000000 TÜRK LİRASI

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2017 Doktor Öğretim Üyesi Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2012 - 2017 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik (dr), Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2009 - 2012 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik (yl) (tezli), Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2000 - 2007 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi