Lecturer PhD İzzet Uçan

"Çocuklar İçin Yetenek Seçimi Üzerine Sohbet", Trt erzurum, Ulusal, Fonetik Sanatlar, Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler, Radyo tv Etkinlikleri, 24.12.2017-24.12.2017

"Egzersiz ve Beslenme", trt erzurum radyosu, Ulusal, Fonetik Sanatlar, Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler, Radyo tv Etkinlikleri, 30.12.2017-30.12.2017

"Yaşam Boyu Spor, Sağlıklı Yaşam Üzerine Sohbet", trt erzurum radyosu, Ulusal, Fonetik Sanatlar, Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler, Radyo tv Etkinlikleri, 17.12.2017-17.12.2017

"The Effect of Weight Loss on Some Physical Fitness Factors of Wrestlers", İzzet Uçan, Journal of Education And Training Studies, 2018

"The Performance Prediction of Elite Male Trampolines Based on Physical Fitness Factors", İzzet Uçan, Journal of Education And Training Studies, 2018

"The Comparison of the Wrestlers’ Status of some Physical, Physiological and Growth Hormone Status after Resting, Competition and Sauna Sessions", Fatih Kıyıcı, İzzet Uçan, Procedia - Social And Behavioral Sciences, 2014

"Aerobik Egzersizin Bazi Fiziksel ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisinin İncelenmesi", İzzet Uçan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2018

"ÇOCUKLARDA SPORUN FİZİKSEL UYGUNLUK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ", İzzet Uçan, Eser Ağgön, Yusuf Buzdağlı, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2018

"The importance of sports for disabled children", Oktay Kızar, Mehmet Dalkılıç, İzzet Uçan, Hüdaverdi Mamak, Şıhmehmet Yiğit, Merit Research Journal of Art, Social Science And Humanities, 2015

"The effect of extreme sports on oxidative stress", Eser Ağgön, Öztürk Ağırbaş, İzzet Uçan, Anthony c Hackney, Archives of Budo Science of Martial Arts And Extreme Sports, 2017

"YÜKSEK YOĞUNLUKLU AKUT GÜREŞ EGZERSİZİ VE SAUNANIN SERUM LİPİDLERİ ÜZERİNE ETKİSİ", Öztürk Ağırbaş, Eser Ağgön, İzzet Uçan, Fatih Kıyıcı, Spor Hekimliği Dergisi, 2012

"The Effect of Wrestling Training and Sauna Practice on Cortisol and Insulin Hormones", Eser Ağgön, Fatih Kıyıcı, İzzet Uçan, Mergül Çolak, Öztürk Ağırbaş, Anthony c Hackney, Advances in Physical Education, 2017

"12 HAFTALIK MASA TENİSİ TEMEL EĞİTİM UYGULAMALARININ ESNEKLİK VE REAKSİYON ZAMANLARI ÜZERİNE ETKİSİ", Eser Ağgön, Öztürk Ağırbaş, Mehmet Yazıcı, İzzet Uçan, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2014

"The Relationship between Hand/Arm and Leg Strengths with Hand/Foot Reaction Time", İzzet Uçan, International Journal of Applied Exercise Physiology, 2019

"The analysis of the satisfaction level of the sportsmen in the team setting", Hüdaverdi Mamak, Mehmet Dalkılıç, Fikret Ramazanoğlu, Mehmet Kumartaşlı, Mehmet Kargün, İzzet Uçan, International Journal of Academic Research, 2013

"Elementary students partıcıpatıon ın sports actıvıtıes that are effectıve at the level of the socıo-cultural factors and communıcatıon skılls", Mehmet Dalkılıç, Hüdaverdi Mamak, Alper Cenk Gürkan, İzzet Uçan, İlker Özmutlu, International Journal of Academic Research, 2013

"Investigation of Speech Anxiety Levels of Physical Education and Sports Department Students in Terms of Different Variables", İzzet Uçan, Murat Ozan, International Journal of Applied Exercise Physiology, 2019

"SAUNA VE GÜREŞ EGZERSİZİNİN TSH VE FT4HORMONLARI ÜZERİNE ETKİSİ", Mergül Çolak, Fatih Kıyıcı, Hüseyin Eroğlu, Öztürk Ağırbaş, Eser Ağgön, İzzet Uçan, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2015

"The Effect of Body Composition and Physical Fitness Factors on Performance Prediction of Elite Male Trampolines", İzzet Uçan, Journal of Education And Training Studies, 2018

"6 Haftalik Aerobik Egzersizin Sedanter Bireylerin Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkileri", İzzet Uçan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2018

"The effects of an 8-week basketball training on some physical and physıological parameters in 11-14 year old children", Kemal Tamer, İzzet Uçan, Murat Ozan, Yusuf Buzdağlı, Asian Academic Research Journal of Multidisciplınary, 2017

"The Effect of Rapid Dehydration on Some Motor Fitness Factors of Wrestlers", İzzet Uçan, Journal of Education And Training Studies, 2018

"The Relationshıp Between Strength, Speed, Flexibility, Agility, and Anaerobic Power in Elite Athletes", Bülent Tatlısu, Öztürk Ağırbaş, İzzet Uçan, Sercan Karakurt, International Journal of Applied Exercise Physiology, 2019

"8 HAFTALIK CURLİNG ANTRENMANIN BAZI FİZİKSEL VE BİYOMOTOR PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ", Yusuf Buzdağlı, İzzet Uçan, Kenan Şebin, Yusuf Dumlu, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018

"ÇOCUKLARDA SPORUN FİZİKSEL UYGUNLUK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ", İzzet Uçan, Murat Ozan, Yusuf Buzdağlı (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018

"Denizli Süper Amatör Liginde Oynayan Futbolcuların Saldırganlık Davranışlarının İncelenmesi", İzzet Uçan, Sibel Tetik, Süleyman Gönülateş, Mehmet Ali Öztürk, Şükrü Ayhan, Uğur Dündar, (05.04.2018-08.04.2018), Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, 2018

"Effects of Rafting and Paragliding on Dopamine and Prolactin", Eser Ağgön, Öztürk Ağırbaş, Cebrail Gürsul, İzzet Uçan, (26.04.2018-27.04.2018), 4th Internatıonal Symposıum Onmultıdıscıplınary Studıes (ısms), 2018

"Çocuklarda 8 Haftalık Fiziksel Aktivitenin Bazı Fiziksel Parametreler Üzerine Etkisi", İzzet Uçan, Mehmet Dalkılıç, Yusuf Dumlu, Yunus Emre Çingöz, (31.10.2018-03.11.2018), 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2018

"Ekstrem Sporların Oksidatif Stres Üzerine Etkisi", Eser Ağgön, Öztürk Ağırbaş, İzzet Uçan, (01.11.2016-04.11.2016), 14. Spor Bilimler Kongresi, 2016

"Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin SosyalKarşilaştirma Düzeyleri İle Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi", Hüseyin Eroğlu, Ünal Türkçapar, İzzet Uçan, (15.11.2017-18.11.2017), 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017

"THE RELATIONSHIP BETWEEN DIFFERENT MUSCLE GROUPS IN THE LOWER EXTREMITY AND ANAEROBIC POWER IN YOUNG MEN ACTIVE ATHLETES", İzzet Uçan, (05.09.2019-08.09.2019), 8th. Internatıonal Conference Onmathematıcs, Engıneerıng, Natural Andmedıcal Scıences, 2019

"THE EFFECT OF HIGH INTENSITY ACUTE WRESTLING EXERCISE AND SAUNA ON TOTAL BODY FLUID AND ALDOSTERONE LEVEL", İzzet Uçan, Fatih Kıyıcı, Eser Ağgön, Öztürk Ağırbaş, Mergül Çolak, (30.05.2013-02.06.2013), Internatıonal Balkan Symposıum ın Sport Scıences, 2013

"Farkli Egzersiz Tiplerinin Kardiyak Yeniden Şekillenme İle İlişkisinin İncelenmesi", İzzet Uçan, Mehmet Günay, Serdar Sevimli, (15.11.2017-18.11.2017), 15.uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017

"Selected Studies on Sport Science", Doping and Sport, Lambert Academic Publishing, Sertaç Erciş, 978-613-9-88282-3, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Hareket veAntrenman Bilimleri", SPORDA DENGE, Akademisyen KİTABEVİ, Zeynep Filiz DİNÇ, 978-605-258-564-1, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"FARKLI EGZERSİZ TİPLERİNİN KARDİYAK YENİDEN ŞEKİLLENME İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ", Gazi Kitabevi, 978-605-344-714-6, Bilimsel Kitap

"Selected Studies on Sport Science", Heart-Circulation System, Lambert Academic Publishing, Sertaç Erciş, 978-613-9-88282-3, 75-84, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Spor Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar", OBEZİTE VE EGZERSİZ İLİŞKİSİ, Gece Akademi, Dr. Öğr. Üyesi Özgür KARATAŞ, 978-605-7749-91-8, 179-193, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Genel Cimnastik", Lisans, Türkçe, 4

"Metabolik Sağlık, Oberzite ve Yaşam Boyu Spor", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Egzersiz ve Beslenme", Lisans, Türkçe, 3

"Güreş", Lisans, Türkçe, 6

"Beden Eğitimi ve Spor Kültürü", Lisans, Türkçe, 6

"Güreş", Lisans, Türkçe, 4

"Yaşam Boyu Spor", Lisans, Türkçe, 2

"Beden Eğitimi ve Spor Kültürü", Lisans, Türkçe, 3

"Antrenman Bilgisi", Lisans, Türkçe, 4

"Güreş", Lisans, Türkçe, 8

"Beslenme ve Sağlık", Lisans, Türkçe, 2

"Uzmanlık Alan Dersi (güreş)", Lisans, Türkçe, 5

"Beden Eğitimi ve Spor Kültürü", Lisans, Türkçe, 9

"Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi", Lisans, Türkçe, 9

"Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi", Lisans, Türkçe, 6

"Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi", Lisans, Türkçe, 3

"Genel Cimnastik", Lisans, Türkçe, 6

"Gelenekesel Türk Oyunları", Lisans, Türkçe, 2

"Çocuklarda Gençlerde ve Yaşlılarda Yaşam Boyu Spor", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Çocuk ve Spor", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Trafik ve İlkyardım", Lisans, Türkçe, 4

"Cimnastik", Lisans, Türkçe, 12

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Gençlik ve Spor Bakanlığı - Milli Eğitim Bakanlığı", BAYBURT İLİ YETENEK SEÇİMİ AKADEMİK SORUMLUSU, 2018, Kamu

"Ululararası Zafer Turnuvası", ANTRENÖR/HAKEM, 2008-2012, Diğer

"Türkiye Kayak Federasyonu", HAKEM, 2011, Diğer

"Tüekiye Eğitim Sendikası", BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TEMSİLCİSİ, 2019, Sivil Toplum Kuruluşu

"Ululararası Zafer Turnuvası", ANTRENÖR/HAKEM, 2007-2012, Diğer

"Erzurum Şamipiyon Güreşçiler, Antrenörler, Halkemler ve Güreş Severler Derneği", BAŞKAN, 2018, Mesleki Dernekler

"Fıs(uluslararası Kayak Federasyonu) Kıtalar Arası Atlama Kupası", MESAFE ÖLÇÜM ŞEFİ, 2010-2010, Diğer

"Türkiye Güreş Federasyonu", HAKEM, 2010, Diğer

"Gençlik ve Spor Bakanlığı", UZMAN, 2009-2010, Kamu

"Türk Ocakları Derneği", ERZURUM İL YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ, 2016, Sivil Toplum Kuruluşu

"Bes Bölüm Başkanlığı", SUBAY, 2001-2002, Kamu

"Unıversıad Kayakla Atlama", BAŞKAN YARDIMCISI, 2011-2011, Diğer

"Fıs (uluslararası Kayak Federasyonu) Kuzey Kombine Dünya Şampiyonası", ŞEF HAKEM, 2012-2012, Diğer

"Milli Eğitim Bakanlığı", ÖĞRETMEN, 2002-2005, Kamu

"Türkiye Kamu Çlışanları Vakfı (türkav)", BAYBURT İL YÖNETİM KURULU ÜYESİ, 2019, Sivil Toplum Kuruluşu

"EKSTREM SPORLARIN RAFTİNG VE YAMAÇ PARAŞÜTÜ BAZI FİZİKSEL FİZYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ", Yardımcı Doçent, Erzincan Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.06.2014-01.06.2016, 50000 TÜRK LİRASI

"Ortaöğretim Öğrencilerinin Dikkat Kontrol Düzeylerinin Spor ve Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (bayburt İli Örneği)", Yüksek Lisans, Hamza Karakulaklı

"Kadın Futbolcular İle Farklı Spor Branşlarındaki Kadın Sporcuların Hormansal Düzey ve Biyokimyasal Farklılıkların Karşılaştırılması", Doktora, Hamdullah Ateş

"Üniversite Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutumlarının Spor ve Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Yüksek Lisans, Mücahit Dursun

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2014 Doktor Öğretim Üyesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2012 - 2014 Doktora Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor (dr), Gazi Üniversitesi
2010 - 2014 Okutman Bayburt Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2010 - 2012 Yüksek Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
1996 - 2000 Lisans Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Atatürk Üniversitesi