Mobile Logo Social Sciences Vocational Schools

Social Sciences Vocational Schools

Peaceful university of safe city
Quality Commission

SOSYAL BİLİMLER MYO BİRİM KALİTE KOMİSYONU

UNVAN

ADI-SOYADI

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr. Öğr. Üyesi

Mine IŞIK

Kalite Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi

Ömer Faruk GÜLTEKİN

Birim Yönetim Temsilcisi

Bilg. İşlt.

Zehra IŞIK

İdari Personel

Öğrenci

Ayşe KÖRÇOBAN

Öğrenci Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi

Özlem YILMAZ

Üye

Öğr. Gör.

Rüveyde PABUÇCU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet KAPUSIZOĞLU

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Temsilcisi

Öğr. Gör. Dr.

Ömer Ceyhun APAK

Otel, Lokanta ve İkram Hizm. Bölüm Temsilcisi

Öğr. Gör. Dr.

Muhammed Enes KAN

Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Temsilcisi

Öğr. Gör.

Şule KIZILTUNÇ BEDİR

Finans Bank. Ve Sigortacılık Bölüm Temsilcisi

Öğr. Gör.

Rüveyde PABUÇCU

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Temsilcisi

Release Date:   , Last Update Date: 
Up