Associate Professor Doctor Mehmet Elban

"Ortaöğretim Öğrencilerinin Vatanseverlik Tutumları: Ankara İli Kazan İlçesi Örneği", Mehmet Elban, The Journal of Academic Social Science Studies, 2015

"Ortaöğretim Öğrencilerinin Tarih Dersine İlişkin Tutumları Ankara İli Kazan İlçesi Örneği", Mehmet Elban, Turkish Journal of Educational Studies, 2015

"Tarih Eğitimi ve Vatanseverlik Üzerine Bazı Düşünceler", Mehmet Elban, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2015

"Yayın Kritiği: Avrupa Neden Dünyayı Fethetti?", Mehmet Elban, Journal of Historiography, 2019

"Tarihi Olaylar Değerlendirilirken Ahlaki Yargı Yapılmalı mıdır? Tarih Öğretmen Adaylarının Ahlaki Yargılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Mehmet Elban, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018

"TARİHYAZIMINDAN TARİH EĞİTİMİNE PSİKOTARİH", Mehmet Elban, Journal of History School, 2018

"Tarihyazımında Rastlantısal Nedenler Tartışması: Karşıolgusal Düşünce ve Tarihin Tarih Eğitimi ve Öğretiminde Kullanılması", Mehmet Elban, Okan Yetişensoy, İlköğretim Online, 2018

"1950’lerin Popüler Tarih Dergisi ”Resimli Tarih Mecmuası”nda Tarih Eğitimi ve Öğretimi", Mehmet Elban, Türk Tarihi Eğitim Dergisi, 2018

"TARİH DÜŞÜNCESİNDE VE EĞİTİMİNDE KAHRAMANLARIN/BÜYÜK ADAMLARIN ROLÜ", Mehmet Elban, Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, 2018

"Analysis of Use of Virtual Reality Technologies in History Education: A Case Study", Gürkan Yıldırım, Mehmet Elban, Serkan Yıldırım, Asian Journal of Education And Training, 2018

"Investigation of the Visuals Associated with the National identity in Turkish Republic Revolution History and Kemalism Textbooks", Mehmet Elban, European Journal of Educational Research, 2018

"Learning Styles as the Predictor of Academic Success of the Pre-Service History Teachers", Mehmet Elban, European Journal of Educational Research, 2018

"Bayburt Üniversitesi Öğrencilerinin Osmanlı Türkçesi Algıları", Mehmet Elban, Gazi Özdemir, Journal of Turkish Studies, 2017

"Türkçe Ders Kitaplarında Milli Kimliğe İlişkin Unsurların İncelenmesi", Bora Bayram, Mehmet Elban, Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2017

"University Students Views on the Education and Teaching of Civilization History: Bayburt University Education Faculty Sample", Mehmet Elban, Journal of Education And Training Studies, 2017

"Investigation of the History Education Researches in Turkey in Terms of Some Variables (Master Theses and Dissertations Sample)", Mehmet Elban, Universal Journal of Educational Research, 2017

"Sâtı Bey ve Selim Sırrı Tarcan’da Merak Kavramı: Bir Karşılaştırma", Mehmet Elban, (05.09.2019-08.09.2019), Iksad 4. Internatıonal Congress of Socıal Scıences, 2019

"Erol Güngör’ün Tarihe ve Tarih Eğitimine Bakışı", Mehmet Elban, (06.09.2018-08.09.2018), Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2018

"Türkiye’de Tarih Eğitimi Araştırmalarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Lisansüstü Tezler Örneği)", Mehmet Elban, (01.09.2016-03.09.2016), 4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 2016

"Tarih Öğretim Programlarının Vatandaşlık Açısından İncelenmesi", Mehmet Elban, (23.10.2019-27.10.2019), 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, 2019

"Türkiye de Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Türk Kültür Tarihi", Mehmet Elban, (31.05.2016-03.06.2016), Iıırd International Eurasian Educational Research Congress, 2016

"Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öz Değerlendirmelerinin Yansıtıcı Düşünme Becerilerine Göre İncelenmesi", Mehmet Elban, (23.10.2019-27.10.2019), 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, 2019

"Ercüment Kuran’ın Tarih Eğitimine İlişkin Görüşleri", Mehmet Elban, (18.10.2017-21.10.2017), II. International Academic Research Congress, 2017

"Türkiye de Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Çinlilere Yönelik İfadeler", Eray Alaca, Mehmet Elban, (31.05.2016-03.06.2016), Iıırd International Eurasian Educational Research Congress, 2016

"1950’lerin Popüler Tarih Dergisi “Resimli Tarih Mecmuası”nda Tarih Öğretimi", Mehmet Elban, (10.05.2018-12.05.2018), 5. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 2018

"Türkçe Ders Kitaplarında Milli Kimliğe İlişkin Unsurların İncelenmesi", Bora Bayram, Mehmet Elban, (20.04.2017-23.04.2017), 3. International Symposium on Language Educationand Teaching, 2017

"Tarih Eğitiminde Tarihî Fıkra Kullanımı", Mehmet Elban, (10.10.2019-12.10.2019), VI. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 2019

"Tarih Ders Kitaplarında İmajlar", Tarih Ders Kitaplarında Avrupa, Pegem Akademi, Ahmet Şimşek, 978-605-037-054-6, 133-157, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Tarihin İzinde Bir Ömür Prof. Dr. Nuri Yavuz’xxa Armağan", Tarihyazımı ve Tarih Eğitimi Bağlamında Kültür ve Uygarlık Kavramları, Berikan, Necdet Hayta, 1049, 978-605-7634-65-8, 431-446, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Eğitim Bilimleri Alanında Araştırma Makaleleri", Bayramlar ve Anma Günlerinin Eğitimdeki Rolü, Gece Akademi, Muhammet Baki Minaz, 978-625-7958-24-0, 217-227, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"New Horizons in Educational Sciences", A META-SYNTHESIS STUDYON THE HISTORY EDUCATIONSTUDIES CONDUCTEDIN TURKEY ON THE TURKIC REPUBLICS, Gece Kitaplığı, Muhammet Baki MİNAZ, 978-605-7749-99-4, 155-170, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Okul Deneyimi", Lisans, Türkçe, 1

"Yeni ve Yakınçağ Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Öğretmenlik Uygulaması", Lisans, Türkçe, 4

"Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ıı", Lisans, Türkçe, 1

"Çağdaş Dünya Tarihi", Lisans, Türkçe, 1

"Uygarlık Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Bilim ve Araştırma Etiği", Lisans, Türkçe, 2

"Orta Çağ Tarihi", Lisans, Türkçe, 1

"Türk Eğitim Tarihi", Lisans, Türkçe, 4

"Topluma Hizmet Uygulamaları", Lisans, Türkçe, 3

"Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ı", Lisans, Türkçe, 2

"Öğretim İlke ve Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 1

"Ortaçağ Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Ortaçağ Tarihi", Lisans, Türkçe, 1

"Bilimsel Araştırma Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 4

"Öğretmenlik Uygulaması", Lisans, Türkçe, 2

"Eğitime Giriş", Lisans, Türkçe, 2

"Kaynak Tarama ve Rapor Yazma", Lisans, Türkçe, 2

"Öğretim İlke ve Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 2

"Bilim Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Kavram Yanılgıları", Lisans, Türkçe, 4

"Türk Eğitim Tarihi", Lisans, Türkçe, 1

"Öğretim İlke ve Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 5

"Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Eğitim Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Uygarlık Tarihi", Lisans, Türkçe, 6

"Eğitim Psikolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Öğretim İlke ve Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 6

"Türk Eğitim Tarihi", Lisans, Türkçe, 6

"Kavram Yanılgıları", Lisans, Türkçe, 2

"Nicel Araştırma Yöntemleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Tarih Eğitiminde Milli Kimlik", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Eğitimde Eylem Araştırması", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Tarih Eğitiminde Değerler Eğitimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Enstitü Müdür Yardımcısı"

"Dekan Yardımcısı"

"Bölüm Başkanı"

"Sınıf Öğretmenlerinin Tarih Bilincine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi (ağrı İli Örneği)", Yüksek Lisans, İbrahim Hasdemir

"Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Öğretim İlke ve Yöntemlerine İlişkin Öz-yeterlik Algıları", Yüksek Lisans, Mehmet Ali Türkköse

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2016 Doktor Öğretim Üyesi Bayburt Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2011 - 2015 Doktora Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tarih Eğitimi (dr), Gazi Üniversitesi
2006 - 2007 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Öğretmenliği (yl) (tezsiz), Fırat Üniversitesi
2000 - 2004 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Uludağ Üniversitesi