Associate Professor Doctor Mehmet Elban

"TARİHYAZIMINDAN TARİH EĞİTİMİNE PSİKOTARİH", Mehmet Elban, Journal of History School, 2018

"Tarih Eğitimi ve Vatanseverlik Üzerine Bazı Düşünceler", Mehmet Elban, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2015

"Tarihyazımında Rastlantısal Nedenler Tartışması: Karşıolgusal Düşünce ve Tarihin Tarih Eğitimi ve Öğretiminde Kullanılması", Mehmet Elban, Okan Yetişensoy, İlköğretim Online, 2018

"Investigation of the Visuals Associated with the National identity in Turkish Republic Revolution History and Kemalism Textbooks", Mehmet Elban, European Journal of Educational Research, 2018

"Ortaöğretim Öğrencilerinin Tarih Dersine İlişkin Tutumları Ankara İli Kazan İlçesi Örneği", Mehmet Elban, Turkish Journal of Educational Studies, 2015

"University Students Views on the Education and Teaching of Civilization History: Bayburt University Education Faculty Sample", Mehmet Elban, Journal of Education And Training Studies, 2017

"1950’lerin Popüler Tarih Dergisi ”Resimli Tarih Mecmuası”nda Tarih Eğitimi ve Öğretimi", Mehmet Elban, Türk Tarihi Eğitim Dergisi, 2018

"Learning Styles as the Predictor of Academic Success of the Pre-Service History Teachers", Mehmet Elban, European Journal of Educational Research, 2018

"Ortaöğretim Öğrencilerinin Vatanseverlik Tutumları: Ankara İli Kazan İlçesi Örneği", Mehmet Elban, The Journal of Academic Social Science Studies, 2015

"Yayın Kritiği: Avrupa Neden Dünyayı Fethetti?", Mehmet Elban, Journal of Historiography, 2019

"Bayburt Üniversitesi Öğrencilerinin Osmanlı Türkçesi Algıları", Mehmet Elban, Gazi Özdemir, Journal of Turkish Studies, 2017

"Analysis of Use of Virtual Reality Technologies in History Education: A Case Study", Gürkan Yıldırım, Mehmet Elban, Serkan Yıldırım, Asian Journal of Education And Training, 2018

"Türkçe Ders Kitaplarında Milli Kimliğe İlişkin Unsurların İncelenmesi", Bora Bayram, Mehmet Elban, Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2017

"Tarihi Olaylar Değerlendirilirken Ahlaki Yargı Yapılmalı mıdır? Tarih Öğretmen Adaylarının Ahlaki Yargılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Mehmet Elban, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018

"Investigation of the History Education Researches in Turkey in Terms of Some Variables (Master Theses and Dissertations Sample)", Mehmet Elban, Universal Journal of Educational Research, 2017

"TARİH DÜŞÜNCESİNDE VE EĞİTİMİNDE KAHRAMANLARIN/BÜYÜK ADAMLARIN ROLÜ", Mehmet Elban, Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, 2018

"Tarih Eğitiminde Tarihî Fıkra Kullanımı", Mehmet Elban, (10.10.2019-12.10.2019), VI. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 2019

"Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öz Değerlendirmelerinin Yansıtıcı Düşünme Becerilerine Göre İncelenmesi", Mehmet Elban, (23.10.2019-27.10.2019), 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, 2019

"Ercüment Kuran’ın Tarih Eğitimine İlişkin Görüşleri", Mehmet Elban, (18.10.2017-21.10.2017), II. International Academic Research Congress, 2017

"1950’lerin Popüler Tarih Dergisi “Resimli Tarih Mecmuası”nda Tarih Öğretimi", Mehmet Elban, (10.05.2018-12.05.2018), 5. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 2018

"Türkiye’de Tarih Eğitimi Araştırmalarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Lisansüstü Tezler Örneği)", Mehmet Elban, (01.09.2016-03.09.2016), 4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 2016

"Sâtı Bey ve Selim Sırrı Tarcan’da Merak Kavramı: Bir Karşılaştırma", Mehmet Elban, (05.09.2019-08.09.2019), Iksad 4. Internatıonal Congress of Socıal Scıences, 2019

"Tarih Öğretim Programlarının Vatandaşlık Açısından İncelenmesi", Mehmet Elban, (23.10.2019-27.10.2019), 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, 2019

"Türkçe Ders Kitaplarında Milli Kimliğe İlişkin Unsurların İncelenmesi", Bora Bayram, Mehmet Elban, (20.04.2017-23.04.2017), 3. International Symposium on Language Educationand Teaching, 2017

"Türkiye de Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Çinlilere Yönelik İfadeler", Eray Alaca, Mehmet Elban, (31.05.2016-03.06.2016), Iıırd International Eurasian Educational Research Congress, 2016

"Türkiye de Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Türk Kültür Tarihi", Mehmet Elban, (31.05.2016-03.06.2016), Iıırd International Eurasian Educational Research Congress, 2016

"Erol Güngör’ün Tarihe ve Tarih Eğitimine Bakışı", Mehmet Elban, (06.09.2018-08.09.2018), Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2018

"New Horizons in Educational Sciences", A META-SYNTHESIS STUDYON THE HISTORY EDUCATIONSTUDIES CONDUCTEDIN TURKEY ON THE TURKIC REPUBLICS, Gece Kitaplığı, Muhammet Baki MİNAZ, 978-605-7749-99-4, 155-170, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Tarihin İzinde Bir Ömür Prof. Dr. Nuri Yavuz’xxa Armağan", Tarihyazımı ve Tarih Eğitimi Bağlamında Kültür ve Uygarlık Kavramları, Berikan, Necdet Hayta, 1049, 978-605-7634-65-8, 431-446, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Tarih Ders Kitaplarında İmajlar", Tarih Ders Kitaplarında Avrupa, Pegem Akademi, Ahmet Şimşek, 978-605-037-054-6, 133-157, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Eğitim Bilimleri Alanında Araştırma Makaleleri", Bayramlar ve Anma Günlerinin Eğitimdeki Rolü, Gece Akademi, Muhammet Baki Minaz, 978-625-7958-24-0, 217-227, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Öğretim İlke ve Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 5

"Kaynak Tarama ve Rapor Yazma", Lisans, Türkçe, 2

"Kavram Yanılgıları", Lisans, Türkçe, 4

"Bilim ve Araştırma Etiği", Lisans, Türkçe, 2

"Uygarlık Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Orta Çağ Tarihi", Lisans, Türkçe, 1

"Eğitime Giriş", Lisans, Türkçe, 2

"Çağdaş Dünya Tarihi", Lisans, Türkçe, 1

"Tarih Eğitiminde Değerler Eğitimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Kavram Yanılgıları", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Eğitim Tarihi", Lisans, Türkçe, 1

"Ortaçağ Tarihi", Lisans, Türkçe, 1

"Bilimsel Araştırma Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 4

"Eğitimde Eylem Araştırması", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Nicel Araştırma Yöntemleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ı", Lisans, Türkçe, 2

"Eğitim Psikolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Yeni ve Yakınçağ Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Eğitim Tarihi", Lisans, Türkçe, 6

"Okul Deneyimi", Lisans, Türkçe, 1

"Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Eğitim Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Öğretmenlik Uygulaması", Lisans, Türkçe, 2

"Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ıı", Lisans, Türkçe, 1

"Öğretim İlke ve Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 2

"Uygarlık Tarihi", Lisans, Türkçe, 6

"Topluma Hizmet Uygulamaları", Lisans, Türkçe, 3

"Bilim Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Öğretim İlke ve Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 6

"Öğretmenlik Uygulaması", Lisans, Türkçe, 4

"Tarih Eğitiminde Milli Kimlik", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Öğretim İlke ve Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 1

"Türk Eğitim Tarihi", Lisans, Türkçe, 4

"Ortaçağ Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Dekan Yardımcısı"

"Enstitü Müdür Yardımcısı"

"Bölüm Başkanı"

"Sınıf Öğretmenlerinin Tarih Bilincine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi (ağrı İli Örneği)", Yüksek Lisans, İbrahim Hasdemir

"Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Öğretim İlke ve Yöntemlerine İlişkin Öz-yeterlik Algıları", Yüksek Lisans, Mehmet Ali Türkköse

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2016 Doktor Öğretim Üyesi Bayburt Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2011 - 2015 Doktora Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tarih Eğitimi (dr), Gazi Üniversitesi
2006 - 2007 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Öğretmenliği (yl) (tezsiz), Fırat Üniversitesi
2000 - 2004 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Uludağ Üniversitesi