Professor Doctor Metin Uçurum

"Comptional chemistry approach to explain stearic acid adsorption on calcite surface and experimental support", Tolga Depçi, Metin Uçurum, Keith a Prisbrey, Chemxpress, 2014

"Optimization of Adsorption Parameters for Ultra-Fine Calcite Using a Box-Behnken Experimental Design", Metin Uçurum, Çağatay Teke, Hüseyin Serencam, Mümtaz İpek, Akın Özdemir, Open Chemistry, 2018

"Role of Particle Size on Flotation Kinetics of Turkish Sphalerite Ores", Oktay Bayat, Metin Uçurum, Asian Journal of Chemistry, 2004

"Investigation of the Cyanide Leaching Optimization forUltra Fine Grinding Gold Silver Ore", Metin Uçurum, Onur Birol, Partıculate Scıence And Technology, 2016

"Bulanık İstatistiksel Proses Kontrol Tekniği ile 19x39x19 cm Bims HafifYapı Malzemesi Üretiminin Analizi", Metin Uçurum, Kader Kaplan Göztok, Akın Özdemir, El-cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 2020

"Sürekli Kalite İyileştirme için Faktöriyel Tasarım Tabanlı Süreç Optimizasyonu", Metin Uçurum, Hüseyin Serencam, Akın Özdemir, Bşeü Fen Bilimleri Dergisi, 2020

"Konvansiyonel Bilyeli Değirmende Kalsitin Mikronize Öğütmesinin Renk Parametreleri Kullanılarak İstatistiksel Proses Kontrolü", Metin Uçurum, Fatih Özer, Madencilik Türkiye Bilimsel Dergisi, 2016

"Stearik Asit Çeşidinin Kalsit Kaplama Verimi Üzerine Etkisi", Metin Uçurum, Malgır Eda, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2017

"A study of removal of Pb heavy metal ions from aqueous solution using lignite and a new cheap adsorbent lignite washing plant tailings", Uçurum Metin, Fuel, 2009

"Fuzzy Statistical Process Control of a Calcite Grinding Plant Using Total Color Difference Parameter (ΔE)", Metin Uçurum, Iosr Journal of Engineering (ıosrjen), 2017

"A Study on characterization and use of flotation to separate unburned carbon in bottom ash from Çayırhan power plant", Metin Uçurum, Öner Yusuf Toraman, Tolga Depci, Emine Yoğurtcuoğlu, Energy Sources, Part a, 2011

"Cam Sanayi Atıklarının Uçucu Kül ile Koagülasyonu", Oktay Bayat, Belgin Bayat, Hüseyin Vapur, Volkan Arslan, Metin Uçurum, Madencilik, 2005

"Kalsit Madenciliğinin Geleceğinde Optik Ayırıcıların Yeri ve Önemi", Metin Uçurum, Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2015

"Lavvar tesisi besleme malı ara ürün ve atığının ağır metallerin uzaklaştırılmasında adsorbent olarak kullanımı", Uçurum Metin, Madencilik, 2008

"Effects of operating variables on modified flotation parameters in the mineral separation", Metin Uçurum, Oktay Bayat, Separation And Purification Technology, 2007

"MİKRONİZE ÖĞÜTME VE KAPLAMA İŞLEMLERİNİN KALSİTİN RENK PARAMETRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ", Metin Uçurum, Serkan Çayırlı, Toraman ö Yusuf, Ohü Müh. Bilim. Derg., 2017

"Effects of size distribution on Flotation Kinetics of Turkish Sphalerite", Oktay Bayat, Metin Uçurum, Mineral Processing And Extractive Metallurgy (trans. Inst. Min. Metall. c.), 2004

"Recovery of unburned carbonaceous matter (UCM) from sugar millbottom ash", Diler Katırcıoğlu Bayel, Hüseyin Serencam, Metin Uçurum, Energy Sources Part A-recovery Utilization And Environmental Effects, 2020

"Performance Evaluation of Adsorption Properties for Ni(II) Removal with Flying Ash Using Taguchi Experimental Design", Hüseyin Serencam, Metin Uçurum, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2019

"Investigation of the Use of Green Bayburt Stones as Adsorbent by Statistical Experimental Design", Hüseyin Serencam, Metin Uçurum, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2019

"Recovery of unburned carbon from lime calcination process using statistical technique", Metin Uçurum, Hüseyin Vapur, Oktay Bayat, Vedat Arslan, Volkan Arslan, Fuel Processing Technology, 2006

"APPLICABILITY OF STATISTICAL PROCESS CONTROL SPC FOR SURFACE MODIFICATION PLANT AND PROPERTIES OF COATED CALCITE", Metin Uçurum, Malgır Eda, Deligezen Hamdi, Karaer Necmettin, Mustafa Avşar, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 2016

"Influences of Jameson flotation operation variables on the kinetics and recovery of unburned carbon", Metin Uçurum, Powder Technology, 2009

"Alternatif Fosil Enerji Kaynağı Bitümlü Şeyl", ö Yusuf Toraman, Metin Uçurum, Tübav Bilim Dergisi, 2009

"Recovery of silver from waste radiographic films by chemical leaching", Volkan Arslan, Metin Uçurum, Hüseyin Vapur, Oktay Bayat, Asian Journal of Chemistry, 2011

"Evaluating the grinding process of granitic rocks using the physico-mechanical and mineralogical properties", Sair Kahraman, Metin Uçurum, Emine Yoğurtcuoğlu, Mustafa Fener, Journal of Metals Materıals And Mınerals, 2019

"Changes of surface properties of calcite particles with calcium stearate using conventional experimental design and properties of coated calcite", Metin Uçurum, Öner Yusuf Toraman, Özkan Bayram, Kılıç Habibe, Yalçın Şeyma, Physicochem. Probl. Miner. Process, 2018

"Wet Grindability of Calcite to Ultra Fine Sizes in Convantional Ball Mill", Metin Uçurum, Ömer Güleç, Cingitaş Murat, Particulate Science And Technology, 2015

"Kaplı Kalsit Üretimi ve Ürün Özellikleri", Uçurum Metin, Madencilik Türkiye Bilimsel Dergisi, 2014

"Düşük Tenörlü Çinko Cevherinin Horzum Adana Sarsıntılı Masa Flotasyon ile Zenginleştirilmesi", Metin Uçurum, Oktay Bayat, Geosound Yerbilimleri, 1998

"The grinding aids effect of moisture triethanolamine TEA and ethylene glycol EG on grinding performance and product quality of calcite", Metin Uçurum, ö Yusuf Toraman, Sekan Çayırlı, International Journal of Engineering Research & Science (ıjoer), 2016

"Coal flotation optimization using modified flotation parameters and combustible recovery in a Jameson cell", Hüseyin Vapur, Oktay Bayat, Metin Uçurum, Energy Conversion And Management, 2010

"ENDÜSTRİYEL TABAN KÜLÜ ATIĞI İÇEREN KİL TUĞLA ÜRETİMİ", Ahmet Bilgil, Metin Uçurum, Mehmedi Vehbi Gökçe, Mustafa Fener, Ergün Yeşilyurt, Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences, 2017

"An experimental study on the ultra fine grinding of gypsum ore in a dryball mill", Metin Uçurum, Öksüzoğlu Bilge, Powder Technology, 2016

"Surface modification of calcite by wet stirred ball milling and its properties", Emine Yoğurtcuoğlu, Metin Uçurum, Powder Technology, 2011

"Modeling design parameters with Taguchi experimental method for obtaining operating conditions for Cu(II) removal through adsorption process", Hüseyin Serencam, Çağatay Teke, Metin Uçurum, Akın Özdemir, Desalınatıon And Water Treatment, 2019

"Mineral endüstrisinde kullanılan havalı sınıflandırıcılar", ö Yusuf Toraman, Metin Uçurum, Dilerkatırcıoğlu (04.11.2009-06.11.2009), Türkiye 2. Maden Makineleri Sempozyumu ve Sergisi, 2009

"An Investigation on Effect of Adsorption Parameters for Ultra-Fine Calcite Product by Taguchi Method", Metin Uçurum, Hüseyin Serencam, Çağatay Teke, (21.09.2017-23.09.2017), International Conference on Advanced Engineering Technologies ( Icadet 2017), 2017

"Mechano-Activated Surface Modification with Fatty Acid in Planetary Ball Mill", Öner Yusuf Toraman, Orkun Ersoy, Metin Uçurum, şn Sevmez (23.10.2018-25.10.2018), 16th International Mineral Processing Symposium (ımps 2018), 2018

"The Correlations Between the Mean Particle Size in Grinding and Physico Mechanical Properties of Igneous Rocks", Sair Kahraman, Metin Uçurum, Emine Yoğurtcuoğlu (06.05.2009-08.05.2009), Proceedings of The 21st International Mining Congress of Turkey, 2009

"Mikronize Öğütme Devrelerinde Seperatör Veriminin İncelenmesi", Metin Uçurum, Öner Yusuf Toraman, (18.10.2017-21.10.2017), Proceedings of 6th International Congress of Mining Machinery Technologies, 2017

"Removal of Cu heavy metal ionsusing coal washing plant tailings", Metin Uçurum, Hüseyin Vapur, Mehmet Türkmenoğlu (21.10.2008-23.10.2008), Proceedings of The 11th International Mineral Processing Symposium, 2008

"The Effect of Various Operating Parameters on Fine Grinding in a Pilot Scale Ball Mill", Öner Yusuf Toraman, Metin Uçurum, (10.10.2012-12.10.2012), Proceedings of 13th International Mineral Proceessing Symposium, 2012

"Renk Parametreleri L a b Kullanılarak Mikronize Öğütme Tesisinin İstatistiksel Proses Kontrolü", Metin Uçurum, (14.04.2015-17.04.2015), Sempozyum, 2015

"Cevher Hazırlama Atık Barajlarında Taşma ve Güvenlik Önlemleri", Volkan Arslan, Okatay Bayat, Hüseyin Vapur, Metin Uçurum (08.03.2007-09.03.2007), Maden İşletmelerinde iş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, 2007

"Effect of Chemical Dosage on Color Parameters of Hydrophobic Calcium Carbonate Obtained in Aqueous Solution", Metin Uçurum, (11.04.2017-14.04.2017), Imcet 2017, 2017

"Fosil Bazlı Katı Yakıtların Yakıldığı Tesislerden Açığa Çıkan Yanmamış Karbon İçerikli Atıklar ve Değerlendirilmesi", Metin Uçurum, Hüseyin Vapur, Okatay Bayat, Volkan Arslan (08.03.2007-09.03.2007), Maden İşletmelerinde iş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, 2007

"Kuvars Kumu Kirleticilerinin Oksalik Asit Liçi İle Uzaklaştırılması", Oktay Bayat, Belgin Bayat, Hüseyin Vapur, Metin Uçurum, Volkan Arslan, (13.05.2004-14.05.2004), 5. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 2004

"Flotasyon teknolojisi ve atıksularda kullanımı", Uçurum Metin (16.10.2008-17.10.2008), Çukurova Üniversitesi Mühendislik-mimarlık Fakültesi 30.yıl Sempozyumu, 2008

"Vollastonit ve Zenginleştirilmesi", Uçurum Metin (20.10.1999-23.10.1999), Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu, 1999

"Flotasyon tesis atık sularından çinkonun uçucu küller ile uzaklaştırılabilirliği", Hüseyin Vapur, Metin Uçurum, Mehmet Türkmenoğlu (16.10.2008-17.10.2008), Çukurova Üniversitesi Mühendislik-mimarlık Fakültesi 30.yıl Sempozyumu, 2008

"Barit Hazırlama Teknolojisi", Metin Uçurum, Oktay Bayat (12.10.1998-16.10.2014), Türkiye Cumhuriyetinin 75. Yılında Fırat Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, 2014

"Stearik Asit Kullanılan Pimli Değirmen Proseslerinde Korozyon", Metin Uçurum, (05.10.2016-07.10.2016), Xıv. Internatıonal Corrosıon Symposıum, 2016

"Application of Statistical Process Control SPC for Manufacturing of GGG50 Spheroidal Graphite Cast Iron", Metin Uçurum, Murat Çolak, Mehmet Çınar, (24.05.2016-28.05.2016), Icens 2016, 2016

"Çayırhan Termik Santral Taban ve Uçucu Küllerinin Hafif Yapı Malzemesi Olarak Kullanılabilirliği", Metin Uçurum, Öyususf Toraman, Ahmet Bilgil, Emine Yoğurtcuoğlu (06.05.2009-08.05.2009), Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi, 2009

"Performance of Classical Oil Kerosene in Froth Flotation of Unburned Carbon in the Ash A Sugar Industry Waste Material", Metin Uçurum, Diler Katırcıoğlu (01.10.2013-06.10.2013), International Coal Preparation Congress (ıcpc), 2013

"Another View of Factorial Experiments for Process Optimization", Metin Uçurum, Hüseyin Serencam, Akın Özdemir, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"Kaplama İşlemine Tabi Tutulan Mikronize Kalsitin Renk Parametrelerinin L a b İncelenmesi", Metin Uçurum, Eda Malgır, Hamdi Deligezen (18.10.2012-19.11.2009), Adım Üniversiteleri Birlikteliği İle 1. Yerbilimleri Sempozyumu, 2009

"Mechano chemical surface modification of calcium carbonate with n decane stearic acid water system", Metin Uçurum, Emine Yoğurtcuoğlu, Tolga Depçi (10.10.2012-12.10.2012), Proceedings of 13th International Mineral Proceessing Symposium, 2012

"Influence of Ball and Powder Filling Ratios (Jb and fc) on the Dry Grinding Process of Calcite", Metin Uçurum, (11.04.2017-14.04.2017), Imcet 2017, 2017

"Eş Boyutlu Mikronize Kalsitin Boya ve Kağıt Sektöründe Ürün Kalitesine Etkisi", ö Yusuf Toraman, Metin Uçurum, Diler Katırcıoğlu (25.02.2009-27.02.2010), 7. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu ve Sergisi, 2010

"Investigation of Effect of Reagents on the Coal Recovery from Coal Washing Plant Tailings by Floatation", Oktay Bayat, Hüseyin Vapur, Metin Uçurum (11.10.2010-14.10.2010), Twenty-seventh Annual Internatıonal Pıttsburgh Coal Conference Abstract Booklet, 2010

"Dolgu Minerali Kalsitin Yüzey Modifikasyonunda Kullanılan Pimli Değirmen ve Prosesi", Metin Uçurum, (01.10.2015-02.10.2015), Sempozyum, 2015

"Maden Atıklarının Ağır Metallerin Uzaklaştırılmasında Adsorbant Olarak Kullanımı", Metin Uçurum, Emine Yoğurtcuoğlu (19.11.2009-20.11.2009), Maden İşletmelerinde iş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, 2009

"Kalsitin Adsorbant Olarak Kullanımı", Metin Uçurum, Öyusuf Toraman (25.02.2009-27.02.2009), 7. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu ve Sergisi, 2009

"The Role of Air Flow Rate on Flotation Kinetics of Sphalerite in Flotation Column", Metin Uçurum, Oktay Bayat, Proceedings of Xth International Mineral Proceessing Symposium

"Mechano chemical surface modification of calcite in wet stirred mill", Metin Uçurum, Emine Yoğurtcuoğlu (06.10.2010-08.10.2010), Proceedings of Xııth International Mineral Proceessing Symposium, 2010

"Mechano activated surface modification of calcium carbonate in stirred mill", Metin Uçurum, Emine Yoğurtcuoğlu (20.06.2010-26.06.2010), 10th International Multidisciplinary Scientific Geo-conference&expo Modern Management of Mine Producing, Geology And Environmental Protection, 2010

"MÜHENDİSLİK PROSESLERİNDE TANELİ HAMMADDELERİN ÜRÜNLERİN SINIFLANDIRILMASINDA KULLANILAN SENSÖR TEMELLİ AYIRMA TEKNOLOJİLERİ", Metin Uçurum, (22.10.2015-24.10.2015), Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu, 2015

"Madencilik Çalışmaları Kaynaklı Başlıca Ağır Metaller ve Uzaklaştırma Yöntemleri", Hüseyin Vapur, Metin Uçurum, Oktay Bayat, Volkan Arslan (08.03.2007-09.03.2007), Maden İşletmelerinde iş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, 2007

"Kırıcı Ekipmanlar Yeni Tasarımlar ve Kırıcı Seçimine İlişkin Bazı Kriterler", Metin Uçurum, (01.10.2015-02.10.2015), Türkiye 5. Uluslararası Maden Makinelari Sempozyumu, 2015

"Monitoring Pumice Blocks in Dimensions of 100x390x190 mm with Fuzzy X-bar and R Control Charts", Metin Uçurum, Kader Kaplan Göztok, Akın Özdemir (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ıcadet), 2019

"Mineral Endüstrisinde Mekanokimyasal Yüzey Modifikasyonu", Öner Yusuf Toraman, Orkun Ersoy, Serkan Çayırlı, Metin Uçurum, (18.10.2017-21.10.2107), Proceedings of 6th International Congress of Mining Machinery Technologies, 2107

"Plastik Üretiminde Dolgu Ninerali Olarak Kalistin Yeri ve Önemi", Uçurum Metin (23.10.2014-24.10.2014), II. Kop Bölgesle Kalkınma Smpozyumu, 2014

"Yapı Endüstrisinde Kullanılan Bayburt Tüfü (Bayburt Taşı) Artıklarının Frit Üretiminde Kullanılabilirliği", Metin Uçurum, Tahsin Ünlü (21.09.2017-23.09.2017), International Conference on Advanced Engineering Technologies ( Icadet 2017), 2017

"Mühendislik Proseslerinde İstatistiksel Süreç Kontrolü", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Mühendislik Laboratuvar Çalışmalarında Deney Tasarımı", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Proje Yönetimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Kalite Mühendisliği", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Dekan Yardımcısı"

"Rektör Yardımcısı"

"Enstitü Müdürü"

"Bölüm Başkanı"

"Enstitü Müdür Yardımcısı"

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Kömür Zenginleştirme Tesis Lavvar Atıklarının Ağır Metallerin Uzaklaştırılmasında Kullanabilirliğinin Araştırılması Proje No KİMYO2006BAP1 Öğr Gör Dr Metin UÇURUM Proje Yürütücüsü", Proje Koordinatörü, , Bap, Tamamlandı, 8000 TÜRK LİRASI

"Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Uçucu Küllerden Yapay Zeolit Üretilebilirliğinin Araştırılması Proje No MMF2006BAP6 Öğr Gör Dr Metin UÇURUM Yardımcı Araştırmacı", Araştırmacı, , Bap, Tamamlandı, 8000 TÜRK LİRASI

"1501 Sanayi Ar Ge Projeleri Destekleme Programı TEYDEB Düşük Enerjili Yüksek Kapasiteli Kalsit Kaplama Prosesi Geliştirme Kuruluş Adı Mikrokal Kalsit San Ltd Şti Proje No 3100352 Yrd Doç Dr Metin UÇURUM Danışman", Danışman, , Tübitak Projesi, Tamamlandı, 600000 TÜRK LİRASI

"Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Magmatik Kayaçların Öğütülebilirliğine Etkisi Proje No FEB2008 10 Yrd Doç Dr Metin UÇURUM Yardımcı Araştırmacı", Araştırmacı, , Bap, Tamamlandı, 6000 TÜRK LİRASI

"Niğde üniversitesi bilimsel araştırma projeleri birimi Kalsitin Yaş Bir Prosesle Sodyum Stearat Ve Stearik Asit İle Yüzey Modifikasyonu ve Ürün Özellikleri Proje No FEB2011 31 Doç Dr Metin UÇURUM Proje Yürütücüsü", Danışman, , Bap, Tamamlandı, 9000 TÜRK LİRASI

"Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Termik Santrallerde Kullanılan Kömür Kalitesinin İyileştirilmesi Ve Yakma Sonucu Oluşan Taban Külünün Değerlendirilmesinin Araştırılması Proje No FEB2008 14 Yrd Doç Dr Metin UÇURUM Proje Yürütücüsü", Proje Koordinatörü, , Bap, Tamamlandı, 6000 TÜRK LİRASI

"Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Karıştırmalı Bilyeli Değirmende Kalsitin Yüzey Modifikasyonu Ve Ürün Özellikleri Proje No FEB2009 09 Yrd Doç Dr Metin UÇURUM Proje Yürütücüsü", Proje Koordinatörü, , Bap, Tamamlandı, 2000 TÜRK LİRASI

"4 Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Niğde Şeker Fabrikası Atık Kömür Cürufunun Hafif Tuğla Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması Proje No FEB2009 21 Yrd Doç Dr Metin UÇURUM Yardımcı Araştırmacı", Araştırmacı, , Bap, Tamamlandı, 6000 TÜRK LİRASI

"Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Kalsiyum Karbonatın Yatay Karıştırmalı Değirmende Mekano Kimyasal Yüzey Modifikasyonu Ve Ürün Özellikleri Proje No FEB2009 30 Yrd Doç Dr Metin UÇURUM Proje Yürütücüsü", Proje Koordinatörü, , Bap, Tamamlandı, 80000

"TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi Mikronize Kalsitin Karıştırmalı Bilyeli Değirmende Yeniden Öğütme Sonrası Ürün Kalitesinin Artırılması 108M623 Yrd Doç Dr Metin UÇURUM Yardımcı Araştırmacı", Araştırmacı, , Tübitak Projesi, Tamamlandı, 28000 TÜRK LİRASI

"Kalsitin Yaş Bir Prosesle Sodyum Stearat ve Stearik Asit ile Yüzey Modifikasyonu ve Ürün Özellikleri", Proje Koordinatörü, , Bap, Tamamlandı, 8000 TÜRK LİRASI

"Uygulamalı Bir Laboratuvar Çalışması Üzerinden Yates ve Taguchi Deney Tasarımlarının Karşılaştırılması", Yüksek Lisans, Reyhan Merve Topçu

"Karıştırmalı Bilyeli Değirmende Kalsitin Yüzey Modifikasyonu ve Ürün Özellikleri", Yüksek Lisans, Emine Yoğurtcuoğlu

"Talk Cevherinin Bilyeli Değirmen ve Dikey Karıştırmalı Değirmende Çok İnce Boyutlara Öğütülebilirliğinin Araştırılması", Yüksek Lisans, Ömer Güleç

"İstatistiksel Proses Kontrolü ve Bir Flotasyon Tesisine Uygulanması", Yüksek Lisans, Nuriye Gökmen

"Mekanik Aktivasyon Esaslı Öğütmenin Altın Zenginleştirme Verimine Etkisinin Araştırılması", Yüksek Lisans, Onur Birol

"Niğde Bölgesi Jips Cevherinin İnce/çok İnce Boyutlara Öğütülebilirliği ve Ürün Özelliklerinin Araştırılması", Yüksek Lisans, Bilge Öksüzoğlu

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2018 Profesör Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2016 Doçent Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2015 - 2016 Doçent Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2013 - 2015 Doçent Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Niğde Üniversitesi
2012 - 2013 Yardımcı Doçent Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Niğde Üniversitesi
2008 - 2012 Yardımcı Doçent Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Niğde Üniversitesi
2007 - 2007 Yardımcı Doçent Karaisalı Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Çukurova Üniversitesi
2005 - 2007 Öğretim Görevlisi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Çukurova Üniversitesi
1999 - 2004 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği (dr), Çukurova Üniversitesi
1994 - 1996 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği (yl) (tezli), Çukurova Üniversitesi
1988 - 1992 Lisans Isparta Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği PR., Akdeniz Üniversitesi