Lecturer PhD Nurcan Demircan Aksan

"A contribution to the cave spider fauna of Turkey Araneae", Aydın Topçu, Osman Seyyar, Nurcan Demircan Aksan, Zoology in The Middle East, 2013

"A new record of genus Pholcus from Turkey(Araneae: Pholcidae)", Aydın Topçu, Nurcan Demircan Aksan, Serket, 2017

"A new jumping spider record for the fauna of Turkey(Araneae: Salticidae)", Aydın Topçu, Nurcan Demircan Aksan, Caner Kirazcı, Serket, 2017

"New records of family Oonopidae Araneae in Turkey", Aydın Topçu, Tuncay Türkeş, Nurcan Demircan Aksan, Hayriye Karabulut, Serket, 2012

"A New Species of Troglohyphantes Araneae Linyphiidae from a Turkish Cave", Aydın Topçu, Tuncay Türkeş, Osman Seyyar, Nurcan Demircan Aksan, Hayriye Karabulut, Open Journal of Animal Sciences, 2014

"A new species of the genus Chaetopelma Ausserer 1871 Araneae Theraphosidae from Turkey", Aydın Topçu, Nurcan Demircan Aksan, Zoology in The Middle East, 2014

"First records for spider fauna of the European part ofTurkey Araneae", Nurcan Demircan Aksan, Aydın Topçu, Serket, 2016

"New records of family Agelenidae for the spider fauna of Turkey(Araneae: Agelenidae)", Nurcan Demircan Aksan, Aydın Topçu, Indian Journal of Arachnology, 2017

"A new record for the spider fauna of Turkey", Aydın Topçu, Nurcan Demircan Aksan, Engin Yalçın, Indian Journal of Arachnology, 2016

"A new species of Hoplopholcus Kulczyński, 1908 (Araneae: Pholcidae) from the European part of Turkey", Nurcan Demircan Aksan, Aydın Topçu, Zoology in The Middle East, 2016

"A contribution to the spider fauna of the European part of Turkey Araneae", Nurcan Demircan Aksan, Aydın Topçu, Serket, 2015

"A new record of genus Lathys Simon, 1884 from Turkey (Araneae: Dictynidae)", Aydın Topçu, Nurcan Demircan Aksan, Serket, 2019

"New records of family Lycosidae Araneae in Turkey", Nurcan Demircan Aksan, Aydın Topçu, Serket, 2011

"A new record of Salticus from Turkey (Araneae: Salticidae)", Aydın Topçu, Nurcan Demircan Aksan, Serket, 2018

"Kastamonu ve yöresine ait örümcek faunasının belirlenmesi", Nurcan Demircan Aksan, Erkmen Onur (01.07.2009-04.07.2009), Xvı. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, 2009

"Türkiye den Oonopidae Arachnida Araneae familyasına ait ilk kayıtlar", Tuncay Türkeş, Aydın Topçu, Nurcan Demircan Aksan, (20.06.2010-25.06.2010), 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2010

"Marmara Bölgesi Trakya Bölümü Araneofaunasının Belirlenmesine Dair Son Bulgular", Nurcan Demircan Aksan, Aydın Topçu, (28.08.2015-31.08.2015), II. Ulusal Zooloji Kongresi, 2015

"Revised and Updated Checklist of the Araneofauna of Turkish Caves", Nurcan Demircan Aksan, Aydın Topçu, (11.05.2017-13.05.2017), International Ecology Symposium, 2017

"Şanlıurfa ili ve çevresi Ordo Araneae üzerine faunistik bir çalışma", Nurcan Demircan Aksan, Caner Kirazcı, Zeynep Temurlenk, (09.07.2012-13.07.2012), 19. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, 2012

"A new species of Troglohyphantes fron a Turkish cave Araneae Linyphiidae", Tuncay Türkeş, Aydın Topçu, Osman Seyyar, Nurcan Demircan Aksan, Hayriye Karabulut (02.09.2012-07.09.2012), 27th European Congressof Arachnology, 2012

"Ege Bölgesi Mağaraları ve Mağara Ekosisteminde Örümceklerin Yeri", Nurcan Demircan Aksan, Aydın Topçu, (28.08.2013-31.08.2013), I. Ulusal Zooloji Kongresi, 2013

"Ege Bölgesi Mağaralarının Araneofaunasının Belirlenmesine Dair İlk Çalışmalar", Aydın Topçu, Tuncay Türkeş, Osman Seyyar, Nurcan Demircan Aksan, Hayriye Karabulut (03.09.2012-07.09.2012), 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2012

"A Preliminary Study on Determination of the Spider Fauna (Araneae) of Turkish Thrace Region", Nurcan Demircan Aksan, Aydın Topçu, (12.07.2017-15.07.2017), Iıı. International Zoology And Technology Congress, 2017

"Two new records of the genus Titanoeca Thorell, 1870 from Turkey (Araneae: Titanoecidae)Türkiye’den Titanoeca Thorell, 1870 Cinsine Ait İki Yeni Kayıt (Araneae: Titanoecidae)", Aydın Topçu, Nurcan Demircan Aksan, (17.06.2019-18.06.2019), International Turkic World Congress on Science And Engineering, 2019

"Lepidoptera türlerinin sıcaklığa bağlı olarak populasyon yoğunluğunda ve morfometrik özelliklerinde görülen farklılıklar", Nurcan Demircan Aksan, Hayal Akyıldırım Beğen, Hatice Bütüner, (28.07.2009-31.07.2009), I. Ulusal Ekoloji ve Çevre Öğrenci Kongresi, 2009

"Linyphiidae Araneae fauna of Mediterranean region from Turkey", Tuncay Türkeş, Aydın Topçu, Osman Seyyar, Nurcan Demircan Aksan, Hayriye Karabulut (02.09.2012-07.09.2012), 27th European Congressof Arachnology, 2012

"Ege Bölgesi Mağaralarının Araneofaunasının Belirlenmesine Dair Son Bulgular", Nurcan Demircan Aksan, Aydın Topçu, (28.08.2013-31.08.2013), I. Ulusal Zooloji Kongresi, 2013

"Fizyoloji", Önlisans, Türkçe, 12

"Etkili ve Güzel Konuşma", Önlisans, Türkçe, 4

"Mesleki Uygulama ı", Önlisans, Türkçe, 8

"Fizyoloji", Önlisans, Türkçe, 10

"Fizyoloji", Önlisans, Türkçe, 6

"Protokol", Önlisans, Türkçe, 4

"Evrim", Lisans, Türkçe, 2

"Trafik ve İlkyardım", Lisans, Türkçe, 2

"Fizyoloji", Önlisans, Türkçe, 5

"Halk Sağlığı", Önlisans, Türkçe, 4

"İmmünolojik Yöntemler", Önlisans, Türkçe, 4

"Tıbbi Terminoloji", Önlisans, Türkçe, 6

"İlk Yardım", Önlisans, Türkçe, 2

"İletişim Becerileri", Önlisans, Türkçe, 2

"Parazitoloji", Önlisans, Türkçe, 4

"Etkili ve Güzel Konuşma", Önlisans, Türkçe, 2

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Bölüm Başkan Yardımcısı"

"Marmara Bölgesi Trakya Bölümü Edirne Kırklareli Tekirdağ İlleri ile İstanbul ve Çanakkale İllerinin Avrupa da kalan kısımları Örümcekleri Üzerine Faunistik Çalışmalar", Bursiyer, Bayburt Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 15.07.2014-08.01.2016, 26.000 TÜRK LİRASI

"Ege Bölgesi Mağaralarının Örümcek Faunasının Belirlenmesi", Bursiyer, , Tübitak Projesi, Tamamlandı, TÜRK LİRASI

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2015 Doktor Öğretim Üyesi Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2011 - 2015 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji (dr), Niğde Üniversitesi
2008 - 2011 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji (yl) (tezli), Niğde Üniversitesi
2004 - 2008 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Niğde Üniversitesi