Professor Doctor Osman Gündüz

"Edebiyatta Empresyonizm I", Gündüz Osman, Adım, 2004

"Orhan Okay Hoca ile Hasbihal", Osman Gündüz, Türk Edebiyatı, 2017

"Sanat ve Edebiyat Yazılarını Yeniden Okumak", Gündüz Osman, Orhan Okay’a Armağan, 1997

"Raif Necdet in Resimli Kitaptaki Musahabelerine Göre Şiirimiz ve Şairlerimiz", Gündüz Osman, Yedi İklim, 1988

"Reşat Nuri de Zola Tesiri ve Yeşil Gece Gerçek Romanlarının Mukayesesi", Gündüz Osman, Yedi İklim, 1988

"Batılılaşma Kavşağında Yeni Bir Kimlik Arayışının Romanı Mürebbiye", Gündüz Osman, Türk Dili, 1988

"Efsanelerle Beslenen Platonik Bir Aşk Şiiri Monna Rosa", Gündüz Osman, Yeni Türk Edebiyatı, 2011

"Lalo ya Göre Estetik Doktrinlerin Tenkidi ve Sosyolojik Estetik", Gündüz Osman, Yedi İklim, 1988

"Behçet Necatigil de Kelimelere Anlam Yüklemek ve Eli Kalem Tutmak Üzerinde Bir Tahlil Denemesi", Gündüz Osman, Milli Eğitim, 1989

"Namık Kemal in Şiirlerinde Fonetik Unsurlar ve Kişi Zamirlerinin Kullanılışı", Gündüz Osman, Bilig, 2002

"Romanlarımız ve Romancılarımız", Gündüz Osman, Tyb Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı, 2008

"Çağdaş Türk Romanının Sorunları ve Romanda Yeni Açılımlar", Osman Gündüz, Teke, 2016

"Mümtaz Turhan a Göre Osmanlıdan Bugüne Batılılaşma Sorunu Karşılaşılan Engeller ve Çözüm Yolları", Gündüz Osman, Beyaz Doğu, 2007

"Geleneksel Anlatma Formlarından Çağdaş Romana", Osman Gündüz, Turkish Studies, 2009

"Cumhuriyet Dönemi Roman 1960 Sonrası", Osman Gündüz, Türk Edebiyatı Terihi, 2007

"İletişim ve Dil", Gündüz Osman, Atases, 2001

"Romanlarımız ve Romancılarımız", Gündüz Osman, Tyb Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı, 2005

"Ana dili öğretiminde anlatım sorunları ve çözümüne dair bazı öneriler", Gündüz Osman, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005

"Türk Edebiyatında Pozitivist Fikirler ve Natüralizmin Tesirleri", Gündüz Osman, Yedi İklim, 1988

"Edebiyatta Empresyonizm II", Gündüz Osman, Adım, 2004

"Türk romanının gelişim süreci içinde gözden kaçan sosyo politik bir roman Katırcıoğlu", Osman Gündüz, Yeni Türk Edebiyatı, 2016

"Yakın Dönem Tarihsel Romanlarda Çatışma Alanları ve Tarihsel Romanların Ulusal Kimlik Edinmedeki Rolü", Gündüz Osman, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2007

"Mesihpaşa İmamı nda Şahıslar Dünyası ve Poetik Unsurlar", Gündüz Osman, Milli Eğitim, 1989

"Bir Dostun Arkasından", Gündüz Osman, üç Karanfil , 2006

"Prof Dr M Kaya Bilgegil in Harabat Karşısında Namık Kemal Adlı Eser hakkında Bazı Dikkatler", Gündüz Osman, Yedi İklim, 1987

"Bir Kitap ve Bir Portre", Gündüz Osman, Journal of Turkish Studies, 2005

"Geçmişten Geleceğe Bitmeyen Oyun: Satranç Dersleri", Osman Gündüz, Beyaz Şehir Palandöken, 2017

"Bir Hikaye anlatıcısı olarak Yaşar Reyhani", Osman Gündüz, Beyaz Şehir Palandöken, 2017

"Meşrutiyet Romanında Geleneksel Hikâyeden Gelen Unsurlar", Gündüz Osman, Türk Yurdu, 2000

"İkinci Meşrutiyet ten Cumhuriyete Türk Romanında Yeni Açılımlar", Gündüz Osman, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (talid), 2006

"Meşrutiyet Yıllarında Anti feminist Bir Hikâyeci Selâhaddin Enis", Gündüz Osman, Türk Dili, 1988

"Mustafa Necati Sepetçioğlu nun Büyülü Dünyasından Büyük Türkiye Rüyasına", Gündüz Osman, Erdem, 2007

"Resimli Kitap taki yazılarına göre Raif Necdet Kestelli nin Poetikası", Gündüz Osman, Yedi İklim, 1988

"Parmi les romans du modernimse otoman deux romans originaux au sujet de la relation de l homme au divin Amak i Hayal le voyage dans la profondeur des reves et Perviz", Gündüz Osman, Internatinal Journal of Turcologia, 2007

"Kubaşık Öğrenme Yönteminin İlköğretim II Kademe Okullarının Türkçe Derslerinde Uygulanması", Gündüz Osman, Şimşek Tacettin, Erkal Metin, Aktaş Elif, Albayrak Leyla, Yiğit Abdulgani, Milli Eğitim, 2009

"Metinlerarasılık Bağlamında İhsan Oktay Anar Romanlarının Geleneksel Anlatı Türleriyle İlişkisi", Osman Gündüz, (19.04.2010-25.04.2010), -, 2010

"Geleneksel Anlatma Formlarından Çağdaş Romana Aktarımlar", Osman Gündüz, (03.02.2016-06.02.2016), IX. Europen Conference on Social And Behavioral Science Paris-france, 2016

"II Meşrutiyet Dönemi Romanları Arasında Din İnsan ve Tanrı İlişkilerine Farklı Cephelerden Bakan İki Roman Amak ı Hayal ve Perviz", Gündüz Osman, Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu

"Kısa Öykü Kısa Kısa Öykü mü Küçürek Öykü mü Anlatı mı", Gündüz Osman, Uluslararası Küçürek Öykü Sempozyumu

"İklimini ve Sesini Arayan Şair Namık Kemal", Gündüz Osman, Doğumunun 170. Yılında Uluslar Arası Namık Kemal Sempozyumu

"An Unfocused SOcio Political Novel Within The Development Process of Turkish Novel Katircioglu", Osman Gündüz, (13.06.2015-15.06.2015), ; Vıı. European Conference on Social And Behavioral Sciences Bucharest, Romania, June 11-13, 2015, 2015

"Milli Mücadele Konulu Romanlarda Karşı Güç ve Öteki", Gündüz Osman, Türk Halk Kültüründe Milli Mücadele 1. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu

"Manastır’da Filizlenen ve Bir Döneme Damgasını Vuran Dergi: Hüsün ve Şiir", Osman Gündüz, (10.05.2017-14.05.2017), Geçmişten Günümüze Balkanlar’xxda Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi Sempozyumu, 2017

"Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı 1", Geleneksel Anlatı Türlerinden Romana, Grafiker Yayınları, Osman Gündüz - Tacettin Şimşek, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Uygulamalı Okuma Eğitimi El Kitabı", Grafiker Yayınevi, Bilimsel Kitap

"İlköğretim Türkçe 8", Akçağ Yayınları, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Düş ile Gerçek Arasında Oktay Akbal ın Öykücülüğü", Akçağ Yayınları, Bilimsel Kitap

"Türk Dili II", Yazılı Anlatım, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Osman Mert, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Türk Dili I", Yazım Kuralları, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Osman Mert, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı 1", Yenileşme Dönemini Hazırlayan Sosyal ve Siyasal Koşullar, Grafiker Yayınları, Osman Gündüz - Tacettin Şimşek, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı 1839 2000", Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı, Grafiker Yayınevi, KORKMAZ RAMAZAN, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Türk Dili I Cümle Bilgisi, Sözcük Bilgisi, Yapı Bilgisi, Ses Bilgisi", Yazım Kuralları, Grafiker Yayınları, Osman Gündüz - Osman Mert, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"İlköğretim Türkçe 7", Akçağ Yayınları, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Türk Dili II", Edebî Metnin Unsurları ve Yazılı Anlatım Çalışmaları, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fak. Yay., Osman Mert, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Türk Dili I", Noktalama Kuralları, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Osman Mert, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Türk Dili I Cümle Bilgisi, Sözcük Bilgisi, Yapı Bilgisi, Ses Bilgisi", Yazılı ve Sözlü Anlatım Yanlışları, Grafiker Yayınları, Osman Gündüz - Osman Mert, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Meşrutiyet Romanında Yapı ve Tema I II", Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1082, Bilimsel Kitap

"Türk Dili II", Yazılı Anlatımda Planlama, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yay., Osman Mert, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı", Bakanlar Matbaası, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Türk Dili I", - Yazılı ve Sözlü Anlatım Yanlışlar, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi , Osman Mert, 978-975-442921-3, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Konuşma Eğitimi İlköğretimde Türkçe Öğretimi", PegemA Yayınevi, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Türk Dili II", Yazı ve Metin Biçimleri I, Atatürk Üni. Açıköğretim Fak. Yay., Osman Mert, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"İlköğretim Türkçe 6", Akçağ Yayınları, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Türk Dili II", Konuşma ile İlgili Temel Kavramlar, Atatürk Üni. Açıköğretim Fak. Yay., Osman Mert, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Yazılı ve Sözlü Anlatım", Akçağ Yayınları, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"İhsan Oktay Anar ın Kurgu Dünyası Anar ın Kurgu Evreninde Postmodern Bir Gezinti", Vizyon Yayınevi, Bilimsel Kitap

"Türk Edebiyatı Tarihi 4", 1960 Sonrası [Türk Romanı], KB Yayınları, HORAT OSMAN, 275-374, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Anlatma teknikleri 2 uygulamalı yazma eğitimi el kitabı", Grafiker Yayınevi, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Anlatma Teknikleri II Uygulamalı Konuşma Eğitimi", Grafiker, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Türk Dili II", Yazma Edimi, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fak. Yay., Osman Mert, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Türk Dili I Cümle Bilgisi, Sözcük Bilgisi, Yapı Bilgisi, Ses Bilgisi", Noktalama İşaretleri, Grafiker Yayınları, Osman Gündüz - Osman Mert, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Yeni Türk Edebiyatı ı", Lisans, Türkçe, 3

"Yeni Türk Edebiyatı ıı", Lisans, Türkçe, 3

"Anlama Teknileri ı: Okuma", Lisans, Türkçe, 2

"Metin İnceleme Yöntemleri ı", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"Yazınsal Metin Çözümlemeleri ı", Doktora, Türkçe, 1

"Yazınsal Metin Çözümleri ı", Doktora, Türkçe, 1

"Yeni Türk Edebiyatı ı", Lisans, Türkçe, 1

"Yazınsal Metin Çözümlemeleri ıı", Doktora, Türkçe, 1

"Metin İnceleme Yöntemleri ıı", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"Günümüz Türk Edebiyatı", Lisans, Türkçe, 1

"Yeni Türk Edebiyatı ıı", Lisans, Türkçe, 1

"Eleştiri ve Yorum", Lisans, Türkçe, 1

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Bölüm Bşk Vekili"

"Bölüm Başkanı"

"Arş. Uyg. Merkezi Müdürü"

"Milli Eğitim Bakanlığı", Edebiyat Öğretmeni, 1979-1985, Diğer

"6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Nasreddin Hoca Fıkralarının Eleştirel Okuma Yöntemi İle İşlenmesi ve Fıkralardaki İnsan Karakterine Ait Özelliklerin Öğretilmesi", Yüksek Lisans, Deniz Çobanoğlu

"Muzaffer İzgü'nün 1970-80 Yılları Arasında Yayınladığı Yedi Öykü Kitabının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi", Yüksek Lisans, Canan Sırakaya

"Fatih Erdoğan'ın Eserlerinin Eğitsel Değerler Açısından İncelenmesi", Doktora, Oğuzhan Yılmaz

"İlköğretim Türkçe Öğretiminde Oyunla Öğretim Yöntemi ve Uygulamalar", Yüksek Lisans, Türker Özcan

"The İmpact of Monetary Policy on Financial Management of Banks", Yüksek Lisans, Kutay Seyhan

"Ceyhun Atuf Kansu Hayatı, Eserleri ve Şiirlerinin Tema Bakımından İncelenmesi", Doktora, Metin Erkal

"Gülten Dayıoğlu'nun Romanlarının Çocuk ve Gençlik Edebiyatı ve Fantastik Bilim Kurgu Türü Bakımından İncelenmesi", Yüksek Lisans, Abdullatif Aydemir

"Resimli ay Mecmuası", Yüksek Lisans, Uğur Değirmenci

"Bekir Fahri (idiz) Hayatı-edebi Kişiliği-eserleri", Yüksek Lisans, Abdullah Arslan

"Nazan Bekiroğlu'nun Kurmaca Eserlerinde Metinlerarası İlişkiler", Yüksek Lisans, İzzet Şeref

"Türkçe Eğitiminde Kullanılan Öğrenme Yöntemlerinin Karşılaştırılması", Yüksek Lisans, Sinan Karadaş

"Kubaşık Öğrenme Yönteminin 8. Sınıf Türkçe Derslerinde Uygulanması ve Sonuçları", Yüksek Lisans, Elif Aktaş

"Ümid Mecmuası (tahlil-fihrist-metin)", Yüksek Lisans, Esin Akkaya

"Etkinliklere Dayalı Ontolojik Metin Analizi Yönteminin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Şiir Çözümleme Başarılarına ve Şiir Tutumlarına Etkisi", Doktora, İzzet Şeref

"Samet Ağaoğlu: İnsan-eser", Doktora, Ekrem Karadişoğulları

"Mehmet Seyda (çeliker) Hayatı ve Eserleri Üzerine Monografik Bir Araştırma", Doktora, Cem Şems Tümer

"9. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabının Öğrencilerin Kelime Hazinesi Katkısı Üzerine Bir Arastırma- Kurtalan Çok Programlı Lisesi, Batman Anadolu Öğretmen Lisesi, Batman Lisesi Örneği", Yüksek Lisans, İrfan Bayram

"Ayla Kutlu'nun Cadı Ağacı Romanının Sosyal Değerler Bakımından İncelenmesi", Yüksek Lisans, Alper Çavuşoğlu

"Namık Kemal'in Eserlerinde Eğitsel Bir Değer Olarak İnsan", Doktora, Elif Aktaş

"Milli Eğitim Tarafından Yayımlanması Uygun Görülen 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Yazınsal Metinler Bakımından İncelenmesi ve Türkçe Öğretimindeki Yazınsal Metinlerin Kullanışı", Yüksek Lisans, Arzu Demirsoy

"Türkiye ve İsviçre'deki Ortaokul Öğrencilerinin Ana Dili Öğretimi Ders Kitaplarının Karşılaştırılması", Doktora, Mırıam Zeliha Stebler

"Yalvaç Ural'ın Eserlerinin Tematik Açıdan İncelenmesi ve Eserlerinde Çocuk Eğitimiyle İlgili Temel Değerler", Doktora, Beytullah Karagöz

"Hikmet Temel Akarsu'nun Eserlerindeki Fantastik Ögeler ve Eğitim Odaklı Değerler", Doktora, Mehmet Fidan

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2019 Profesör İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2009 Profesör Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Atatürk Üniversitesi
2004 - 2009 Doçent Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1993 - 2004 Yardımcı Doçent Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1989 - 1993 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı (dr), Atatürk Üniversitesi
1985 - 1993 Araştırma Görevlisi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1985 - 1987 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı (dr), Atatürk Üniversitesi
1973 - 1977 Lisans Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Atatürk Üniversitesi