Associate Professor Doctor Öztürk Ağırbaş

"12 Haftalık Masa Tenisi Antrenmanlarının Vücut Kompozisyonu Anaerobik Performans ve Kas Kuvveti Üzerine Etkisi", Eser Ağgön, Öztürk Ağırbaş, İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2015

"The Effect of Wrestling Training And Sauna Practice on TSH And FT4 Hormones", Mergül Çolak, Fatih Kıyıcı, Hüseyin Eroğlu, Öztürk Ağırbaş, Eser Ağgön, İzzet Uçan, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2015

"Formasyon Derslerinin Yeterliğine İlişkin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adayı ve Öğretmenlerinin Görüşleri", Cemal Gündoğdu, Bilal Çoban, Öztürk Ağırbaş, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010

"The Relationship between Exercise Addiction, Physical Activity Level and Body Mass Index of the Students Who are Studying at Physical Education and Sports College", Öztürk Ağırbaş, Adem Gün, Asian Journal of Education And Training, 2019

"The Effect of Wrestling Training and Sauna Practice on Cortisol and Insulin Hormones", Eser Ağgön, Fatih Kıyıcı, İzzet Uçan, Mergül Çolak, Öztürk Ağırbaş, Anthony c Hackney, Advances in Physical Education, 2017

"YÜKSEK YOĞUNLUKLU AKUT GÜREŞ EGZERSİZİ VE SAUNANIN SERUM LİPİDLERİ ÜZERİNE ETKİSİ", Öztürk Ağırbaş, Eser Ağgön, İzzet Uçan, Fatih Kıyıcı, Spor Hekimliği Dergisi, 2012

"Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Çeşitli Branşlara Göre Spor Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Erzincan Üniversitesi Örneği", Öztürk Ağırbaş, Eser Ağgön, Mehmet Yazıcı, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011

"The Relationshıp Between Strength, Speed, Flexibility, Agility, and Anaerobic Power in Elite Athletes", Bülent Tatlısu, Öztürk Ağırbaş, İzzet Uçan, Karakurt Sercan, International Journal of Applied Exercise Physiology, 2019

"The Effect of Beginner Badminton Trainings on Anaerobic Power and Muscle Strength", Öztürk Ağırbaş, Eser Ağgön, Mehmet Yazıcı, Sibel Tetik, World Journal of Sport Sciences, Idosı Publications L.l.c, 2016

"VÜCUT KİTLE İNDEKSİ İLE EL VE AYAKTA GÖRSEL VE İŞİTSEL REAKSİYON ZAMANLARI İLİŞKİSİ", Öztürk Ağırbaş, Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2019

"Yoğun Egzersizle Oluşan Oksidatif Stres ve DNA Hasarı Üzerine Askorbik Asidin Etkisi", Öztürk Ağırbaş, Necip Fazıl Kishalı, Fatih Kıyıcı, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2015

"Effects of Different Types Strength Exercises with Thera-Band® on Oxidative Stress and DNA Damage", Öztürk Ağırbaş, Journal of Education And Training Studies, 2019

"Erzincan Yöresi Halk Oyunlarının Görsel ve İşitsel Reaksiyon Zamanları Üzerine Etkisi", Öztürk Ağırbaş, Mergül Çolak, Eser Ağgön, Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2015

"The Effects of Strenght Exercises on Body Composition and Irisin", Murat Ozan, Eser Ağgön, Öztürk Ağırbaş, İzzet Uçan, Hamit Hakan Alp, Sercan Karakurt, International Journal of Applied Exercise Physiology, 2020

"THE EFFECT OF PROGRESIVE RELAXATION TRAINING ON FREE RADICALS, ANTIOXIDANT SYSTEM AND OXYDATIVE DNA DAMAGE", Eser Ağgön, Nurinnisa Öztürk, Hamit Hakan Alp, Öztürk Ağırbaş, Ebubekir Bakan, Elif Sıktar, Fresenıus Envıronmental Bulletın, 2018

"12 HAFTALIK MASA TENİSİ TEMEL EĞİTİM UYGULAMALARININ ESNEKLİK VE REAKSİYON ZAMANLARI ÜZERİNE ETKİSİ", Eser Ağgön, Öztürk Ağırbaş, Mehmet Yazıcı, İzzet Uçan, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2014

"Nutrition Knowledge Levels of Male Boxers in Junior Category", Öztürk Ağırbaş, Eser Ağgön, Murat Ozan, Erdil Keyf, Journal of Education And Training Studies, 2019

"LİSE ÖĞRENCİLERİNİN EGZERSİZ BAĞIMLILIK DURUMLARINA GÖRE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ(ERZİNCAN ÖRNEĞİ)", Öztürk Ağırbaş, Yakup Koç, Eser Ağgön, Bülent Tatlısu, Yasemin Çakmak Yıldızhan, Adem Gün, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2019

"MÜSABAKA DÖNEMİNDE ERKEK HENTBOL OYUNCULARININ VÜCUT KOMPOZİSYONLARININ KAN LİPİD VE LİPOPROTEİN DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ", Öztürk Ağırbaş, Necip Fazıl Kishalı, Mergül Çolak, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2009

"The Development a New Device to Measure of Audial and Visual Reaction Time in Hand and Foot (Validity and Reliability Study)", Öztürk Ağırbaş, Eser Ağgön, Recep öz, International Education Studies, 2019

"Acute Effect of Extreme Sports on Serum Lipids", Öztürk Ağırbaş, Eser Ağgön, Anthony c Hackney, Internatıonal Journal of Scıentıfıc Study, 2018

"Therapeutic Effects of Melatonin On Liver And Kidney Damages In Intensive Exercise Model of Rats", Semin Gedikli, Volkan Gelen, Emin Şengül, Seçkin Özkanlar, Cihan Gür, Öztürk Ağırbaş, Fatih Çakmak, Adem Kara, Endocrine, Metabolic Immune Disorders-drug Targets, 2015

"The Effect of Wrestling Training and Sauna Practice on Cortisol and Insulin Hormones", Eser Ağgön, Fatih Kıyıcı, İzzet Uçan, Mergül Çolak, Öztürk Ağırbaş, Advances in Physical Education, 2017

"Respiratory Parameters of Elite Tennis Players", Eser Ağgön, Öztürk Ağırbaş, Mergül Çolak, Mehmet Yazıcı, Advances in Biological Research, 2017

"The Effect of High Intensity Acute Wrestling Exercise and Sauna on Total Body Fluid and Aldosterone Level", İzzet Uçan, Fatih Kıyıcı, Eser Ağgön, Öztürk Ağırbaş, Mergül Çolak, (30.05.2013-02.06.2013), 1st Balkan Symposium in Sport Science, Tetovo, Makedonia, 2013

"Yıldız (15-16 Yaş) Kategorisi Erkek Boksörlerin Beslenme Bilgi Düzeyleri", Öztürk Ağırbaş, Eser Ağgön, Murat Ozan, Erdil Keyf, (30.10.2018-02.11.2018), 16. International Sport Science Congress, 2018

"Respiratory Paremeters Of Elite Tennis Players", Eser Ağgön, Öztürk Ağırbaş, Mergül Çolak, Mehmet Yazıcı, (21.05.2017-23.05.2017), 4. The International Balkan Conference in Sport Sciences, 2017

"Tenis Temel Eğitimlerinin Erkek Çocukların Bazı Fiziksel Ve Motorik Özellikleri Üzerine Etkisi", Eser Ağgön, Öztürk Ağırbaş, Mehmet Yazıcı, (11.07.2016-13.07.2016), International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 2016

"Visual And Auditory Reaction Times of Folk Dancers (Halk Oyunucuların Görsel ve İşitsel Reaksiyon Zamanları)", Öztürk Ağırbaş, Mergül Çolak, Eser Ağgön, (10.05.2012-12.05.2012), 1. Uluslararası Türk Halk Oyunları Kongresi, 2012

"Basketbolcuların Müsabaka Donemi Kan Lipid ve Lipoprotein Düzeyleri ile Vucut Kompozisyonlarının İncelenmesi (Examination of The Blood Lipid and Lipoprotein Levels and Body Composition of Basketball Players During Competition Period),", Necip Fazıl Kishalı, Mergül Çolak, Öztürk Ağırbaş, (05.11.2009-08.11.2009), Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi, 2009

"Yoğun Egzersiz ve Melatoninin DNA Hasarı ve Oksidatif Stres Üzerine Etkileri", Öztürk Ağırbaş, Necip Fazıl Kishalı, (01.11.2016-04.11.2016), 14. International Sport Science Congress, 2016

"Ekstrem Sporların Oksidatif Stres Üzerine Etkisi", Eser Ağgön, Öztürk Ağırbaş, İzzet Uçan, (01.11.2016-04.11.2016), 14. International Sport Science Congress, 2016

"Lise Öğrencilerinin Egzersiz Bağimlilik Durumlarina Göre Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Incelenmesi (Erzincan Örneği)", Öztürk Ağırbaş, Yakup Koç, Eser Ağgön, Bülent Tatlısu, Adem Gün, (30.10.2018-02.11.2018), 16. International Sport Science Congress, 2018

"El ve Ayakta Görsel ve İşitsel Reaksiyon Zamanını Ölçmeye Yönelik Bir Yazılım Geliştirilmesi", Öztürk Ağırbaş, Eser Ağgön, Recep öz, Ahmet Melih Çilingir, (15.11.2017-18.11.2017), 15. İnternational Sport Sciences Congress, 2017

"Effect of A Kickboxing Match On Body Composition in Elite Athletes", Eser Ağgön, Öztürk Ağırbaş, (27.04.2018-28.04.2018), IV. International Symposium on Multidisciplinary Studies, 2018

"The Effect Of Some Extreme Sports On Serum Lipids", Öztürk Ağırbaş, Eser Ağgön, (21.05.2017-23.05.2017), 4. The International Balkan Conference in Sport Sciences, 2017

"The Effect of Wrestling Training And Sauna Practice on TSH And FT4 Hormones", Mergül Çolak, Fatih Kıyıcı, Hüseyin Eroğlu, Öztürk Ağırbaş, Eser Ağgön, İzzet Uçan, (30.05.2013-02.06.2013), 1st Balkan Symposium in Sport Science, 2013

"Direnç Bandı İle Yapılan Kuvvet Egzersizlerinin Solunum Fonksiyonlarına Etkisi", Öztürk Ağırbaş, (07.12.2018-09.12.2018), I. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2018

"The Effect of Wrestling Training and Sauna Practice on Cortisol and Insulin Hormones", Eser Ağgön, Fatih Kıyıcı, İzzet Uçan, Mergül Çolak, Öztürk Ağırbaş, (30.05.2013-02.06.2013), 1st Balkan Symposium in Sport Science, 2013

"ELİT SPORCULARDA KUVVET, SÜRAT, ESNEKLİK, ÇEVİKLİK VE ANAEROBİK GÜÇ İLİŞKİSI, (THE RELATIONSHIP BEETWEN STRENGTH, SPEED, FLEXIBILITY, AGILITY, AND ANAEROBIC POWER IN ELITE ATHLETES)", Bülent Tatlısu, Öztürk Ağırbaş, Sercan Karakurt, (15.03.2019-17.03.2019), 2. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019

"12 Haftalık Masa Tenisi Temel Eğitim Uygulamalarının Esneklik ve Reaksiyon Zamanları Üzerine Etkisi / The Effect of 12 Week Table Tennis Training Programme on Flexibility and Reaction Time", Eser Ağgön, Öztürk Ağırbaş, Mehmet Yazıcı, İzzet Uçan, (10.12.2012-12.12.2012), 12. International Sport Science Congress, 2012

"Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Tutumlarının Diğer Bölümler ile Karşılaştırılması (Erzincan Üniversitesi Örneği)", Bilal Çoban, Alper Kaşkaya, Öztürk Ağırbaş, (20.05.2010-22.05.2010), 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2010

"The Effect of 12 Week Table Tennis Training on Body Compositions, Anaerobic Performance and Muscle Strength of Boys", Eser Ağgön, Öztürk Ağırbaş, (10.11.2010-12.11.2010), 11. International Sport Science Congress, 2010

"Yüksek Yoğunluklu Akut Güreş Egzersizi ve Saunanın Serum Lipidleri Üzerine Etkisi / High Density Acute Wrestling Exercise and Sauna Effect of Serum Lipids", Öztürk Ağırbaş, İzzet Uçan, Eser Ağgön, (10.12.2012-12.12.2012), 12. International Sport Science Congress, 10-12 December 2012, Denizli, Turkey, 2012

"Effects of Rafting and Paragliding on Dopamine and Prolactin", Eser Ağgön, Öztürk Ağırbaş, Cebrail Gürsul, İzzet Uçan, (26.04.2018-02.04.2018), 4th Internatıonal Symposıum on Multıdıscıplınary Studıes (ısms), 2018

"Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Çeşitli Branşlara Göre Spor Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Erzincan Üniversitesi Örneği)", Öztürk Ağırbaş, Eser Ağgön, Mehmet Yazıcı, (05.05.2011-07.05.2011), 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2011

"Sports Science I", Chaper 4, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Zeynep Filiz DİNÇ, 978-605-258-298-5, 35-40, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Academic Studies in Sport Sciences", CHAPTER 1, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Prof. Dr. Fatma ÇELİK KAYAPINAR, 978-605-288-619-9, 7-14, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Spor Bilimleri Araştırmaları I", Vücut Kitle İndeksi İle Motorik Özellikler İlişkisi, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Zeynep Filiz DİNÇ, 978-605-258-300-5, 313-322, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Bilgisayar ıı", Lisans, Türkçe, 4

"Sporda Beceri Öğrenimi", Lisans, Türkçe, 3

"Drama", Lisans, Türkçe, 4

"Egzersiz Fizyolojisi", Lisans, Türkçe, 4

"Öğretim İlke ve Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 3

"Sporda Fizyolojik Performansın Ölçümü ve Değerlendirlmesi", Lisans, Türkçe, 4

"Basketbol", Lisans, Türkçe, 4

"Bilgisayar ı", Lisans, Türkçe, 4

"Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri", Lisans, Türkçe, 2

"Basketbol Uzmanlık ı", Lisans, Türkçe, 5

"Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım", Lisans, Türkçe, 2

"Basketbol Uzmanlık ıı", Lisans, Türkçe, 5

"Öğretimde Yeni Yaklaşımlar", Lisans, Türkçe, 1

"Antrennman Planlaması", Yüksek Lisans, Türkçe, 4

"Satranç", Lisans, Türkçe, 4

"Beden Eğiitmi ve Sporun Temelleri", Lisans, Türkçe, 3

"Antrenrölük Eğiitmi ve İlkeleri", Lisans, Türkçe, 3

"Egzersize Kardiyovasküler Uyum ve Rehabilitasyon", Yüksek Lisans, Türkçe, 4

"Eğitim Bilimine Giriş", Lisans, Türkçe, 2

"Sportif Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Egzersize Kardiyovasküler Uyum ve Rehabilitasyon", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"İleri Antrenman Modelleri ı", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Antrenman Bilgisi", Lisans, Türkçe, 4

"Basketbol Uzmanlık Iıı", Lisans, Türkçe, 5

"Antrenman Dönemlemesi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Spor Kazalarından Korunma ve Rehabilitasyon", Lisans, Türkçe, 2

"Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım", Lisans, Türkçe, 3

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Bölüm Başkanı"

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Meb", Öğretmen, 2004-2006, Diğer

"Üniversite Gençlik Kol Kola Oyun Salonundan Spor Salonuna Gençlik ve Spor Bakanlığı", Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi ise), Bayburt Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 01.01.2012-01.06.2016, 450.000 TÜRK LİRASI

"EKSTREM SPORLARIN RAFTİNG VE YAMAÇ PARAŞÜTÜ BAZI FİZİKSEL FİZYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ", Yardımcı Doçent, Erzincan Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.06.2014-01.06.2016, 50000 TÜRK LİRASI

"EL VE AYAKTA GÖRSEL VE İŞİTSEL REAKSİYON ZAMANLARINI ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR YAZILIM GELİŞTİRİLMESİ GEÇERLILIK VE GÜVENIRLIK ÇALIŞMASI BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2016-19.12.2017, 11.000 TÜRK LİRASI

"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Egzersiz Bağımlılık Durumlarına Göre Fiziksel Aktivite ve Vücut Kitle İndekslerinin Karşılaştırılması", Yüksek Lisans, Adem Gün

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2016 Doktor Öğretim Üyesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2013 - 2016 Yardımcı Doçent Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, Erzincan Üniversitesi
2010 - 2013 Doktora Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Sağlık (dr), Atatürk Üniversitesi
2006 - 2013 Araştırma Görevlisi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Erzincan Üniversitesi
2006 - 2009 Yüksek Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
2000 - 2004 Lisans Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Atatürk Üniversitesi