Lecturer PhD Pelin Çelik

"E-HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ: UZAKTAN EĞİTİM HİZMETİ VEREN KAMUÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ", Pelin Çelik, Selçuk Perçin, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2020

"AHS VE BULANIK PROMETHEE YÖNTEMLERİYLE DESTİNASYON SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECESİNİN BELİRLENMESİ VE EN UYGUN DESTİNASYON SEÇİMİ", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2015

"Integrated QFD, Fuzzy Linear Regression and ZOGP: An Application of E-Store Design", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman, International Journal of Business Analytics, 2019

"Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Yeşil Tedarikçilerin Değerlendirilmesi", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman, The Journal of Academic Social Science, 2018

"Financial Performance Evaluation of Turkish Energy Companies with Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methods", Kemal Eyüboğlu, Pelin Çelik, Busıness And Economıcs Research Journal, 2016

"ELECTRE I VE PROMETHEE YÖNTEMLERİ İLE GSM OPERATÖRLERİNİN HİZMET KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2014

"Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci Yaklaşımı İle Projelerde Karmaşıklığa Neden Olan Faktörlerin Önem Derecesinin Belirlenmesi", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman, Global Journal of Economics And Business Studies, 2013

"FUZZY AHP-FUZZY PROMETHEE APPROACH IN EVALUATION OF E-SERVICE QUALITY: CASE OF AIRLINE WEB SITES", Pelin Çelik, Ayşe Cansu Gök Kısa, Journal of International Social Research, 2017

"Yeşil Tedarikçilerin Bulanik Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman (14.10.2015-16.10.2015), Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 2015

"Evaluating and Selecting E-Learning Products Based on SWARA-WASPAS Methodology", Pelin Çelik, (19.09.2019-21.09.2019), International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"FUZZY AHP FUZZY PROMETHEE APPROACH IN EVALUATION OF E SERVICE QUALITY CASE OF AIRLINE WEB SITES", Pelin Çelik, Ayşe Cansu Gök Kısa, (02.08.2015-07.08.2015), International Conference on Multiple Criteria Decision Making, 2015

"Bütünleşik Kalite Fonksiyon Göçerimi ve Bulanık Regresyon Yaklaşımı Sanal Mağaza Tasarımı Örneği", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman, (12.10.2016-14.10.2016), Uluslararası Katılımlı Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 2016

"Eğitim Kriterleri Açısından Türkiye’deki İllerin ARAS Yöntemi ileDeğerlendirilmesi", Ayşe Cansu Gök Kısa, Pelin Çelik, (05.10.2017-07.10.2017), 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, 2017

"Evaluating the Financial Performance with Fuzzy TOPSIS: Case of Paper Products, Printing and Publishing Companies Traded at BIST", Pelin Çelik, (19.09.2019-21.09.2019), International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"Proje Başarısına Etki Eden Kritik Faktörlerin Bulanık DEMATEL Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi", Pelin Çelik, Ayşe Cansu Gök Kısa, (05.10.2017-07.10.2017), 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, 2017

"Turistik Destinasyon Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Derecesinin Belirlenmesi Ve En Uygun Destinasyon Seçimi", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman, (08.05.2014-10.05.2014), İşletmecilik Kongresi, 2014

"Performance Evaluation of Privatized Ports By Entrophy Based Aras and TOPSIS Approach", Ayşe Cansu Gök Kısa, Pelin Çelik, İskender Peker, (17.10.2019-18.10.2019), 17th International Logistics And Supply Chain Congress, 2019

"Gsm Operatörü Hizmet Kalitesinin Topsis Yöntemi İle Değerlendirilmesi", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman, (27.09.2012-19.09.2012), Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 2012

"Social, Human and Administrative Sciences Research Papers", A Hybrid Model for Evaluating and Selecting E-Learning Products, Gece Akademi, Elagöz İsmail, 978-625-7958-29-5, 333-345, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Güncel İşletmecilik Çalışmaları", Borsa İstanbul’da İşlem Gören Madencilik Sektöründeki Firmaların Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi, İmaj Yayınevi, İnci ERDOĞAN TARAKÇI, 978-605-7905-19-2, 101-119, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Kurumsal Kaynak Planlama", Lisans, Türkçe, 6

"Çağdaş Yönetim Yaklaşımları", Lisans, Türkçe, 3

"Bilgisayar Uygulamalı Temel İstatistik", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Sistem Analizi ve Tasarımı", Lisans, Türkçe, 3

"Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş", Lisans, Türkçe, 3

"Tarım İşletmelerinde Üretim Yönetimi", Lisans, Türkçe, 3

"Örgütsel İletişim", Lisans, Türkçe, 3

"Afetlerde Lojistik Yönetimi", Lisans, Türkçe, 2

"İnsan Kaynakları Yönetimi", Lisans, Türkçe, 2

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2019 Doktor Öğretim Üyesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2012 - 2017 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (dr), Karadeniz Teknik Üniversitesi
2010 - 2017 Araştırma Görevlisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi
2009 - 2012 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (yl) (tezli), Karadeniz Teknik Üniversitesi
2004 - 2008 Lisans Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kocaeli Üniversitesi