Head of Department Mehmet Şerif Topcu
Branch Manager Bahri Tarıkulu
Chief Gökçe Özdemir
Analyzer Hulusi Mehmet Tanrıkulu
Data Preparation Control Operator Selin Kömür
Data Preparation Control Operator Suat Turan
Computer Operator Hanifi Mehmet İtik
Computer Operator Hikmet Karakoç
Computer Operator Selim Arslan
Computer Operator Semiha Bayhan