Research Assistant Refik Çabuk

"A General Aspect of Platelet Rich Plasma", Refik Çabuk, Onur Oral, Athanasıos Papavasılıou, George Nomıkos, Yeliz Özverensoy, Saadet Rana Varol, International Journal of Science Culture And Sport, 2015

"Tek Bir Seansta Zirve Oksijen Kullanım Düzeyini Veren En Yüksek Güç Çıktısını Tahmin Etmenin Basit Bir Yöntemi", Özgür Özkaya, Görkem Aybars Balcı, Refik Çabuk, Hakan as, Mehdi Norouzi, Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Üniversitesi, 2019

"Relationship between muscle strength of dominant and non-dominant ankle and dynamic balance in football players", Refik Çabuk, Mert İsbilir, Onur Oral, Anna Zusa, Baltic Journal of Sport And Health Sciences, 2015

"A Simple Method to Predict the Highest Power Output to Elicit Peak Oxygen Consumption in a Single Session", Özgür Özkaya, Refik Çabuk, Görkem Aybars Balcı, Hakan as, Norouzı Mahdı, Hacettepe Jounal of Sport Sciences, 2019

"Grey Zone: A Gap Between Heavy and Severe Exercise Domain", Özgür Özkaya, Refik Çabuk, Görkem Aybars Balcı, Hakan as, Norouzı Mahdı, Journal of Strength And Condıtıonıng Research, 2020

"Grey Zone: A Gap Between Heavy and Severe Exercise Domain", Özgür Özkaya, Refik Çabuk, Görkem Aybars Balcı, Hakan as, Norouzı Mahdı (13.11.2019-16.11.2019), 17th International Sport Sicences Congress, 2019

"Validity of the Best Individual Fit Method Used in Determining Critical Power", Özgür Özkaya, Refik Çabuk, Norouzı Mahdı, Görkem Aybars Balcı, Hakan as (13.11.2019-16.12.2019), 17th Sport Sciences Congress, 2019

"The highest exercise intensity to elicit peak oxygen consumption may be the last exercise level that can be seen cardio-dynamic phase", Özgür Özkaya, Görkem Aybars Balcı, Refik Çabuk, Hakan as, (31.10.2018-03.11.2018), 16th International Sport Science Congress, 2018

"Three New Exercise Domain Approaches Referring High Exercise Intensities: Cruel, Sprint and Explosive-Acceleration Exercise Domain", Özgür Özkaya, Refik Çabuk, Görkem Aybars Balcı, Hakan as, Norouzı Mahdı (13.11.2019-16.11.2019), 17th International Sport Sciences Congress, 2019

"Respiratory Compensation Point: a Third Threshold Obtained by an Incremental Test", Özgür Özkaya, Refik Çabuk, Görkem Aybars Balcı, Hakan as, Norouzı Mahdı (13.11.2019-16.11.2019), 17th International Sport Sciences Congress, 2019

"Analysis of All Variations Used for Critical Power Determination and Success Levels of Their in Anaerobic Threshold Determination", Özgür Özkaya, Refik Çabuk, Norouzı Mahdı, Görkem Aybars Balcı, Hakan as (13.11.2019-16.11.2019), 17th International Sport Sicences Congress, 2019

"Critical power based on traditional mathematical models is insufficient to estimate true critical threshold", Refik Çabuk, Görkem Aybars Balcı, Özgür Özkaya, Mehdi Norouzi, (31.10.2018-03.11.2018), 16th International Sport Science Congress, 2018

"There may be one more exercise domain between heavy and severe", Özgür Özkaya, Görkem Aybars Balcı, Refik Çabuk, Hakan as, Mehdi Norouzi (31.10.2018-03.11.2018), 16.uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2018

"A simple method to predict the highest power output to elicit peak oxygen consumption in a single session", Özgür Özkaya, Görkem Aybars Balcı, Refik Çabuk, Hakan as, (31.10.2018-03.11.2018), 16th International Sport Science Congress, 2018

"Wingate Anaerobik Güç Testinde Yeni Nesil Göstergelerin Güvenilirliği ve Geçerliliği", Refik Çabuk, Özgür Özkaya, Emre Vardarlı, Hakan as, Şafak Burhan Temur, (14.05.2015-16.05.2015), 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2015

"Validity and Reliability of New Generation Power Indices Obtained from Wingate Anaerobic Test", Spor Bilimleri Derneği, Mesleki Dernekler, Türkiye

"Grey Zone: A Gap Between Heavy and Severe Exercise Domain", Spor Bilimleri Derneği, Mesleki Dernekler, Türkiye

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2019 - 2020 Doktora Sağlık Bilimleri Enstitüsü Antrenörlük Eğitimi (dr), Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2017 Araştırma Görevlisi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2016 - 2019 Yüksek Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hareket ve Antrenman Bilimleri (yl) (tezli), Ege Üniversitesi
2011 - 2015 Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Ege Üniversitesi