Lecturer Rüveyde Pabuçcu

"Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Güvenin, Örgütsel Bağlılık ile İlişkisi", Rüveyde Pabuçcu, Ömer Faruk İşcan, The Journal of Academic Social Science, 2017

"J Eğrisi Hipotezinin Geçerlilik Testi: Anfis Model", Hakan Pabuçcu, Rüveyde Pabuçcu, (05.10.2017-07.10.2017), 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve Istatistik Sempozyumu, 2017

"OECD Ülkelerinin Bilgi Ekonomisi Kapasitelerinin Ölçümü", Hakan Pabuçcu, Rüveyde Pabuçcu, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı Işletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018

"The Effect of Economic Policy Uncertainty on Political Stability", Hakan Pabuçcu, Rüveyde Pabuçcu, (26.04.2018-30.04.2018), Fourth Sarajevo Internationalconference, 2018

"Üniversitenin Şehirden Beklentileri ve Şehir Algısı", Hakan Pabuçcu, Rüveyde Pabuçcu, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı Işletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018

"Borsa Endeksi Hareketlerinin Makine Öğrenme Algoritmaları ile Tahmini", Hakan Pabuçcu, Rüveyde Pabuçcu, (17.10.2018-20.10.2018), 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik (eyi 2018)sempozyumu, 2018

"Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki Ilişki: Özel Hastane Çalışanları Örneği", Rüveyde Pabuçcu, Hakan Pabuçcu, (19.05.2017-22.05.2017), International Congress on Political, Economics And Social Studies, 2017

"Yapay ZekaYapay Sinir Ağları, Bulanık Mantık, Sinirsel Bulanık Mantık Denetim", LAP Lambert Academic Publishing, 978-613-9-94336-4, Bilimsel Kitap

"Inovasyon: Ekonomik ve Sosyal Eğilimler", Üniversitelerin yenilikçilik performanslarının ölçülmesi için bir bulanık model önerisi, Imaj Yayınevi, Enes Emre Başar, 9786055339852, 61-75, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Algılanan Örgütsel Destek Bağlamında Güven ve Bağlılık", LAP Lambert Academıc Publishing, 978-620-0-49922-6, Bilimsel Kitap

"Genel İşletme", Önlisans, Türkçe, 3

"İşletme Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 2

"İnsan Kaynakları Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 3

"Yönetim ve Organizasyon", Önlisans, Türkçe, 3

"Örgütsel Davranış", Önlisans, Türkçe, 2

"Taşımacılık Sistemleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Lojistiğe Giriş", Önlisans, Türkçe, 3

"Müşteri İlişkileri Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 1

"Perakende Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 3

"İşletme Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 3

"Müşteri İlişkileri Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 2

"Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği", Önlisans, Türkçe, 7

"Havayolu Taşımacılığı", Önlisans, Türkçe, 3

"Girişimcilik", Önlisans, Türkçe, 3

"Müşteri İlişkileri Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 3

"Tedarik Zinciri Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 3

"İnsan Kaynakları Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 2

"Hane Halkı Yoksulluk Araştırması: Bayburt Örneği", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-09.11.2017, 1500 TÜRK LİRASI

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2020 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon (dr), Atatürk Üniversitesi
2014 Öğretim Görevlisi

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Bayburt Üniversitesi

2009 - 2012 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
2005 - 2009 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Atatürk Üniversitesi