Lecturer Savaş Keskin

"Fotoğraf Sergisi", Kışa Dair İzlenimler- Bayburt Üniversitesi, Ulusal, Sergiler, Karma Sergiler, 25.04.2019-30.04.2019

"Fotoğraf Sergisi", Bayburt’xxta Bir Sonbahar Hikayesi- Bayburt Üniversitesi, Ulusal, Sergiler, Karma Sergiler, 22.02.2019-25.02.2019

"Liderler ve Takipçileri: Siyasi Parti Liderlerinin Twitter Performansları ve Takip İlişkisi", Savaş Keskin, Mehmet Ferhat Sönmez, Selçuk İletişim, 2015

"Sosyal Medyada Roman Etnisitesinin Öz-Temsili ve Ötekiliğin Sosyo-Dijital Telafisi", Savaş Keskin, Semra Güzel Korver, Connectist, 2019

"Tüketimden Sosyalleşmeye Alışveriş Merkezleri: Elazığ Örneğinde Bir Araştırma", Göksel Göker, Savaş Keskin, The Journal of Academic Social Science Studies, 2015

"Sosyal Medyada Yeniden Üretilen Kadın Rolleri: ’xxYeni Gelin Evleri’xx Topluluğu Örneğiyle", Savaş Keskin, İmran Uzun, Sümbül Polat, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018

"Sosyal Medyada Öz -Temsil ve Ötekinin ’xxÖteki Boyutu’xx: Karikateist Toplumsalı Üzerine İnceleme", Seçkin Özmen, Savaş Keskin, Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018

"Sosyal Medya Türevi Olarak Sosyal İçerik Platformları: Betimsel Bir İnceleme", Göksel Göker, Savaş Keskin, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015

"Kurumsal İletişimde Sosyal Medya Kullanımı: Türkiye deki GSM Operatörlerinin Facebook Performansları Üzerine Bir İnceleme", Savaş Keskin, Nural İmik Tanyıldızı, Intermedia, 2015

"Sosyal Medyada Topluluk İlişkileri Karikateist Facebook Topluluğu Üzerine Bir Araştırma", Savaş Keskin, Göksel Göker, Asos Journal, 2016

"Reklam Gerçeğinin Dijital Failleri Olarak ’xxEfekt Kimlikler’xx: Turkcell’xxin ’xxEmocan’xxları Üzerinden Bir Kimlik Okuması", Savaş Keskin, Global Media Jounal Turkish Edition, 2018

"Örselenen Kimlik İçin Sosyal Medyatik ‘İyileşme/Normalleşme’: Engelli Evlilik Topluluklarında Kimliğin ‘Mürüvvetini’ Görmek", Meltem Güzel, Savaş Keskin, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2019

"TÜRKİYE’DE REALİTE PROGRAMLAR VE TELE-KİMLİKLER: MEDYATİK TOPLUMSALLIK İNCELEMESİ", Türker Elitaş, Savaş Keskin, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019

"Sanal Aidiyet Bağlamında Zihinsel Diaspora: Facebook Örneği", Savaş Keskin, Türker Elitaş, Atatürk İletişim Dergisi, 2014

"’xxÖteki’xxnin Kurumsallaşması ve Dönüşen İletişim Pratikleri: Ateizm Derneği’xxnin Sosyal Medyatik Öz -Temsili", Savaş Keskin, İmran Uzun, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018

"Haber Medyası ve Mülteciler: Suriyeli Mültecilerin Türk Yazılı Basınındaki Temsili", Göksel Göker, Savaş Keskin, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2015

"Dan Bilzerian s Man Profile on Social Media Focused on Wehicle-Maiden-Weapon Conception", Savaş Keskin, Türker Elitaş, Tarih Okulu Dergisi, 2015

"Küreselleşme Sürecinde Değişen Geleneksel Türk Aile Yapısının Televizyon Dizilerindeki Temsili", Savaş Keskin, Türker Elitaş, Tarih Okulu Dergisi, 2016

"Yabancı ve Mekânsal Ayrışma: District 9 Filminde Heterotopik Mekân ve İleri Marjinallik", Göksel Göker, Savaş Keskin, Akademik Bakış, 2015

"ÖTEKİLEŞTİRMENİN PARODİSİ: SOSYAL MEDYANIN CAPS/MEME KÜLTÜRÜNDEBAYBURT TEMSİLLERİ", Savaş Keskin, İmran Uzun, Emine Taş, (11.10.2019-13.10.2019), Iv.. International European Conference on Social Sciences, 2019

"DİJİTALLEŞEN SİNEMA SALONLARININ DİJİTALLEŞEN PAZARLAMA İLETİŞİMLERİ VE TRANSMEDYA ANLATIM SİNERJİLERİ: CİNEMAXİMUM FACEBOOK HESABININ ANALİZİ", Savaş Keskin, Semra Güzel Korver, (12.12.2019-13.12.2019), VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019

"Modern Kentlinin Kentsel Mekan Düşlemleri: Elazığ Kent Meydanı Önerileri", Savaş Keskin, Fatih Baltacı, (09.04.2018-11.04.2018), 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi, 2018

"DİJİTAL KAMUSAL ALANLARDA ‘ÖTEKİ YERLER’ HAKKINDA KAMUOYUÜRETMEK: EKŞİ SÖZLÜK’TEKİ BAYBURT KONUŞMALARI ÜZERİNE ELEŞTİRELBİR İNCELEME", Savaş Keskin, İmran Uzun, Emine Taş, (11.10.2019-13.10.2019), IV. International European Conference on Social Sciences, 2019

"HAKİKATTEN ‘HABERSİZCE’ HABERLEŞMEK: BAYBURT GERÇEKLİĞİNİ KURAN GELENEKSEL ENFORMATİK BAĞLAMIN ELEŞTİRİSİ", Savaş Keskin, İmran Uzun, Emine Taş, (09.11.2019-11.11.2019), II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019

"Soyut Gerçekliğin Fotoğrafik Temsili: Sanatsal Gösterge Okumaları", İmran Uzun, Savaş Keskin, (19.04.2018-21.04.2018), 2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, 2018

"Mega Kentlilerin ‘Kafalarındaki’ Bayburt: Asimetrik Medyatik Hafızanın Kodaçımları", Savaş Keskin, İmran Uzun, Emine Taş, (09.11.2019-11.11.2019), II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2019

"’xxUzak’xx Şehirlerde Üniversite, Kent Kimliği ve Kentsel Algı İlişkisi: Bayburt İli Örneği", Mete Yusuf Ustabulut, Savaş Keskin, (09.04.2018-11.04.2018), 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi, 2018

"İki ‘Eksiden’ Bir ‘Artı’ Yaratmanın Kimlik Aritmetiği: ‘Ateist BirKadın’ın Sosyal Medyada Çoklu Öz-Temsil Denemeleri", Savaş Keskin, (12.12.2019-13.12.2019), VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019

"Kentsel Mekanlarda Sosyalleşme ve Kentlilik Ağları: Elazığ Kültür Park Örneği", Savaş Keskin, Fatih Baltacı, (19.04.2018-21.04.2018), 2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, 2018

"Filmlerle Düşünmek", Sinematografik 15 Temmuz’xxda Kod Düzeyleri, Kriter Yayınları, Şükrü Sim, 9786257033190, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Modernleşme Bağlamında Türkiye’xxnin Sosyopolitik Yapısı", Modernleşme ve Din, İmaj Yayınevi, İsmail Dursunoğlu, 978-605-7905-29-1, 265-284, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"New Media and Visual Communication in Social Networks", Erdogan vs. Erdogan, IGI Global, Serpil Kır, 9781799810452, 136-155, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"İletişim Çağında Dijital Kültür", Sinemanın Toplumsallaşması ve ’xxSosyal Temsili’xx, Eğitim Yayınevi, Doç. Dr. Mehmet Gökhan Genel, 978-605-7557-51-3, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"İletişim Çağında Dijital Kültür", Sosyal Ağ Otobanlarının ’xxOtostopçuları’xx, Eğitim Yayınevi, Doç. Dr. Mehmet Gökhan Genel, 978-605-7557-51-3, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Endüstri 4.0 ve Dijital Medya", Dijital Duvarlar Ardındaki Öteki, Der Yayınları, Filiz Aydoğan Boschele, 9789753535861, 73-94, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"New Media and Visual Communication in Social Network", Virtual Resistance of ’xxÇiftlik (Farm) Bank Scapegoats’xx and Discursive Atonement of ’xxBeing Scammed’xx, IGI Global, Serpil Kır, 9781799810452, 173-191, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"İletişim Becerileri", Önlisans, Türkçe, 2

"Meslek Etiği", Önlisans, Türkçe, 2

"Medya Okuryazarlığı", Lisans, Türkçe, 2

"Sosyal Medya Sosyolojisi", Önlisans, Türkçe, 2

"Halkla İlişkiler", Önlisans, Türkçe, 2

"KAR FİLM FESTİVALİ / BELGESEL KATEGORİSİ 1. LİK ÖDÜLÜ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye

"Ötekiliğin Dini Kimlik Bağlamında Yeniden İnşası: Din Değiştirenler Üzerine Bir Araştırma", Yardımcı Doçent, Fırat Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 22.04.2016-05.07.2017, 3459, 48 TÜRK LİRASI

"Bayburt’xxta Bir Sonbahar Hikayesi", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 07.12.2018-07.04.2019

"Türkiye’nin Mega Kentlerinde Bayburt’un Medyatik Gerçekliği Ve Algılanma Biçimleri: Bir TeleGerçeklik Sorunsalı", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 14.05.2018-14.03.2019, 9.062, 00 TÜRK LİRASI

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2017 - 2020 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo-tv Sinema (dr), İstanbul Üniversitesi
2017 Öğretim Görevlisi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2014 - 2017 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri (yl) (tezli), Fırat Üniversitesi
2010 - 2014 Lisans İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Fırat Üniversitesi