Lecturer PhD Seda Kızıl

"Yöneticilerin Stratejik Liderlik Davranışlarının Kurumsal İtibar Algısı Üzerine Etkisinde Kurumsal Sosyal Sorumluluğun (KSS) Rolü", Seda Kızıl, Atılhan Naktiyok, Istanbul Business Research, 2019

"Örgütsel Destek ve Özyeterlik Algısının Akademik Erteleme Davranışı Üzerine Etkisi: Araştırma Görevlileri Üzerinde Bir İnceleme", Atılhan Naktiyok, Seda Kızıl, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2018

"Çalışanların adalet algısı sessizliklerini etkiler mi ÖYP ve diğer araştırma görevlileri açısından karşılaştırmalı bir araştırma", Atılhan Naktiyok, Seda Kızıl, Muhammed Kürşat Timuroğlu, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015

"Örgütsel Destek ve Özyeterlik Algısının Akademik Erteleme DavranışıÜzerine Etkisi: Araştırma Görevlileri Üzerinde Bir İnceleme", Atılhan Naktiyok, Seda Kızıl, Journal of Business Research-turk, 2018

"The moderating effects of a board of directors on FDI s international diversification in Turkey", Kader Şahin, Seyfettin Artan, Seda Kızıl, International Journal of Organizational Analysis, 2015

"Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek ve Özyeterlik Algılarının İletişim Kaygısı Üzerine Etkisi", Atılhan Naktiyok, Seda Kızıl, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı, İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018

"Örgütsel Adalet Algısının ÖğretmÜyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Araştırma Görevlilerinin Sessizlik Davranışları Üzerine Etkisi", Atılhan Naktiyok, Muhammed Kürşat Timuroğlu, Seda Kızıl, (02.05.2013-04.05.2013), 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2013

"Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek ve Özyeterlik Algılarının İletişim Kaygısı Üzerine Etkisi", Atılhan Naktiyok, Seda Kızıl, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018

"Örgütsel Davranış Düzleminde Güncel Kavramlar", Örgütsel Dişlanma (Workplace Ostracism), Gazi Kitabevi, Canan Nur Karabay, 9758396153, 245-274, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Sağlık Hizmetleri Yönetimi", Lisans, Türkçe, 1

"İşletme Politikası", Lisans, Türkçe, 6

"Genel İşletme", Lisans, Türkçe, 12

"Yönetim ve Organizasyon", Lisans, Türkçe, 6

"İşletme Bilimlerine Giriş", Lisans, Türkçe, 6

"Davranış Bilimleri", Lisans, Türkçe, 1

"Bölüm Başkanı"

"Dekan Yardımcısı"

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2017 Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2012 - 2016 Araştırma Görevlisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Atatürk Üniversitesi
2010 - 2016 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon (dr), Atatürk Üniversitesi
2010 - 2012 Araştırma Görevlisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2008 - 2010 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (yl) (tezli), Karadeniz Teknik Üniversitesi
2003 - 2007 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi