Lecturer PhD Sevgi Karabulut Uzunçakmak

"Effects of umbelliferone isolated from the Ferulago pauciradiata Boiss. Heldr. plant on cecal ligation and puncture-induced sepsis Model in Rats", Zerrin Kutlu, Arzu Bilen, Zekai Halıcı, Serkan Yıldırım, Sevgi Karabulut Uzunçakmak, Songül Karakaya, Muhammed Çelik, Fatmagül Delimustafaoğlu Bostanlık, Pelin Aydın, Biomedicine Pharmacotherapy, 2020

"Comparison of telomere length and insulin-like growth factor-binding protein 7 promoter methylation between breast cancer tissues and adjacent normal tissues in Turkish women", Zehra Kaya, Mustafa Akkiprik, Sevgi Karabulut Uzunçakmak, Gökçe Güllü Amuran, Mahmut Bahadır Güllüoğlu, Sıdıka Ayşe Özer, Handan Kaya, Tolga Özmen, İrem Peker, Journal of Clinical Laboratory Analysis, 2017

"Correlation between the DNA methylation and gene expression of IGFBP5 in breast cancer", Sevgi Karabulut Uzunçakmak, Zehra Kaya, Gökçe Güllü Amuran, Mahmut Bahadır Güllüoğlu, Handan Kaya, Can Erzik, Sıdıka Ayşe Özer, Mustafa Akkiprik, İrem Peker, Tolga Özmen, Breast Disease, 2016

"Functional roles and clinical values of insulin like growth factor binding protein 5 in different types of cancers", Gökçe Güllü Amuran, Sevgi Karabulut Uzunçakmak, Mustafa Akkiprik, Chin j Cancer., 2012

"Şizofreni Hastalarında IGF-I ve IGFBP5 Gen İfadesi İlişkisi", Sevgi Karabulut Uzunçakmak, Halil Özcan, Çağdaş Hünkar Yeloğlu, Van Tıp Dergisi, 2020

"MDA-MB-435 Meme Kanseri Hücre Serisinde IGFBP-5 ve IGFBP-2 İlişkisi", Sevgi Karabulut Uzunçakmak, Mustafa Akkiprik, Sıdıka Ayşe Özer, (28.10.2009-31.10.2009), XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2009

"Association of telomere lenght variation and IGFBP7 promoter methylation with breast cancer", Zehra Kaya, Mustafa Akkiprik, Sevgi Karabulut Uzunçakmak, Gökçe Güllü Amuran, Sıdıka Ayşe Özer, Tolga Özmen, (18.05.2015-19.05.2015), 3rd Anticancer Agents Development Congress, 2015

"In vitro Effects of Ferulago cassia Boiss on human umbilical vein endothelial cells induced by lipopolysaccharide", Sevgi Karabulut Uzunçakmak, (02.10.2019-06.10.2019), Natural’2019 - ‘5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life Sport’, 2019

"Association of IGFBP 5 exon I methylation and gene expression in breast cancer", Sevgi Karabulut, Zehra Kaya, Gökçe Güllü, İrem Peker, Tolga Özmen, Can Erzik, Ayşe Özer, Mustafa Akkiprik (08.06.2013-11.06.2013), European Human Genetics Conference, 2013

"Effects of LCAT polymorphisms on HDL C levels in Turkish population", Deniz Ağırbaşlı, m a Ağırbaşlı, m Sümerkan, Cenk Aral, s Aksoy, Sevgi Karabulut, Eshg

"Ferulago pauciradiata Boiss ekstresinin lipopolisakkarit ile uyarılmış insan umblikal ven endotel hücreleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi", Sevgi Karabulut Uzunçakmak, (19.03.2020-20.03.2020), 3rd International Eurasian Conference on Biological And Chemical Sciences (eurasianbiochem 2020), 2020

"Meme Kanserinde IGFBP5 Geni Promotor MetilasyonunGen Ekspresyonu Üzerine Etkisi", Sevgi Karabulut Uzunçakmak, Zehra Kaya, Gökçe Güllü Amuran, Can Erzik, Sıdıka Ayşe Özer, Mustafa Akkiprik, Peker İrem, Tolga Özmen, (27.10.2013-30.10.2013), Xııı. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2013

"Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Cerrahisinde Temel Konular ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar", Karaciğer Moleküler Biyolojisi İmmünolojisi, Akademisyen, Ender Anılır, 9786052585634, 17-34, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"LENFADENOPATİYE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM", LENF METASTAZININ MOLEKÜLER ve HÜCRESEL DEĞİŞKENLERİ, Akademisyen, Can ÖZLÜ, 9786052586440, 321-334, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Bilgisayar-ıı", Önlisans, Türkçe, 2

"Tıbbi Terminoloji-ı", Önlisans, Türkçe, 2

"Mesleki Uygulama-ıı", Önlisans, Türkçe, 8

"Mikrobiyoloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Tıbbi Biyoloji ve Genetik", Önlisans, Türkçe, 4

"Tıbbi Mikrobiyoloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Fizyoloji", Önlisans, Türkçe, 4

"Genetik ve Biyoteknoloji", Lisans, Türkçe, 4

"Mesleki Uygulama-ıı", Önlisans, Türkçe, 16

"Fizyoloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Mesleki Uygulama-ı", Önlisans, Türkçe, 16

"Besin Kimyası", Önlisans, Türkçe, 2

"Tıbbi Terminoloji-ıı", Önlisans, Türkçe, 4

"Bilgisayar-ı", Önlisans, Türkçe, 2

"Mesleki İngilizce", Önlisans, Türkçe, 2

"Tıbbi Terminoloji-ı", Önlisans, Türkçe, 4

"Tıbbi Terminoloji-ıı", Önlisans, Türkçe, 2

"Mesleki Uygulama-ı", Önlisans, Türkçe, 8

"Tıbbi Terminoloji", Önlisans, Türkçe, 10

"Meslek Etiği", Önlisans, Türkçe, 2

"Araştırma Yöntem ve Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Mesleki Uygulama-ıı", Önlisans, Türkçe, 1

"Tıbbi Terminoloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Tıbbi Terminoloji-ıı", Önlisans, Türkçe, 1

"Mesleki Uygulama-ı", Önlisans, Türkçe, 1

"Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Program Başkanı"

"Komisyon Üyeliği"

"Eğitim Koordinatörü"

"Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Erasmus Koordinatörü"

"Mıllı Egıtım Bakanlıgı", Vekil Öğretmen, 2009-2010, Kamu

"Meme kanserinde IGFBP 5 geni CpG adacıkları metilasyonunun protein ekspresyonu üzerine etkileri", Araştırmacı, , Bap, Tamamlandı

"Meme kanseri MDA MB 231 hücrelerinde IGFBP5 in IGFBP2 ve PTEN protein ekspresyonu üzerine etkisi", Araştırmacı, , Bap, Tamamlandı

"Ferulago pauciradiata’nın LPS uygulanan İnsan Umblikal Ven Endotel Hücreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 27.12.2019-02.03.2020, 16.000, 00 TÜRK LİRASI

"Meme kanseri hücre kültürlerinde IGFBP5 in hücre içi lokalizasyonun önemi ve siRNA uygulamaları TÜBİTAK projesi SBAG 107S099", Bursiyer, , Tübitak Projesi, Tamamlandı

"Şizofreni Hastalarında IGF-I ve IGFBP5 Gen İfadesinin Belirlenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 22.01.2018-21.02.2019, 6999, 48 TÜRK LİRASI

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2015 Yardımcı Doçent Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2014 - 2018 Doktor Öğretim Üyesi Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2010 - 2015 Öğretim Görevlisi Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2009 - 2014 Doktora Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik (dr), Marmara Üniversitesi
2007 - 2009 Yüksek Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik (yl) (tezli), Marmara Üniversitesi
2003 - 2007 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi