Lecturer PhD Tuba Bilgin

"Askeri Harcamalar ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Karşılaştırmalı Analizi", Özge Korkmaz, Tuba Bilgin, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemler Dergisi, 2017

"The Bubbles in Turkish Liras/Dollar Exchange Rate and the Effects of Political and Country Risks: New Evidence from Sequential ADF Tests", Özge Korkmaz, Tuba Bilgin, Elif Erer, Deniz Erer, (27.10.2017-28.10.2017), 4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society 2017, 2017

"Hollanda Hastalığı OPEC Ülkeleri İçin Geçerli Midir?", Özge Korkmaz, Tuba Bilgin, Cabir Çelik, (13.10.2017-15.10.2017), 7th Internatıonal Conference of Strategıc Research on Socıal Scıence And Educatıon (ıcosresse), 2017

"Uçak Krizinin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisinin Dış Ticaret Verileriyle Değerlendirilmesi", Tuba Bilgin, Cabir Çelik, (14.10.2016-16.10.2016), International Conference of Strategic Research in Social Science And Education (ıcosresse 2016), 2016

"Doğrudan Yabancı Yatırımları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi 2002-2015 Dönemi İçin Türkiye Üzerine Bir Uygulama", Cabir Çelik, Tuba Bilgin, (14.10.2016-16.10.2016), International Conference of Strategic Research in Social Science And Education (ıcosresse 2016), 2016

"Petrol Fiyatları ve Reel Döviz Kurunun İhracat Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği", Özge Korkmaz, Tuba Bilgin, (12.05.2017-14.05.2017), 6th ​ınternational Conference of Strategic Research in Social Science And Education 2017, 2017

"The Relationship between Military Expenditures and Economic Growth An Application on Turkey andUSA Askeri Harcamalar ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki Türkiye ve ABD Örneği", Özge Korkmaz, Tuba Bilgin, (01.02.2016-03.02.2016), International Conference on Economics (econworld), 2016

"Petrol Fiyatlarının İmalat Sanayi İstihdamı Üzerindeki Etkisi: Amerika Birleşik Devletleri Üzerine Bir Uygulama", Özge Korkmaz, Tuba Bilgin, (05.10.2017-07.10.2017), 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 2017

"İki Kutuplu Dünya Düzeni ve Sovyetler Birliği Ekonomisi", Sinem Çelik, Tuba Bilgin, (28.04.2018-01.05.2018), Iıı. Ines International Education And Social Science Congress, 2018

"Çalışma Yaşamında Güncel Yaklaşımlar", Doğrudan Yabancı Yatırımların Belirleyicileri Üzerine Bir Analiz, LAP LAMBERT Academic Publishing, KALKAN Gürkan, 978-3-330-02517-2, 121-143, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"İşletmelerde Yenilik Yönetimi", Lisans, Türkçe, 3

"Finansal Yönetim", Lisans, Türkçe, 3

"The Best Paper/ Researcher Award", Strategic Researches Academy Strategic Researches Academic Publishing, Diğer, Türkiye

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2019 Doktor Öğretim Üyesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gümrük İşletme Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2017 Araştırma Görevlisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2014 - 2017 Araştırma Görevlisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi
2013 - 2019 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat (dr), Karadeniz Teknik Üniversitesi
2013 - 2014 Araştırma Görevlisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2009 - 2013 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat (yl) (tezli), Karadeniz Teknik Üniversitesi
2005 - 2009 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Atatürk Üniversitesi