Lecturer PhD Tuncay Öktem

"Spor Video Oyunları İçindeki Reklamlarla İlgili Tüketici Değerlendirmelerinin Araştırılması", Yavuz Yıldız, Tuncay Öktem, Murat Palalı, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2020

"Cinsiyet değişkenine göre üniversite öğrencilerinin boş zaman etkinliklerine katılımlarının önündeki engellerin belirlenmesi", Tuncay Öktem, Halil İbrahim Genç, Günay Öktem, Cengiz Baykara, Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi, 2016

"Review of Relationship between Personality Characteristics and Leadership Power Perceptions of Karate-Do Athletes", Tuncay Öktem, Pınar Güzel, Selhan Özbey, Günay Öktem, International Journal of Science Culture And Sport, 2016

"Review of the Hedonic Consumption Perceptions Based on Gender and Shopping Habits of Undergraduates: Manisa Celal Bayar University School of Physical Education and Sports Case", Tuncay Öktem, Günay Öktem, Halil İbrahim Genç, International Journal of Science Culture And Sport, 2017

"Karate-Do Sporcularının Kişilik Özellikleri ile Liderlik Gücü Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Tuncay Öktem, Pınar Güzel, Günay Öktem, (13.11.2016-15.11.2016), International Eurasian Conference on Sport, Education, And Society, 2016

"Üniversite Öğrencilerinin Alışveriş Alışanlıklarının ve Cinsiyete Göre HedonikTüketim Algılarının İncelenmesi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Örneği", Tuncay Öktem, Günay Öktem, Halil İbrahim Genç (13.11.2016-15.11.2016), International Eurasian Conference on Sport, Education, And Society, 2016

"Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Arastırma: BESYO Örneği", Tuncay Öktem, Murat Palalı (14.05.2015-16.05.2015), 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2015

"Cumhuriyet Tarihinin İlk Spor Yönetimi Kurumu: Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı (TİCİ)", Naci Kalkan, Tuncay Öktem, (21.03.2019-24.03.2019), 2. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 2019

"Eğitilebilir Engelli Çocukların Fiziksel Ve Sosyal Uyum Becerilerinin Geliştirilmesi", Bilal-i Habeş Gümüş, Pınar Güzel, Fırat Çetinöz, Murat Akyüz, Selhan Özbey, Murat Taş, Serdar Tok, Kadir Yıldız, Tolga Beşikçi, Tuncay Öktem, Cansu Çoban, Atilla Orkun Dilber, (21.03.2019-21.03.2019), II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 2019

"7-10 Yaş Kız Öğrencilerin Obezite Sıklığı ve Fiziksel Aktivite Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi", Nurten Dinç, Selhan Özbey, Pınar Güzel, Tolga Beşikçi, Naci Kalkan, Sinan Seyhan, Gülay Gezer, Tuncay Öktem, (23.11.2016-25.11.2016), Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 2016

"Video Oyunları İçindeki Reklamlarla İlgili Tüketici Değerlendirmelerinin Araştırılması", Yavuz Yıldız, Tuncay Öktem, Murat Palalı (06.03.2015-08.03.2015), Uluslararası Spor Yönetimi Öğrenci Kongresi, 2015

"ÖĞRENCİLERİN ALGILADIKLARI LİDERLİK TARZLARI VE GÜDÜLENME SEVİYELERİ İLİŞKİSİ: SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Tuncay Öktem, Günay Öktem, Meltem Onay (06.03.2015-08.03.2015), Uluslararası Spor Yönetimi Öğrenci Kongresi, 2015

"Eskrim Antrenörlerine Göre Eskrim Sporcularının Performansını Etkileyen Psikolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi: Nitel Çalışma", Naci Kalkan, Aylin Zekioğlu, Tuncay Öktem, Nevzat Erdoğan (13.04.2016-15.04.2016), 5th International Conference on Science Culture And Sport, 2016

"Spor İşletmeciliği", Lisans, Türkçe, 2

"Eğitimde Proje Hazırlama", Lisans, Türkçe, 2

"Yönetim ve Organizasyon", Lisans, Türkçe, 3

"Serbest Zaman Eğitimi", Lisans, Türkçe, 2

"Eğitsel Oyunlar", Lisans, Türkçe, 4

"Bisiklet", Lisans, Türkçe, 4

"Spor Kazalarından Korunma ve Rehabilitasyon", Lisans, Türkçe, 2

"Beden Eğtitimi ve Oyun Öğretimi", Lisans, Türkçe, 3

"Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme ı", Lisans, Türkçe, 3

"Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme ı", Önlisans, Türkçe, 2

"Rekreasyon Yönetimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Yönetim Bilimine Giriş", Lisans, Türkçe, 3

"Vücut Geliştirme Egzersizleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme 2", Önlisans, Türkçe, 2

"Rekreasyon", Lisans, Türkçe, 3

"Topluma Hizmet Uygulamaları", Lisans, Türkçe, 3

"Bilgisayar", Lisans, Türkçe, 4

"İnsan İlişkileri ve İletişim", Lisans, Türkçe, 2

"Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme 2", Lisans, Türkçe, 3

"Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi", Lisans, Türkçe, 3

"Bisiklet", Lisans, Türkçe, 2

"Atletizm ve Güç", Önlisans, Türkçe, 3

"Bölüm Başkan Yardımcısı"

"Eğitilebilir Engelli Çocukların Fizyolojik Ve Sosyal Becerilerinin Geliştirilmesi", MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, , Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 27.04.2017-27.06.2018, 24898 TÜRK LİRASI

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2019 Doktor Öğretim Üyesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2014 - 2016 Önlisans Açıköğretim Fakültesi Spor Yönetimi PR. (açıköğretim), Anadolu Üniversitesi
2014 - 2015 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Spor Yönetimi (yl) (tezli), Celâl Bayar Üniversitesi
2003 - 2010 Lisans İktisat Fakültesi Maliye Bölümü, Anadolu Üniversitesi