Lecturer PhD Ümit Yıldırım

"TÜRKİYE DE ASBEST YASAĞI VE BAZI İTHAL ÜRÜNLERDE ASBEST MİNERALLERİNİN ARAŞTIRILMASI", Mehmet Ali Kurt, Ümit Yıldırım, Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2016

"Identification of Suitable Future Municipal Solid Waste Disposal Sites for the Metropolitan Mersin SE Turkey Using AHP and GIS Techniques", Ümit Yıldırım, Cüneyt Güler, Environmental Earth Sciences, 2016

"Processes Governing Alkaline Groundwater Chemistry within a Fractured Rock (Ophiolitic Mélange) Aquifer Underlying a Seasonally Inhabited Headwater Area in the Aladağlar Range (Adana, Turkey)", Cüneyt Güler, Hidayet Tağa, Ümit Yıldırım, Geoffrey d Thyne, Geofluids, 2017

"Relation between discharge and river basin morphometry: A case study of Sorgun River Basin (Mersin-Turkey)", Ümit Yıldırım, Cüneyt Güler, Seıfeddıne Jomaa, Mıchael Rode (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ıcadet 2019), 2019

"Hacılar ve Elalmış Tokat Turhal yöresi yüzey ve yeraltı sularındaki arsenik kirliliğinin kökeni", Mehmet Ali Kurt, Ümit Yıldırım, Tuncay İnce, Cüneyt Güler, Musa Alpaslan, (14.04.2014-18.04.2014), 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2014

"Pirhüseyin ve Yalıncak Köyleri Hafik Sivas Civarındaki Bölgede Bulunan Yüzey ve Yeraltı Sularındaki Arsenik Kirliliği", Mehmet Ali Kurt, Ümit Yıldırım, Cüneyt Güler, Erkan Aktaş, (06.04.2015-10.04.2015), 68.turkiye Jeoloji Kurultayi, 2015

"Sub-basin scale discharge estimates in the Sorgun Basin (Erdemli, Mersin) using the HYPE hydrologic model", Ümit Yıldırım, Cüneyt Güler, (19.04.2018-21.04.2018), International Erdemli Symposium, 2018

"Mersin ilinde sürekli akan akarsuların hidrokimyasal özellikleri", Ümit Yıldırım, Cüneyt Güler, Mehmet Ali Kurt, (28.01.2019-01.02.2019), Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2019

"Litolojik ve Çevresel Faktörlerin Yeraltı Suyu Kimyasına Etkileri Mersin İli Örneği", Ümit Yıldırım, Mehmet Ali Kurt, Cihan Geçgel, Tuncay İnce, (14.05.2014-17.05.2014), 6.uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, 2014

"Appraisal of geomorphologic evolution of Sorgun Basin (Mersin) using Geographic Information Systems", Ümit Yıldırım, Cüneyt Güler, (12.10.2017-14.10.2017), International Symposium on Geomorphology (ujes 2017), 2017

"Determination of the Relationship between Hydrologic Processes and Basin Morphometry The Lamos Basin Mersin Turkey", Ümit Yıldırım, Cüneyt Güler, (17.04.2016-22.04.2016), European Geosciences Uniongeneral Assembly 2016, 2016

"Mersin İli İçin Alternatif Katı Atık Depolama Alanlarının Analitik Hiyerarşi Süreci ve Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Saptanması", Ümit Yıldırım, Cüneyt Güler (11.10.2012-13.10.2011), Cumhuriyet Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu, 2011

"Hydrologic and morphometric characterization of the streams located between Deliçay and Göksu rivers (Mersin)", Ümit Yıldırım, Cüneyt Güler, Mehmet Ali Kurt, (26.10.2018-27.10.2018), Cilicia International Symposium on Engineering And Technology, 2018

"Mersin ve Adana İllerinin Mevcut Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarının Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Karşılaştırılması", Ümit Yıldırım, Cüneyt Güler, Hidayet Tağa, (06.04.2015-10.04.2015), 68. Türkiye Jeoloji Kurultayi, 2015

"Göksu Nehri akış yolu boyunca ana element değişimlerinin incelenmesi", Ümit Yıldırım, Cüneyt Güler, Mehmet Ali Kurt, Cihan Geçgel, (27.09.2018-29.09.2018), Ulusal Hidrojeoloji ve su Kaynakları Sempozyumu (hidro’xx2018), 2018

"Mevsimsel Yerleşimin Çatlaklı Kaya Ofiyolitik Melanj Akiferinin Akiferinin Hidrojeokimyasına Etkileri Kızılgedik Yaylası Aladağ Adana Örneği", Ümit Yıldırım, Cüneyt Güler, Hidayet Tağa, (11.04.2016-15.04.2016), 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2016

"Determination of the origin and spatial distribution of heavy metals in the soils between İncesu and Kayseri region", Mehmet Ali Kurt, Cüneyt Güler, Ümit Yıldırım, Sezen Yalçın, Onur Güven, Nazım Gören, (31.10.2019-02.11.2019), 3rd International Mediterranean Symposium, 2019

"Tziritis, E.; Aschonitis, V.; Balacco, G.; Daras, P.; Doulgeris, C.; Fidelibus, M.; E., G., MEDSAL Project - Salinization of critical groundwater reserves in coastal Mediterranean areas: Identification, risk assessment and sustainable management with the use of integrated modelling and smart ICT tools. EGU General Assembly 2020, Online, 2020-05-04, 2020-05-08, Viyana, Avusturya, 2020."

"The Investigation of Possibility of Flooding and Peak Flows in Sorgun Basin and Its SubbasinsUsing Geographic Information System", Ümit Yıldırım, Cüneyt Güler, (31.08.2016-03.09.2016), 1st Internatıonal Black Sea Congress on Envıronmental Scıences, 2016

"Yalıncak Köyü (Hafik, Sivas) eski içme suyu kaynağındaki arseniğin kökeni", Mehmet Ali Kurt, Ümit Yıldırım, Cüneyt Güler, Musa Alpaslan, Birsen Feray Biçgel, (23.04.2018-27.04.2018), 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2018

"Hydrological model parameters identification in a coastal nestedcatchment in Mersin province SE Turkey", Ümit Yıldırım, Cüneyt Güler, Seifeddine Jomaa, Michael Rode (17.04.2016-22.04.2016), European Geosciences Uniongeneral Assembly 2016, 2016

"Morphometric analysis of Deliçay Basin (Mersin) using Geographic Information System", Ümit Yıldırım, Cüneyt Güler, (18.10.2017-21.10.2017), International Symposium on Gıs Applications in Geography And Geosciences (ısggg2017), 2017

""

"Hydrologic significance of basin morphometries for the Mezitli and Müftü rivers: A GIS-based analysis", Ümit Yıldırım, Cüneyt Güler, Mehmet Ali Kurt, (26.10.2018-27.10.2018), Cilicia International Symposium on Engineering And Technology, 2018

"İçtiğimiz Çayın Anyon Katyon ve Ağır Metal Bileşimi", Ümit Yıldırım, Cihan Geçgel, Tuncay İnce, Mehmet Ali Kurt, (14.05.2014-17.05.2014), 6.uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, 2014

"Fiziksel Uygunluk (i.ö.)", Lisans, Türkçe, 4

"Bilgisayar"

"Bowling"

"Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2"

"Bowling", Lisans, Türkçe, 4

"Fiziksel Uygunluk", Lisans, Türkçe, 4

"Bilişim Teknolojileri", Lisans, Türkçe, 3

"Bilimsel Araştırma Yöntemleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"Bilgisayar", Lisans, Türkçe, 4

"Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Bilim Dalı Başkanı"

"Kurumsal İletişim Koordinatör Yardımcılığı"

"Fakülte Kurulu Üyeliği"

"Dekan Yardımcısı"

"Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Bölüm Başkanı"

"Hatıralarla Bilim, TÜBİTAK, Proje No:213B544, 35.389 TL, Yürütücü, 2014"

"Mersin İli İçin Alternatif Katı Atık Depolama Alanlarının Çoklu Kriter Metodu ve Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Saptanması, BAP, 10.000 TL, Araştırmacı, 2012", Araştırma Görevlisi, Mersin Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 05.01.2011-06.01.2012, 10000 TÜRK LİRASI

"Kıyısal Akdeniz Bölgelerinde Kritik Yeraltı Suyu Rezervlerinin Tuzlanması: Bütünleşik Modelleme ve Akıllı Bilgi İletişim Teknolojisi Araçlarının Kullanımı ile Tanımlama, Risk Değerlendirmesi ve Sürdürülebilir Yönetim (MEDSAL), UNDP, Proje No: 118Y366, 638.779 TL, Araştırmacı, 2022"

"Doğadan İnsana Sessiz Akış, Tübitak, Proje No: 115B336, 63.420 TL, Eğitmen, 2015"

"Şistlerdeki Bozunma Derecelerinin Yol Yarma Tasarımlarına Olan Etkilerinin Jeolojik-Jeoteknik Açıdan Değerlendirilerek Tasarım Abaklarının Oluşturulması, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Proje No: KGM-ARGE/2016-1, 150.000 TL, Araştırmacı, 2018"

"Sürdürülebilir Kıyısal Yeraltı Suyu Yönetimi ve Değişen İklimde Yenilikçi Yönetim Yoluyla Kirlilik Azaltma (Sustain-COAST), UNDP, Proje No: 118Y476, 600.000 TL, Araştırmacı, 2022"

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2019 Doktor Öğretim Üyesi Sanat ve Tasarım Fakültesi iç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2012 - 2018 Doktora

Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Mersin Üniversitesi

2012 - 2018 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği (dr), Mersin Üniversitesi
2009 - 2018 Araştırma Görevlisi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği (yl) (tezli), Mersin Üniversitesi
2009 - 2012 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği (yl) (tezli), Mersin Üniversitesi
2005 - 2009 Lisans Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Mersin Üniversitesi