Lecturer Üstün Türker

"Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stili Modelleri ve Tercihlerinin Karşılaştırılması", Üstün Türker, Özgür Bostancı, (31.10.2018-03.11.2018), 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi - Usbk 2018, 2018

"Fleming ve Mill’in Dört Boyutlu Öğrenme Kuramına Dayalı Sporcular İçin VARK Öğrenme Stili Envanteri’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması", Üstün Türker, Özgür Bostancı, (13.11.2019-16.11.2019), 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2019

"Comparison Of Faculty Of Sport Sciences Students’ Learning Style Models And Preferences", Üstün Türker, Özgür Bostancı, (18.04.2018-22.04.2018), 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi - Ices 2018, 2018

"Özel Yetenek Sınavlarıyla Öğrenci Kabul Edilen Alanlarda Öğrenme Stilleri Üzerine Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi", Üstün Türker, Özgür Bostancı, (31.10.2018-03.11.2018), 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi - Usbk 2018, 2018

"Futbolcuların Başarı Odaklı Motivasyon Düzeylerinin Belirlenmesi", Hüsniye Bülbül, Üstün Türker, Savaş Yılmaz, Emre Bilgin (24.04.2019-26.04.2019), 12. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2019

"SPOR BİLİMLERİ ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR CİLT 1", Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Egzersiz ve Fiziksel Aktivitelerin Yaşam Doyum Düzeylerine Etkisi, Gece Kitaplığı, Doç. Dr. Özgür KARATAŞ, 978-625-7884-74-7, 211-221, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Orienteering", Lisans, Türkçe, 4

"Beden Eğitimi ve Sporda Yönetim ve Organizasyon", Lisans, Türkçe, 3

"Eğitim Felsefesi", Lisans, Türkçe, 2

"Eğitim Sosyolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Eğitimde Araştırma Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 2

"Öğretim İlke ve Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 3

"Eğitim Psikolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Sporda Pazarlama ve Sponsorluk", Lisans, Türkçe, 2

"Bilişim Teknolojileri", Lisans, Türkçe, 3

"Okçuluk", Lisans, Türkçe, 4

"Gelişim ve Öğrenme", Lisans, Türkçe, 3

"Motor Gelişim", Lisans, Türkçe, 3

"Türk Eğitim Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Eğitime Giriş", Lisans, Türkçe, 2

"Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri", Lisans, Türkçe, 2

"Sporda Müsabaka Analizi ve Değerlendirmesi", Lisans, Türkçe, 2

"Öğretim İlke ve Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 2

"Öğretim Teknolojileri", Lisans, Türkçe, 2

"Bilimsel Araştırma Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 3

"Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje", Lisans, Türkçe, 2

"Psiko - Motor Gelişim", Lisans, Türkçe, 3

"Futbol", Lisans, Türkçe, 4

"Bölüm Başkanı"

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Spor Bilimleri Derneği"

"Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği"

"Türkiye Okçuluk Federasyonu Bayburt İl Temsilciliği"

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2018 Öğretim Görevlisi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bayburt Üniversitesi
2017 Doktora Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor (dr), Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2014 - 2017 Yüksek Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor (yl) (tezli), Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2014 Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor (yl) (tezli), Karadeniz Teknik Üniversitesi
2010 - 2014 Lisans Spor Bilimleri Fakültesi, Fırat Üniversitesi