Öğrenci Formları
Bayburt Eğitim Fakültesi Öğrencileri İçin Okul Uygulamaları Elkitabı
Kayıt Dondurma Formu
Mazeret Sınavı Formu
Şablonlar
Bölüm ABD Haftalık Ders Programı Şablonu
Ders Programı Şablonu ( Akademik Personel )
Ders Programı Şablonu (Derslik Kapıları İçin)
Sınav Programı Şablonu
Sınav Zarfı Üstü Şablonu
Yönergeler
Bayburt Üniversitesi Topluma Hizmet Uygulaması Yönergesi