Mobile Logo İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Ek Sınavları

 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler ek sınavlara girebilirler. (Öğrenciler yalnızca azami sürelerini doldurduğu yarıyılda ek sınavlara girebilir.) Başvuru yapacak adayların aşağıda yer alan ‘’Bayburt Üniversitesi 2547 Sayılı Kanun’un 44 (c) Maddesi Uygulama İlkeleri’’ni incelemeleri ve uygulama ilkelerinde yer alan şekilde başvuru yapmaları gerekmektedir. Ek sınavlara girmek isteyen öğrenciler, aşağıda yer alan başvuru formunu ve güncel tarihli transkriptleri ile birlikte 30.01.2023 Pazartesi mesai bitimine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Öğrenciler; şahsen, vekâleten (noter) ya da posta (kargo) yolu ile bölüm sekreterliğine başvurusunu yapabilirler. Belirtilen tarih dışında ve farklı yollarla gönderilecek belgeler işleme alınmayacaktır.
Yapılan başvurular ilgili bölüm başkanlığı tarafından değerlendirilecek olup başvuru sonucu ve sınav tarihleri web sayfasından duyurulacaktır. Başvurusu kabul edilen öğrenciler, kabul edilen ilgili derslerin sınavlarına girebilecektir.
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 
1 - Başvuru Formu
2 - Güncel Tarihli Transkript
 
NOT: İmza bulunmayan formlar işleme alınmayacaktır.
 
Adres: Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Merkez/Bayburt
İletişim: 04582111152 Dâhili 1407
 
Gerekli belgeler aşağıda yer almaktadır.


Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı