2023-2024 Bahar Ara Sınav Mazeret Sınavı Başvurusu
Ara Sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrencilerimiz; ''Bayburt Üniversitesi Mazeret Sınavı İşlemleri Yönergesi'' kapsamında ekte yer alan dilekçe ve mazeretlerini gösteren belge ile birlikte, bölüm sekreterliğine şahsen ya da iibf@bayburt.edu.tr mail adresi üzerinden başvuru yapabilir. Mazeret Sınavı Başvurusunun, mazeretin bitiş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yapılması gerekmektedir. Belirtilen tarihler dışında gönderilen ve zamanında ulaşmayan evraklar ile farklı yollarla gönderilecek belgeler işleme alınmayacaktır. Yapılan başvurular ilgili kurul tarafından değerlendirilecek olup alınan kararların öğrencilere tebliği ise şahsen, posta (kargo) veya e-posta yolu ile yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 
1 - Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.
2 - Mazereti Gösterir Belge (Mazeretinize dair belgeniz.)

NOT: İmza bulunmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır. 

Adres: Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Merkez/Bayburt 
İletişim: 04582111152 Dâhili 1407
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı