Mobile Logo Adalet Meslek Yüksekokulu
Amaç ve Hedefler

AMAÇ

Yüksekokul programlarında verilen eğitimin temel amacı; "alanında donanımlı, en az bir yabancı dil bilen, araştıran, eleştiren, kazandığı bilgileri esnek ve yaratıcı biçimde kullanabilen, Adalet ve yargı örgütlerinin nitelikli ara insan gücü ihtiyacının karşılanmasına katkılarda bulunabilen ulusal ve küresel alanda kendilerine ihtiyaç duyulan mezunlar yetiştirmek "olarak tanımlanmaktadır.


 

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı