Mobile Logo Arıcılık Geliştirme Uyg. ve Arş. Merkezi

Arıcılık Geliştirme Uyg. ve Arş. Merkezi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Arıcılık AR-GE Merkezi Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi Projesi İlk İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Bayburt Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUDAKA) “Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı” kapsamında destek almaya hak kazanan “Bayburt Üniversitesi Arıcılık AR-GE Merkezi Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi” isimli projenin ilk izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bayburt Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUDAKA) “Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı” kapsamında destek almaya hak kazanan “Bayburt Üniversitesi Arıcılık AR-GE Merkezi Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi” isimli projenin ilk izleme ve değerlendirme toplantısını gerçekleştirmek üzere Demirözü Meslek Yüksekokulu ve Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezini ziyaret eden KUDAKA Proje İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Fatih BALTACI ile Proje Koordinatörü Doç. Dr. Yaşar ERDOĞAN, Proje Araştırmacıları Dr. Öğr. Üyesi Yahya Yasin YILMAZ ve Mustafa ÖZDEMİR'in bulunduğu proje ekibi ilk toplantılarını gerçekleştirmiştir. 
Yayın Tarihi: 
Yukarı