Mobile Logo Arıcılık Geliştirme Uyg. ve Arş. Merkezi

Arıcılık Geliştirme Uyg. ve Arş. Merkezi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Arılığım Hareketli Ürünüm Bereketli Başlıklı Projeye KUDAKA Desteği
Demirözü Meslek Yüksekokulu ve Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi tarafından hazırlanan ‘Arılığım Hareketli Ürünüm Bereketli’ başlıklı proje, ‘Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2’ kapsamında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından  destek almaya hak kazandı. 

Demirözü Meslek Yüksekokulu ve Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi tarafından hazırlanan ‘Arılığım Hareketli Ürünüm Bereketli’ proje ile Bayburt il merkezi, Demirözü ve Aydıntepe ilçeleri ile bağlı köylerindeki arıcıların, sürdürülebilir şekilde yüksek kaliteli arı ürünleri üretim potansiyellerinin artırılması hedefleniyor. Bu sayede bölge arıcılarının gelir seviyesinin yükseltilerek özellikle genç nüfusun inovatif arıcılığa teşvik edilmesi ve dolaylı olarak kırsal göçün önüne geçilmesi de projenin hedefleri arasında yer alıyor.  

Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından bölgenin daha etkin yararlanmasını sağlamak için alt yapı oluşturulmasının da öngörüldüğü proje ile arı yetiştiricilerinin teknik altyapılarının geliştirilmesi, sağlık için çok yararlı olan arı ürünlerinden halkın daha fazla ve daha yaygın olarak yararlanmasının sağlanması, geleneksel tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra yeni bir istihdam alanı oluşturarak milli ekonomiye de katkı sağlanması planlanıyor. 

Proje ile ilgili açıklamalar yapan Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen; “Bu projede ortaya konulacak olan tekerlekli konteynır sistemi ile kovanların arazide maruz kaldığı yağmur, sel, heyelan, yangın gibi çevresel faktörlerden etkilenmesinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Kovan konteynır sisteminde herhangi bir çevresel afet durumunda kovanlar yükleme, boşaltma gibi işlemler olmadan en az işgücü ile hızla olay yerinden tahliye edilebilecektir. Diğer yandan kovanlar yerden yüksekte konumlandırılacağından kirpi, fare gibi zararlı hayvanların kovanlara ulaşması engellenecek, ayı gibi bal üretimine büyük zarar veren hayvanlar için de ulaşılması daha zor bir alan oluşturulmuş olacaktır. Bir diger nokta da kovanların bulunduğu tarımsal alanlarda tarımsal ürünlere yapılan zirai ilaçlamadan kaynaklanan bulaşma riskleri oluşması durumlarında kovanlar konteynır aracılığıyla zaman ve emek harcanmadan hızlı bir şekilde tahliye edilebilecektir.” dedi.

Bu alanda dünyada çok az sayıda uygulamanın, Türkiye’de ise hiç bir ARGE çalışmasının bulunmadığına dikkat çeken Rektörümüz Prof. Dr. Türkmen; “Tekerlekli konteynırların, tasarım ve imali için Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezimiz bünyesinde AR-GE Atölyesi oluşturulacaktır. Yeniden tasarlanacak olan tekerlekli konteynırlar Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezimize ait arılıklarda test edilip proje amaçlarına uygunlukları araştırılacak ve istenilen değerlerin elde edilmesiyle birlikte patent başvurusu gerçekleştirilecektir.” ifadelerini kullandı. 

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Rektörümüz Prof. Dr. Türkmen projenin Bayburt’a ve Bayburt Üniversitesine hayırlı olmasını diledi.

‘Arılığım Hareketli Ürünüm Bereketli’ başlıklı arıcılık AR-GE projesinin hazırlanmasında Demirözü Meslek Yüksekokul Müdürü ve Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü görevlerinde bulunan Doç. Dr. Yaşar ERDOĞAN'ın Proje Koordinatörlüğünde Demirözü Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Yahya Yasin YILMAZ, Öğr. Gör. Sadık ÇIVRACI, Öğr. Gör. Alper ABCA, Öğr. Gör. Ömer ERDOĞAN, Öğr. Gör. Cihan GÖKÇE, Öğr. Gör. Dr. Tuğba YILDIZ ve Öğr. Gör. Furkan ERDOĞMUŞ katkı sunmuşlardır.
Yayın Tarihi: 
Yukarı