Mobile Logo Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
İletişim (Uluslararası Öğrenci)
For more information you can send an e-mail to our web-page responsible:
Dr. Erman Kadir OZTEKIN
ermanoztekin@bayburt.edu.tr

To reach via phone:

1) Dial main phone line:   +90 (458) 211-1152

2) Dial extension: 1642  (Dr. Erman Kadir Öztekin)
    or                    1645 (Dr. Çağatay Teke) 
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı