Dekan Mesajı

Dekan


Sizlerin hayata dair hayallerinize ve hedeflerinize ulaşmak için üniversite hayatında edineceğiniz temel bilgi ve beceriler çok önemlidir. Bizim amacımız hayallerinizi gerçekleştirirken yararlanacağınız temel bilgi ve becerileri en iyi şekilde sunarak, hem kendi hayatınızı hem de başkalarının hayatını pozitif yönde etkilemenize katkı yapmaktır.

Sanat ve Tasarım Fakültesi olarak hedefimiz aydın, yaratıcı ve özgün düşünceye sahip, üretken, duyarlı, kendi ülkesinin değerlerine ve çağdaş dünya sanatının değer ve ilkelerinin bilincinde nitelikli gençler yetiştirmektir. Fakültemiz, evrensel değerleri göz önünde bulundurarak, yaşadığımız dünyanın sorunlarına yaratıcı ve bilimsel çözümler üretmek amacı ile kurulmuştur. Öncelikle, öğretme alanındaki politikalarımız, öğretme ile araştırmanın birlikteliği ilkesine dayalıdır.

Standart eğitim anlayışının dışında vizyoner bir bakış açısıyla sürdürülen eğitim ve öğretim programlarımız, yalnızca geleceğe ve sanata yön veren nitelikli bireyler yetiştirmeyecek, aynı zamanda eğitim yapısı ile adından sıkça söz ettirecektir. Ders programlarının ve içeriklerinin hazırlanmasında, toplumun bugünkü ve gelecekteki gereksinimleri dikkate alınmıştır.

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Peyzaj Bölümü, öğrenim süreleri içerisinde yaptıkları meslek pratiği ve disiplinler arası çalışmalarla, bilgiye ulaşmayı ve araştırmayı bilen, mezun olduklarında tasarım dünyasının ve teknolojisinin yeniliklerini takip eden yaratıcı, araştırmacı ve 21. Yüzyılın dinamiklerinin farkında bireyler olarak meslek hayatlarına devam edeceklerdir. Öğrencilerimizin ufuklarını genişletmeyi, kültürel zenginliklere erişimlerini sağlamayı ve onların etkin iletişim tekniklerini kullanabilen bireyler olarak topluma kazandırılmalarını planlamaktayız. Mesleğini seven, üreten ve kendini geliştiren eğitim kadromuz ile sizi Sanat ve Tasarım Fakültemizde bekliyoruz. Sevgili öğrenciler, sizleri hayallerinize ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak iyi bir eğitim hayatı diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla,
   Prof. Dr. Mahir KADAKAL
     Dekan V.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı