Girişimci Kadın Paneli
Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezimizin, İİBF ve öğrenci toplulukları ortaklığında düzenlediği "Girişimci Kadın Paneli", Bayburt'un girişimci kadınlarını öğrencilerimizle buluşturdu. Panelde, sürdürülebilir kalkınmada kadın etkisine yönelik sunumlar paylaşıldı.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı