Mobile Logo Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uyg. ve Arş. Merkezi

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uyg. ve Arş. Merkezi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Kalite Süreçleri Birim Ara Toplantısı
16.01.2023 tarihinde yapılan ISO 9001 ve 17.01.20023 tarihinde yapılan KİDR toplantılarından elde edilen sonuçların BUMER adına  güncellenmesi için 18.01.2023 tarihinde topantı yapılacaktır.
Yayın Tarihi: 
Yukarı