Temel Değerler

Temel değerlerimiz;

  • Bilimsellik ve araştırma odaklılık,
  • Yenilikçilik,
  • Etik, kültürel ve evrensel değerlere bağlılık,
  • Kalite ve
  • Öğrenci odaklılıktır.

 

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı