معلم طبيب Ahmet Akpınar

"Osmanlının Muhteşem Yüzyılında Hukukçu Bir Devlet Adamı Pervîz Abdullah Efendi Hayatı İlmî ve Edebî Yönü", Ahmet Akpınar, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015

"TRACES OF SHAMANISM IN BAYBURT DIALECT", Ahmet Akpınar, International Journal of Languages Education, 2016

"Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Bilinmeyen Satır Arası Türkçe Kur an Tercümesi", Ahmet Akpınar, Journal of Turkish Studies, 2015

"ERZURUMLU BİLİNMEYEN BİR DİVAN ŞAİRİ FERYÂDÎ", Serhan Alkan İspirli, Ahmet Akpınar, Azimet Karatekin, Journal of Turkish Studies, 2008

"Anlambilimden Hareketle Öykü Çözümlemesi Sabahattin Ali nin Duvar Adlı Öyküsünün Çözümlenmesi", Ahmet Akpınar, Journal of Turkish Studies, 2014

"ERZURUM UN YÜZLERİ FERYADİ Derviş Hasan Efendi", Atatürk Üniversitesi Yayınları, Doç. Dr. Semra ALYILMAZ, 978-975442-808-7, Bilimsel Kitap

"Çocuk Edebiyatı", Lisans, Türkçe, 2

"Güzel Yazı Teknikleri", Lisans, Türkçe, 3

"Genel Dilbilim", Lisans, Türkçe, 3

"Güzel Yazı Teknikleri", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Dili Iı: Cümle ve Metin Bilgisi", Lisans, Türkçe, 2

"Türkçe Iı: Sözlü Anlatım", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Dili ı", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Dili ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Orta Türkçe ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Türkçe ı: Yazılı Anlatım", Lisans, Türkçe, 2

"Çağatay Türkçesi", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Eğitim Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Dili ı", Önlisans, Türkçe, 2

"Türk Dili ı: Ses ve Şekil Bilgisi", Lisans, Türkçe, 2

"Osmanlı Türkçesi ı", Lisans, Türkçe, 4

"Kompozisyon ı", Lisans, Türkçe, 3

"Türk Dili ı", Lisans, Türkçe, 3

"Orta Türkçe ı", Lisans, Türkçe, 2

"Osmanlı Türkçesi ıı", Lisans, Türkçe, 4

"Güzel Yazı Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Kompozisyon ıı", Lisans, Türkçe, 3

"Etkili İletişim", Lisans, Türkçe, 3

"Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı"

يتم توفير المعلومات الذاتية استئناف على صفحة الملف الشخصي من قبل يوكسيس. YÖKSİS
2018 Öğretim Görevlisi Dede Korkut Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bayburt Üniversitesi
2018 Öğretim Görevlisi
2011 - 2020 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili (dr), Gazi Üniversitesi
2011 Okutman Rektörlük Türk Dili Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2007 - 2015 Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi (yl) (tezsiz), Atatürk Üniversitesi
2007 - 2010 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı (yl) (tezli), Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2001 - 2005 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi