Mobile Logo İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Kalite Güvence Komisyonu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Doçent Doktor Serdar GÖKTAŞ Başkan
Doçent Doktor Yakup KAHRAMAN Üye
Doçent Doktor Esat AKTAŞ Üye
Fakülte Sekreteri Adnan TOSUN Üye
Yukarı