طبيب معلم Ferdi Güzel

"Türkiye Türkçesi Ağızlarında Yapım Ekleri I: Yazı Dilinde Bulunmayan Yapım Ekleri.", Ferdi Güzel, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 2018

"Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Bazı Kelimelerin Kökeni Üzerine 2", Ferdi Güzel, Mavi Atlas, 2019

"Türkiye Türkçesi Ağızlarında -GAl Eki", Ferdi Güzel, Uluslarası Teke Dergisi, 2016

"Şahsuvar (Elazığ) Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar 2", Ferdi Güzel, Diyalektolog, 2013

"TTA’daki Bazı Kelimelerin Kökeni Üzerine", Ferdi Güzel, Sobider, 2017

"Şahsuvar (Elazığ) Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar", Ferdi Güzel, Türk Dili, 2012

"li Eki Üzerine", Ferdi Güzel, Jasss, 2017

"Köl Tigin Yazıtının Güneydoğu Yüzündeki ‘Taygun’ Kelimesi Hakkında", Ferdi Güzel, Zfwt, 2017

"“Dalyan” Kelimesinin Kökeni Üzerine", Ferdi Güzel, Uluslararası Teke Dergisi, 2017

"Peyami Safa’nın ‘Yalnızız’ Romanında Söz Dizimi", Ferdi Güzel, Turkish Studies, 2012

"Artvin ili, Şavşat İlçesi, Yukarı Koyunlu (Süles) Köyünden Derleme Sözlüğü’ne Katkılar", Ferdi Güzel, Kürşad Kara, Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2019

"Elazığ Ağzında Dede Korkut", Ferdi Güzel, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2018

"Türkçenin Az Bilinen Bir Eki: lAn", Ferdi Güzel, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2018

"‘Kıranta’ Kelimesinin Kökenine Dair.", Ferdi Güzel, Dil Araştırmaları, 2018

"Derleme Sözlüğü’nde Tanımlama ve Tanıklama Yanlışları", Ferdi Güzel, Bayburt Üniversitesi İtbf Dergisi, 2019

"Kutadgu Bilig’den Türkiye Türkçesi Ağızlarına Birkaç Fiil", Ferdi Güzel, (26.09.2019-28.09.2019), Uluslararası Kutadgu Bilig Sempozyumu, 2019

"Türkçenin Az Bilinen Bir Eki lAŋ/ lAn ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında Bu Ekle Kurulu Kelimeler", Ferdi Güzel, (02.06.2016-03.06.2016), Türk Dil Bilgisi Toplantıları ıv - Türk Dilinde Ekler Sempozyumu, 2016

"Almaş- ve Almaşık Kelimelerinin Yapısı Üzerine", Ferdi Güzel, (12.05.2017-14.05.2017), I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, 2017

"Eski Türkçeden Günümüze Öz.", Ferdi Güzel, (01.06.2018-07.06.2018), Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’xxdan Anadolu’xxya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, 2018

"Kıranta Kelimesinin Kökenine Dair", Ferdi Güzel, (02.11.2017-04.11.2017), IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2017

"Derleme Sözlüğü’nde Tanıklama ve Tanımlama Yanlışları.", Ferdi Güzel, (17.09.2018-19.07.2018), IV. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, 2018

"Dede Korkut Kitabı’ndaki Kadın Tiplerinin Bayburt’taki Yansımaları", Ferdi Güzel, (25.04.2019-27.04.2019), Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu, 2019

"Fattoh Abdullayev”. Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Törkologları –Dilciler- (1. Cilt)", Fattoh Abdullayev, Akçağ Yayınları, Ahmet Buran, 1250, 978-605-342-503-8, 797-802, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Fakirlik", Türk Atasözlerinde Yoksulluk ve Yoksul, Libra Kitap, Emine Gürsoy Naskali, 978-605-7884-11-4, 475-508, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Türkiye Türkçesi Ağızlarında Yapım Ekleri", Türk Dil Kurumu, 978-975-17-4222-3, Bilimsel Kitap

"Eski Anadolu Türkçesi ı", Lisans, Türkçe, 3

"Kompozisyon ı", Lisans, Türkçe, 3

"Türkiye Türkçesi ı", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Dili Tarihi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Çağdaş Türk Lehçeleri ı", Lisans, Türkçe, 2

"Genel Dil Bilimi", Lisans, Türkçe, 2

"Kompozisyon ıı", Lisans, Türkçe, 3

"Dil Bilimi ı", Lisans, Türkçe, 2

"Türkiye Türkçesi ıv", Lisans, Türkçe, 2

"Türkiye Türkçesi Iıı", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Dili ı", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Dili ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Dil Bilgisi Iı: Şekil Bilgisi", Lisans, Türkçe, 2

"Sözlük Bilimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Türkiye Türkçesi ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Türkçe ı : Yazılı Anlatım", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Dili ı: Ses ve Yapı Bilgisi", Lisans, Türkçe, 2

"Eski Anadolu Türkçesi ıı", Lisans, Türkçe, 3

"Arş. Uyg. Merkezi Müdürü"

يتم توفير المعلومات الذاتية استئناف على صفحة الملف الشخصي من قبل يوكسيس. YÖKSİS
2016 Yardımcı Doçent İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2010 - 2015 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Dili (dr), Fırat Üniversitesi
2005 - 2007 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Dili (yl) (tezli), Fırat Üniversitesi
1996 - 2000 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Selçuk Üniversitesi