Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Ünvan
Doçent Doktor
Fakülte
İnsan ve Toplum Bilimleri
Bölüm
Türk Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı
Yeni Türk Dili
Çalışma Grupları
Filoloji Temel Alanı, Türk Dili, Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi), Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)

Makamlar

Ana Bilim Dalı Başkanı, Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı

Görevlendirmeler

İletişim

e-Posta
ferdiguzel[at]bayburt.edu.tr
Dahili
(458) 333-2034(2204), 2229
Faks
(458) 333-2044, (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk