Lecturer Buket Daştan

"Dahiliye Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Kırsal Bölge Örneği", Buket Daştan, Sevilay Hintistan, Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 2019

"The Importance of Family Support in Diabetes", Buket Daştan, Sevilay Hintistan, (12.10.2017-13.10.2017), Internationale Congress of Black Sea Nursing Education (ıcobne), 2017

"DETERMİNATİON OF DİABETİC CHARACTERİSTİCS OF ELDERLY DİABETİC PATİENTS", Buket Daştan, Sevilay Hintistan, (25.11.2018-27.11.2018), 1. Uluslararası iç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 2018

"Yaşli Diyabet Hastalarinin Aile Destek Düzeyleri Ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi", Buket Daştan, Sevilay Hintistan, (04.05.2017-06.05.2017), Cy-ıcer 6th Cyprus International Conference on Educational Research, 2017

"Importance of Evidence-Based Practices in Nursing Education", Buket Daştan, Sevilay Hintistan, (12.10.2017-13.10.2017), Internationale Congress of Black Sea Nursing Education (ıcobne), 2017

"Yaşlı Diyabet Hastalarında Diyabete Bağlı Gelişen Komplikasyonlar ve Hastaneye Yatış Nedenleri", Buket Daştan, Sevilay Hintistan, (04.05.2017-06.05.2017), Cy-ıcer 6th Cyprus International Conference on Educational Research, 2017

"DETERMINATION OF THE ATTITUDES OF NURSES WORKING IN INTERNAL CLINICS FOR EVIDENCE BASED NURSING", Buket Daştan, Sevilay Hintistan, (25.11.2018-27.11.2018), 1. Uluslararası iç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 2018

"Yaşlıda Romatolojik Hastalıklar", Önlisans, Türkçe, 1

"Yaşlıda Nörolojik Hastalıklar", Önlisans, Türkçe, 1

"Hastane Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 2

"Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları ı", Önlisans, Türkçe, 6

"Tibbi Terminoloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları ı", Önlisans, Türkçe, 4

"Mesleki Uygulama ı", Önlisans, Türkçe, 12

"Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları ıı", Önlisans, Türkçe, 8

"Fizyoloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Yaşlıda Nörolojik Hastalıklar", Önlisans, Türkçe, 2

"Yaşlıda Kronik Hastalıklar", Önlisans, Türkçe, 2

"Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları ı", Önlisans, Türkçe, 1

"Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları Iıı", Önlisans, Türkçe, 1

"Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları ıı", Önlisans, Türkçe, 8

"Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı"

"Ktü Farabi Hastanesi", HEMŞİRELİK, 2011-2014, Hastane

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2018 Doktora Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi
2014 - 2014 Öğretim Görevlisi Artvin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Artvin Çoruh Üniversitesi
2014 Öğretim Görevlisi Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2013 - 2017 Yüksek Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi
2005 - 2009 Lisans Trabzon Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi