General Information
Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAYÜ-TÖMER) 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14’üncü maddesine dayanılarak 2014 yılı Temmuz ayında faaliyete geçmiştir.
 

Bayü-Tömer, ülkemizin ve Bayburt Üniversitesi’nin yurt dışına açılan bir kapısı durumundadır. Merkezimiz dünyanın kadim dillerinden olan ve yeryüzünde en çok konuşulan 5 dilden biri olan Türkçeyi  öğrencilere öğreterek bu vesile ile Türk dilinin uluslararası düzeyde yayılmasını ve etkinliğini artırmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Türkçe eğitimi ve öğretimi için ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere Türkçeyi doğru ve kurallarına uygun olarak öğretmeyi, ülkemiz gençlerinin Türkçe ifade becerilerini geliştirmeyi ve bu alanda anlatım yeteneklerine katkı sağlamayı amaç edinen Bayü-Tömer, farklı düzeylerdeki dil kursları (A1, A2, B1, B2, C1, Akademik düzey ve Türkçe Eğitim Kursları) ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve özgün bir dil öğretim merkezi olma görevini üstlenmiştir.

Release Date: 
Up