2023-2024 Akademik Yılı 9001-2015 Standardı Ve Yökak Hizmet Akreditasyonu İç Tetkik / Akran Değerlendirme Planı 3.Gün

2023-2024 Akademik Yılı 9001-2015 Standardı Ve Yökak Hizmet Akreditasyonu İç Tetkik / Akran Değerlendirme Planı kapsamında yapılan iç tetkikte, üçüncü gün İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, BUMER ve Teknik Bilimler MYO’nun tetkiki tamamlandı.

Tetkik Heyeti Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Eda Adatepe, öğleden önce İlahiyat Fakültesi'nde, öğleden sonra ise BUMER'de faaliyet gösterdi. Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Selim Hatipoğlu ise İktisadi ve İdari Bilimler alanında, Prof. Dr. Başak Toğar ise Teknik Bilimler MYO’da süreci yönetti.

 Tetkik sürecinde, birimlerdeki politika, misyon, vizyon, değerler, hedefler, hedef planları, çalışma programları, yıllık eğitim planı, görev tanımları, iş tanımları, iş akışları, talimatlar, risk analizi, formlar, raporlar, anketler, iyileştirme çalışmaları ve dış kaynaklı dokümanlar tetkik edildi.

Bu iç tetkik sayesinde, birimlerin kalite standartlarına uyumlu çalışıp çalışmadığı ve belirtilen politika, hedefler ve prosedürlere uygun şekilde hareket edip etmediği incelendi. Tetkik sonuçlarına göre, birimlerde gerekli düzeltici ve önleyici önlemlerin alınması planlanmaktadır.

Üniversitemiz, kalite standartlarına ve akreditasyon gerekliliklerine uyum sağlama konusundaki kararlılığını sürdürerek, öğrencilere ve çalışanlara daha iyi bir hizmet sunma yolunda çalışmalarına devam edecektir.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı