Mobile Logo Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Koordinatörlüğü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ
Bayburt Üniversitesi 2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı İyileştirici / Önleyici Faaliyet Formları:

 Bayü Öğrenciler İyileştirici / Önleyici Faaliyet Formu
 Bayü İdari Personel İyileştirici / Önleyici Faaliyet Formu
 Bayü Dış Paydaşlar İyileştirici / Önleyici Faaliyet Formu
 Bayü Diğer Hizmetler İyileştirici / Önleyici Faaliyet Formu
 Bayü Akademisyenler İyileştirici / Önleyici Faaliyet Formu
 Bayü 5.Dede Korkut Şenlikleri İyileştirici / Önleyici Faaliyet Formu
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı