2023-2024 Akademik Yılı 9001-2015 Standardı Ve Yökak Hizmet Akreditasyonu İç Tetkik / Akran Değerlendirme Planı 4.Gün

2023-2024 Akademik Yılı ISO 9001-2015 Standardı ve YÖKAK Hizmet Akreditasyonu İç Tetkik/Akran Değerlendirme Planı kapsamında yapılan iç tetkikin dördüncü gününde, Eğitim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nın iç tetkiki tamamlanmıştır.

Tetkik Heyeti Başkanı olarak Dr. Öğr. Üyesi Eda ADATEPE Eğitim Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültesinde, Prof. Dr. Başak TOĞAR İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde, Dr. Öğr. Üyesi Kübra ELMALI Uygulamalı Bilimler Fakültesinde süreci yönetti. Tetkik sürecinde, birimlerdeki politika, misyon, vizyon, değerler, hedefler, hedef planları, çalışma programları, yıllık eğitim planı, görev tanımları, iş tanımları, iş akışları, talimatlar, risk analizi, formlar, raporlar, anketler, iyileştirme çalışmaları ve dış kaynaklı dokümanlar tetkik edildi.

Bu iç tetkik sayesinde, birimlerin kalite standartlarına uyumlu çalışıp çalışmadığı ve belirtilen politika, hedefler ve prosedürlere uygun şekilde hareket edip etmediği incelendi. Tetkik sonuçlarına göre, birimlerde gerekli düzeltici ve önleyici önlemlerin alınması planlanmaktadır.

Üniversitemiz, kalite standartlarına ve akreditasyon gerekliliklerine uyum sağlama konusundaki kararlılığını sürdürerek, öğrencilere ve çalışanlara daha iyi bir hizmet sunma yolunda çalışmalarına devam edecektir.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı