2024 YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı

Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ve Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Esmeray Alacadağlı, 25-26 Nisan 2024 tarihlerinde Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2024 YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı'na katılım sağladılar. Katılımcılar arasında yer alan YÖKAK Öğrenci Komisyonu Üyeleri, Gazi Üniversitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi kalite ekibi ile de bir araya gelindi.


 
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı